Valokuva: Kimmo Nuotio
  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Suomi

1989 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1989 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Miten vihapuhetta tulisi rajoittaa?

Nuotio, K., lokakuuta 2019, Mitä oikeudet ovat?: Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Aalto-Heinilä, M. & Kurki, V. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 204-217 14 Sivumäärä 13

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Vaasan juristikoulutuksen perustamisesta ja sen toiminnan vaiheista

Nuotio, K. T., 2015, Isännän ääni: Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 – 31/5 – 2015. Korhonen, P. & Saranpää, T. (toim.). Helsinki: Talentum, s. 41-57 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vihapuheen rikosoikeudellinen sääntely

Nuotio, K. T., 2015, Vihapuhe Suomessa. Neuvonen, R. (toim.). Helsinki: Edita, s. 139-164 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2014

Avustettu potilaan itsemurha ja eutanasia

Nuotio, K., 27 kesäkuuta 2014, Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan: Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Mäenpää, O., Frände, D. & Korpisaari, P. (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 277-293 17 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja.; nro 26).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Between Denial and Recognition: Criminal Law and Cultural Diversity

Nuotio, K., 1 toukokuuta 2014, Criminal Law and Cultural Diversity. Kymlicka, W., Matravers, M. & Lernestedt, C. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 67-88 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Erään dekaanin kertomuksia akateemisesta johtamisesta

Nuotio, K., 2014, Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä. Niiniluoto, I., Forsberg, U-M. & Evers, A-M. (toim.). Helsinki: Unigrafia, s. 73-90 17 Sivumäärä (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja. Hakemistot, oppaat ja ohjeet; nro 88).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

European Criminal Law

Nuotio, K., marraskuuta 2014, The Oxford Handbook of Criminal Law. Dubber, M. D. & Hörnle, T. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 1115-1137 23 Sivumäärä (Oxford Handbooks in Law).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

How, if at all, do anti-terrorist blacklisting sanctions Fit into (EU) criminal law?

Nuotio, K., 2013, EU Sanctions: Law and Policy Issues Concerning Restrictive Measures. Cameron, I. (toim.). Cambridge: Intersentia, s. 117-129 13 Sivumäärä (Supranational Criminal Law; Vuosikerta 15).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Legality Over Time: The Path of the Nullum Crimen Principle to a Fully Anchored Legal Principle in Finnish Penal Law

Nuotio, K., 2013, From the Judge's Arbitrium to the Legality Principle: Legislation as a Source of Law in Criminal Trials. Martyn, G., Musson, A. & Pihlajamäki, H. (toim.). Berlin: Duncker & Humblot, s. 351-364 14 Sivumäärä (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History; nro Band 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rikosoikeudellisesta laintulkinnasta eurooppaoikeudellisten oikeuslähteiden vaikutuspiirissä

Nuotio, K., 2013, Suomalainen kriminaalipolitiikka: Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Hinkkanen, V. & Mäkipää, L. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, s. 205-228 24 Sivumäärä (Forum iuris).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Security and Criminal Law: A Difficult Relationship

Nuotio, K., maaliskuuta 2013, Law and Security in Europe: Reconsidering the Security Constitution. Fichera, M. & Kremer, J. (toim.). Cambridge: Intersentia, s. 197-217 21 Sivumäärä (Ius Commune Europaeum; Vuosikerta 112).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vaarantamisesta vähäsen, ja muusta liikkeestä ja liikenteestä ajassa - Pekka Koskisen muistoksi

Nuotio, K., 2013, Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle: Pekka Koskisen (1943-2011) muistojulkaisu. Lahti, R. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, s. 115-122

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Viikinkiverta

Nuotio, K., 27 helmikuuta 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 309-314 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Yhteiskunnan rikosoikeus

Nuotio, K., 6 huhtikuuta 2013, Oikeuden avantgarde: Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953 - 6/4 - 2013. Husa, J., Keskitalo, P., Linna, T. & Tammi-Salminen, E. (toim.). Helsinki: Talentum, s. 259-282 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Hiv-rikosprosessit leimaavat sairautta

Nuotio, K., 5 joulukuuta 2012, Helsingin sanomat. s. 2 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Religion in the Criminal Law of Finland

Nuotio, K., 2012, RELIGION AND CRIMINAL LAW RELIGION ET DROIT PéNAL. Kotiranta, M. & Doe, N. (toim.). Leuven – Paris – Walpole, MA: Peeters, s. 63-74 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terrorism as a Catalyst for the Emergence, Harmonization and Reform of Criminal Law

Nuotio, K., 2012, Counter-Terrorism and International Law. Samuel, K. L. H. & White, N. D. (toim.). Farnham: Ashgate, s. 145-163 19 Sivumäärä (The International Law of Peace and Security).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The reform story of the Finnish penal code: Ideological turns and waves of modernisation

Nuotio, K., 2012, Building Justice in Post-Transition Europe?: Processes of criminalisation within Central and Eastern European countries. Goodall, K., Malloch, M. & Munro, B. (toim.). Abingdon, Oxon: Routledge, s. 78-93 16 Sivumäärä (Routledge frontiers of criminal justice; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Akademiskt liv förr och nu

Nuotio, K., 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Wong, C. & Örnemark Hansen, H. (toim.). Stockholm: Norstedts Juridik, s. 394-400 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

European criminal law under the developing constitutional setting of the European Union

Julkaisun otsikon käännös: Eurooppalainen rikosoikeus Euroopan unionin kehittyvissä valtiosääntöisissä puitteissa Nuotio, K., 1 huhtikuuta 2011, Europe´s constitutional mosaic. Walker, N., Shaw, J. & Tierney, S. (toim.). Hart publishing, s. 311-338 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terve lautamiesjärki

Nuotio, K., 2011, Suomen lautamiehet ry 40 vuotta. : Käräjäkiviltä sisätiloihin, 1971-2011. Espoo: Suomen lautamiehet, s. 15-19 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

Eurooppalaisen integraation uusi painopiste: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa

Nuotio, K., 2010, Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Nuotio, K. & Malkki, L. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kulturmöten i straffrätten

Nuotio, K., 2010, Liber Amicarum et Amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt og straffprocessrett.. Elholm, T. (toim.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 401-410 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Theories of Criminalisation and the Limits of Criminal Law: a Legal Cultural Approach

Julkaisun otsikon käännös: Kriminalisointiteoriat ja rikosoikeuden rajat: oikeuskulttuurinen lähestymistapaNuotio, K., joulukuuta 2010, Boundaries of Criminal Law. Duff, R. A., Farmer, L., Marshall, S. E., Tadros, V. & Renzo, M. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 238-260 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Security and criminal law: the difficult relationship

Nuotio, K., 2009, EUI working paper. Florence: EUI, s. 23-38 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The ethics of criminal justice

Nuotio, K., 2009, Criminal law. E. B. P. W. (toim.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure [distributör], s. 64-76 13 Sivumäärä (Scandinavian studies in law).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Esipuhe

Nuotio, K., 2008, Oikeuden kaleidoskooppi: kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta . Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. VII-VIII 2 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja; nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Mod en EU-retlig strafferet?

Nuotio, K., 2008, Förhandlingarna på det Nordiska juristmötet. [S.l.], s. 381-402 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The ethics of criminal justice

Nuotio, K. & Nuotio, KI., 2008, Ikke kun straf. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 491-505 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Turvallisuudesta käsitteenä ja oikeushyvänä

Nuotio, K., 2008, Demokraattisen oikeuden ehdot. Helsinki: Tutkijaliitto, s. 257-269 13 Sivumäärä (Episteme).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Umsetzung internationalrechtlicher Vorgaben zur Terrorismusbekämpfung in Finnland

Nuotio, K., 2008, Beiträge zum Öffentlichen Recht, Europarecht, Arbeits- und Sozialrecht und Strafrecht. H. V. J. S. (toim.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 233-249 17 Sivumäärä (Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts : Ergebnisse der 31. Tagung der Gesellschaft fur Rechtsvergleichung vom 20. bis 22. September 2007 in Halle).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Zur Kriminalisierung der Folter im finnischen Strafrecht

Nuotio, K., 2008, Nullum ius sine scientia: Verfasser: Andres Parmas und Peep Pruks ; Bibliographie von Jaan Sootak: Maia Ruttu ; Vorwort: Kalle Merusk ; Einbandgestaltung: Jaana Kool. [Tallinn]: Juura, s. 193-223 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Criminal law of a transnational polity

Nuotio, K., 2007, Festschrift fur Heike Jung. Baden-Baden: Nomos, s. 685-698 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eettistä vai moraalista oikeutta? oikeusvaltio monikulttuurisessa paineessa

Nuotio, K., 2007, Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä. K. N. H. A. G. . . (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 127-143 17 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja; Vuosikerta n:o 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Esipuhe

Nuotio, K. & Gylling, H. A., 2007, Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä . Nuotio, K. & Gylling, H. A. (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. VII-IX 3 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja; nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Eurooppalaistuva rikosoikeus

Nuotio, K., 2007, EU-oikeuden perusteita II. [Helsinki]: Edita, s. 375-411 37 Sivumäärä (Evolutio Legis).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Immanuel Kant ja julkinen oikeus

Nuotio, K., 2007, Laki ja rakkaus. Helsinki: Loki-Kirjat, s. 21-28 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nordic law: between tradition and dynamism

Husa, J., Nuotio, K. & Pihlajamäki, H., 2007, Nordic law. Antwerpen: Intersentia, s. 1-39 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Participation in crime in Nordic criminal laws: variations on a theme

Nuotio, K. & Pihlajamäki, H., 2007, Nordic law. Antwerpen: Intersentia, s. 127-152 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Some remarks on the general philosophy of causality and its relation to causation in law

Nuotio, K., 2007, Causation in Law. Praha: IFEC, s. 27-39 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Syy ja syyksilukeminen: kausaalisuudesta oikeustieteessä

Nuotio, K., 2007, Syy. Helsinki: Gaudeamus, s. 113-130 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The rationale of the Nordic penal policy compared with the European approch

Nuotio, K., 2007, Festschrift in honour of Raimo Lahti. Helsinki: Faculty of Law, s. 157-174 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Esimiehen laiminlyöntiperustainen vastuu alaisen tahallisesta rikoksesta liike-elämässä

Nuotio, K., 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 323-356 34 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja; Vuosikerta 268).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Harmonization of criminal sanctions in the European Union - criminal law science fiction

Nuotio, K., 2005, Harmonization of criminal law in Europe. Antwerpen: Intersentia, s. 79-101 23 Sivumäärä (Supranational criminal law: capita selecta; Vuosikerta 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

KKO 2004:119: Henkirikoksen ja tekijän syyntakeisuuden arviointi

Nuotio, K., 2005, KKO: n ratkaisut kommentein. Helsinki: Talentum, s. 352-356 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

KKO 2004:75: Poliisimiehen oikeus hätävarjeluun

Nuotio, K., 2005, KKO: n ratkaisut kommentein. Helsinki: Talentum, s. 59-62 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

KKO 2004:95: Tuhopolton oikeudellinen arviointi

Nuotio, K., 2005, KKO: n ratkaisut kommentein. Helsinki: Talentum, s. 197-200 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

KKO 2005:79: Väärennösrikokset ja vastuu asiakirjan sisällöstä

Nuotio, K., 2005, KKO: n ratkaisut kommentein. Helsinki: Talentum, s. 588-590 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Merkitseekö poliisimiehen oikeus hätävarjeluun oikeusturva-aukkoa?

Nuotio, K., 2005, Rikos, rangaistus ja prosessi. Turku: Turun yliopisto, s. 215-244 30 Sivumäärä (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja; Vuosikerta n:o 15).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oikeuslähteet. "supernormistot" ja ratkaisujen perustelu

Nuotio, K., 2005, Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. [Turku]: Turun yliopisto, s. 127-152 26 Sivumäärä (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja; Vuosikerta n:o 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu