Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Tällä hetkellä Katri tutkii epistemologiset ja ontologiset rajat ylittävien dialogien mahdollisuuksia sekä edellytyksiä. Yleisesti ottaen hänen väitöskirjaprojektinsa tarkastelee globaalin etiikan tutkimuksen ja sovellusten haasteita sekä potentiaalia episteemisen, kognitiivisen ja ontologisen (epä)oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Globaalin etiikan lisäksi Katri on kiinnostunut muun muassa kosmopolitanismista, feministisestä etiikasta ja epistemologiasta, dekolonisoivasta ja jälkikoloniaalisesta teoriasta, toimintavalmiusteoriasta sekä kehityskriittisistä muutosvaihtoehdoista. 

Katrin väitöskirjaa rahoittaa tällä hetkellä Koneen Säätiö. Katri on saanut aiemmin rahoitusta HY:n SYLFF-rahastolta.

Koulutustiedot

Katri on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi (2013) ja maisteriksi (2016) HY:sta. Tämän lisäksi hän on opiskellut La Sapienza -yliopistossa Roomassa (2014) sekä Queen Mary University of Londonissa (2019).

Tieteenalat

  • 5172 Maailmanpolitiikka