Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Tällä hetkellä Katri tutkii episteemisesti ja kognitiivisesti oikeudenmukaisen poliittisen dialogin toteutumisen edellytyksiä EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisessä kumppanuudessa. Yleisesti ottaen hänen väitöskirjaprojektinsa keskittyy siihen, millaisia haasteita erityisesti episteemistä ja ontologista oikeudenmukaisuutta korostavat teoriat asettavat globaalin etiikan tutkimukselle ja sovelluksille.

Globaalin etiikan lisäksi Katri on kiinnostunut muun muassa kosmopolitanismista, feministisestä etiikasta ja epistemologiasta, dekolonisoivasta ja jälkikoloniaalisesta teoriasta, toimintavalmiusteoriasta sekä kehityskriittisistä muutosvaihtoehdoista. 

Katrin väitöskirjaa rahoittaa tällä hetkellä Koneen Säätiö. Katri on saanut aiemmin rahoitusta HY:n SYLFF-rahastolta.

Koulutustiedot

Katri on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi (2013) ja maisteriksi (2016) HY:sta. Tämän lisäksi hän on opiskellut La Sapienza -yliopistossa Roomassa (2014) sekä Queen Mary University of Londonissa (2019).

Tieteenalat

  • 5172 Maailmanpolitiikka
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.