Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1985 2019

2019

Historian arkkitehti John dos Passos ja U.S.A:n sanat

Helkama, K. E., 9 maaliskuuta 2019, Kirja, muutosvoima. Kajannes, K. (toim.). Jyväskylä: Athanor, s. 139-148 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Poliittinen kahtiajako on kärjistynyt Suomessakin

Lönnqvist, J-E. & Helkama, K., 1 kesäkuuta 2019, julkaisussa : Helsingin Sanomat. s. A5 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access

Protestant roots of honesty and other Finnish values

Helkama, K. E. & Portman, A., 2019, (Julkaisematon) On the Legacy of Protestant Lutheranism in Finland: Societal Perspectives . Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Siirtymiä: Puheita 1990-2010

Helkama, K., toukokuuta 2019, Helsinki: Unigrafia. 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroAmmatillinen

2018

Arvokas elämä - sosiaalipsykologin mietteitä

Helkama, K. E., maaliskuuta 2018, Missä mennään: puheenvuoroja. Sysmä: Athanor, s. 9-10 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Henkisyysarvo, perimmäisten kysymysten pohdinta ja henkinen hyvinvointi keski-iässä

Hietalahti, M., Helkama, K. E. & Kokko, K., toukokuuta 2018, julkaisussa : Psykologia. 53, 01, s. 11-26 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Introduction

Helkama, K., 21 joulukuuta 2018, Values, knowledge and morality. Helkama, K. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Vuosikerta 98. s. 7-11 5 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; Vuosikerta 98).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Privacy changed its meaning in Finland 1999-2015

Helkama, K., 21 joulukuuta 2018, Values, knowledge and morality. Helkama, K. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, s. 134-140 7 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; Vuosikerta 98).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Real-life dilemmas in Finland and Bulgaria

Myyry, L., Helkama, K. & Petkova, K., 2018, Values, knowledge and morality. Helkama, K. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, s. 45-47 3 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; Vuosikerta 98).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Suomalainen identiteetti ja arvot: sosiaalipsykologista historiaa

Helkama, K. E., joulukuuta 2018, julkaisussa : Psykologia. 53, 4, s. 302-319 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinen

Trust in organizations - organizational, intergroup, and value research perspective

Kaltiainen, J. P., Helkama, K. E. & Jasinskaja-Lahti, I., maaliskuuta 2018, julkaisussa : Socialʹnaâ psihologiâ i obŝestvo. 9, 1, s. 8-21 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Value priorities, empathy and guilt in Finland, Bulgaria and Portugal

Helkama, K., Myyry, L., Silfver-Kuhalampi, M., Petkova, K. & Valentim, J. P., 2018, Values, knowledge and morality. Helkama, K. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, s. 31-44 14 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; Vuosikerta 98).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Values, knowledge and morality

Helkama, K. (toim.), 21 joulukuuta 2018, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. 140 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; Vuosikerta 98)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Socialpsykologi - en introduktion

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K., Ruusuvuori, J. E., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., maaliskuuta 2017, Stockholm: Liber. 352 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Does Organizational Justice Modify the Association Between Job Involvement and Retirement Intentions of Nurses in Finland?

Sulander, J., Sinervo, T., Elovainio, M., Heponiemi, T., Helkama, K. & Aalto, A-M., lokakuuta 2016, julkaisussa : Research in Nursing & Health. 39, 5, s. 364-374 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Activity systems and moral reasoning: an intervention study

Wardi, E. & Helkama, K., 4 heinäkuuta 2015, julkaisussa : Scandinavian Journal of Educational Research. 59, 4, s. 413-423 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., 2015, 10 uudistettu toim. Helsinki: Edita. 403 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Lawrence Kohlberg in Finnish social psychology and moral education

Helkama, K., 2015, Kohlberg revisited. Zizek, B., Garz, D. & Nowak, E. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers, s. 129-138 10 Sivumäärä (Moral development and citizenship education ; Vuosikerta 9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moral development, cultural differences in

Helkama, K. & Sortheix, F., huhtikuuta 2015, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, second edition, vol. 15. Wright, J. (toim.). 2nd toim. Oxford: Elsevier Scientific Publ. Co, Vuosikerta 15. s. 781-787 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moral dilemmas in elderly care

Wardi, E. & Helkama, K., marraskuuta 2015, julkaisussa : Geronomi. 1/2015, s. 20-21 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Suomalaisten arvot: Mikä meille on oikeasti tärkeää?

Helkama, K., 12 tammikuuta 2015, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 252 Sivumäärä (Kirjokansi; Vuosikerta 60)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Hyvinvointi, terveys ja arvot Pyhtäällä 1975-2007

Helkama, K., Olakivi, A. & Sortheix, F., 2014, Hyvän elämän sosiaalipsykologia: Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (toim.). Oy UNIpress Ab, s. 71-83 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Järki, tunteet ja intuitio moraalin sosiaalipsykologiassa

Helkama, K. & Myyry, L., 2014, Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Myyry, L., Ahola, S., Ahokas, M. & Sakki, I. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 16 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2014, nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalaisten hyveet empiirisen sosiaalipsykologian valossa

Helkama, K., 2014, Hyve. Lemetti, J., Hämäläinen, N. & Niiniluoto, I. (toim.). Helsingin yliopisto, filosofian laitos, s. 27-39 13 Sivumäärä (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen

Helkama, K., Myyry, L. & Sulander, J., 2014, julkaisussa : Psykologia. 49, 5, s. 355 369 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Change in moral judgment in medical school: The role of hierarchy

Helkama, K., 2013, Educating Competencies for Democracy. Nowak, E., Schrader, D. E. & Zizek, B. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 97-102 6 Sivumäärä (Studies in Philosophy and Social Sciences; Vuosikerta 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Honor as a value in Finland, Estonia, Italy, Russia, and Switzerland

Helkama, K., Verkasalo, M., Myyry, L., Silfver-Kuhalampi, M., Niit, T., Manganelli, A-M., Andreeva, G., Stefanenko, T., Dubovskaya, E., Tikhomandritskaya, O. & Stetsenko, A., 2013, julkaisussa : Group processes & intergroup Relations. 16, 3, s. 279-297

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Values, Life Events and Health: A Study in a Rural Finnish Community

Sortheix, F., Olakivi, A. & Helkama, K., 2013, julkaisussa : Journal of Community and Applied Social Psychology. 2013, 23, s. 331–346 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Arvot ja arvomaailman muutos

Helkama, K., joulukuuta 2012, Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos.: Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007. Helkama, K. & Olakivi, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Vuosikerta 2012. s. 31-50 20 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Elämäntapahtumat, stressi ja arvot

Sortheix, F., Helkama, K. & Olakivi, A., 2012, Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos: Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007. Helkama, K. & Olakivi, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, s. 6-30 21 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Esipuhe

Helkama, K. & Olakivi, A., 2012, Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos: Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007. Helkama, K. & Olakivi, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Vuosikerta 2012: 19. s. 1-4 4 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Kognitiivinen sosiaalipsykologia

Helkama, K., 2012, Sosiaalipsykologian sukupolvet. Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 57-80 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos. Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007

Helkama, K. (toim.) & Olakivi, A. (toim.), 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. 179 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 19)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinen

Open access
Tiedosto

Pyhtää ja Pyhtää-tutkimus

Olakivi, A., Niska, M. & Helkama, K., joulukuuta 2012, Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos. : Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975-2007. Helkama, K. & Olakivi, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Vuosikerta 2012. s. 6-30 25 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Sosiaalipsykologia 50 vuotta

Helkama, K., Pirttilä-Backman, A-M. & Liebkind, K., 2012, julkaisussa : Psykologia. 5-6, s. 433-440 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa

Silfver-Kuhalampi, M. & Helkama, K., 2012, julkaisussa : Psykologia. 47, 05-06, s. 378-389

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Empathy, values, morality and Asperger's syndrome

Hirvelä, S. & Helkama, K., joulukuuta 2011, julkaisussa : Scandinavian Journal of Psychology. 52, 6, s. 560-572 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eriarvoisuuden kasvu tuhoaa kilpailukykymme perustan

Helkama, K., 2011, julkaisussa : Helsingin Sanomat. 25.3.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Esipuhe

Helkama, K., 2011, Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Espoo: Limor kustannus, s. i-v 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Justica social: pressupostos e temas organizacionais

Helkama, K. & Valentim, J. P., 2011, Psicologia das organizacoes, do trabalho e dos recursos humanos. Gomes, D. (toim.). Coimbra: Coimbra University Press, s. 321-352 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social psychology of morality and moral development: A functional system approach

Helkama, K., 2011, Societal approaches in social psychology. Valentim, J. P. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 131-149 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta

Helkama, K., Sulander, J., Elovainio, M. & Arffman, M., 2011, julkaisussa : Psykologia. 46, 5, s. 328-345 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Aika, arvot ja oikeudenmukaisuus: jäähyväisluento 26.2.2010, Helsingin yliopisto

Helkama, K., 2010, julkaisussa : Psykologia. 45, 2, s. 156-167

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Kiistakapulana metsät: Suomen metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan hyväksyttävyys

Helkama, K., Paloniemi, R., Rantala, J., Vainio, A. & Valkeapää, A., 2010, Valta Suomessa. Pietikäinen, P. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 149-168 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Miksi kateudesta muuttuu vihreäksi?

Helkama, K., 1 lokakuuta 2010, julkaisussa : Ylioppilaslehti.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Miksi Kepu pettää aina?

Helkama, K., 3 syyskuuta 2010, julkaisussa : Ylioppilaslehti.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Perustutkimuksen sortaminen kostautuu

Helkama, K. & Verkasalo, M., 9 heinäkuuta 2010, julkaisussa : Helsingin Sanomat. 184, s. A2 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦЕННОСТЯХ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Helkama, K. & Pohjanheimo, E., 2010, Константа в неопределенном и меняющемся мире: маленькая психологическая серенада к юбилею Г.М.Андреевой. Moskva: NIVC MGU, s. 334-342 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

A new sense of community? changes in values and local identification at Pyhtää 1993-2007

Helkama, K., Finell, E. & Pirttilä-Backman, A-M., 2009, Maaseutuaiheita = Rural motifs : essays in honour of professor Leo Granberg. Nikula, J. (toim.). Helsinki: Aleksanteri Institute, s. 63-75 13 Sivumäärä (Aleksanteri Series; nro 5/2009).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu