Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Aiemmin Pynnöniemi on työskennellyt vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Pynnöniemen tehtäviin kuuluu Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen kehittäminen laaja-alaisesti Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tätä tarkoitusta varten Pynnöniemen ja Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän yhteistyönä on kehitetty monitieteinen tutkimusprojekti ”Venäjän asema maailmassa 2035: intressit, resurssit, haasteet” tarkastelee Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikan muutosta neljän keskeisen teeman puitteissa. Näitä ovat: Venäjän sotilaspolitiikka ja sodan kuvan muutos, Venäjän strategiset tavoitteet ja kansainvälisen järjestelmän muutos, energiamurroksen vaikutus turvallisuuteen sekä Venäjän poliittisen järjestelmän muutos. Omassa tutkimuksessaan Pynnöniemi tarkastelee strategisen ajattelun muutosta Venäjällä (opit, strategiat ja konseptit), informaatiovaikuttamisen käsite ja merkitys osana Venäjän ulkopolitiikkaa, sekä uhkakuvien käyttö Venäjän strategisessa viestinnässä/hämäyksessä.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Apulaisprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulu

1 elok. 20171 elok. 2022

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
  • Kansainväliset suhteet
  • Turvallisuuspolitiikan tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai