Ei valokuvaa: Klaus Helkama

Klaus Helkama

1985 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1985 2019

Ingroup and outgroup in morality and moral development

Helkama, K., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 137-149 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moraalipsykologia: hyvän ja pahan tällä puolen

Helkama, K., 2009, Helsinki: Edita. 343 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomen metsät ja metsäpolitiikka: kansalaisten näkemyksiä

Valkeapää, A., Paloniemi, R., Vainio, A., Helkama, K., Karppinen, H., Kuuluvainen, J., Ojala, A., Rantala, T., Rekola, M. & Vehkalahti, K., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 36 Sivumäärä (Reports / University of Helsinki, Department of Forest Economics; nro 55)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2008

The relation between value priorities and proneness to guilt, shame, and empathy

Silfver-Kuhalampi, M., Helkama, K., Lönnqvist, J-E. & Verkasalo, M., 2008, julkaisussa : Motivation and Emotion. 32, 2, s. 69-80 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Empathy, guilt, and gender: a comparison of two measures of guilt

Silfver-Kuhalampi, M. & Helkama, K., 2007, julkaisussa : Scandinavian Journal of Psychology. 48, 3, s. 239-246 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moraalinen arvostelukyky ja sen kehitys

Helkama, K., 2007, julkaisussa : Psykologia. 42, 1, s. 38-50 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Socio-cognitive conflict, emotion and complexity of thought in real-life morality

Myyry, L. & Helkama, K., 2007, julkaisussa : Scandinavian Journal of Psychology. 48, 3, s. 247-259 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Arvojen muutos Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle

Helkama, K., 2006, Uusi jako. R. H. . E. L. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 131-155 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eettisen ajattelun ja toiminnan synty

Helkama, K., 2006, julkaisussa : Ryhmätyö-lehti. 35, 2, s. 25-29 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Sosiaalipsykologia maailmaa muuttamassa ja parantamassa - ennen, nyt ja vastaisuudessa

Helkama, K., 2006, julkaisussa : Psykologia. 41, 1, s. 43-52 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vanhemmat, sisarukset ja omantunnon ääni: moraalisen kehityksen näkökulma

Helkama, K., 2006, Lapsuus ja kasvuympäristöt: tutkimuksen kuvia. T. I. J. M. L. J. P. (toim.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, s. 242-259 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Huippuosaajat ja kilpailukyky: HupS vastaan PIP

Helkama, K., 2005, julkaisussa : (until 1953): Alkoholiliikkeen Aikakauskirja. 70, 1, s. 77-81 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Positive auto-stereotyping and self-construal as predictors of national identification

Helkama, K., 2005, julkaisussa : Revue internationale de psychologie sociale.. 18, s. 65-90 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Predicting the different profiles of organizational identification: a case of shipyard subcontactors

Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M-E. & Juslin, M., 2005, julkaisussa : Journal of Occupational and Organizational Psychology. 78, 1, s. 97-112 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Arvojen muutos Suomessa 1980-2003

Helkama, K. & Seppälä, T., 2004, [Edita] Sitra.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2003

Moral reasoning and values in medical school: a longitudinal study in Finland

Helkama, K., Uutela, A., Pohjanheimo, E., Salminen, S., Koponen, A. & Rantanen-Väntsi, L., 2003, julkaisussa : Scandinavian Journal of Educational Research. 2003, 47, s. 399-411

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Serge Moscovici: sosiaaliset representaatiot.

Pirttilä-Backman, A-M. & Helkama, K., 2001, Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Hänninen, V., Partanen, J. & Ylijoki, O-H. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 253-274 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Socialpsykologi: en introduktion.

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K., 2000, Malmö, Sweden: Liber.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K., 1998, Helsinki: Edita.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1996

Muuttuva Pyhtää: muuttuva Suomi

Pirttilä-Backman, A-M. & Helkama, K., 1996, Pyhtääläiset : sosiaalipsykologinen seurantatutkimus 1975-1993. Department of Social Psychology, University of Helsinki, 19 Sivumäärä (Research reports / Department of Social Psychology, University of Helsinki).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Pyhtääläiset: sosiaalipsykologinen seurantatutkimus 1975-1993

Helkama, K. (toim.) & Pirttilä-Backman, A-M. (toim.), 1996, Helsinki: Department of Social Psychology, University of Helsinki. 146 Sivumäärä (Research reports)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1987

Preface

von Wright, J., Helkama, K. & Pirttilä-Backman, A-M., 1987, European psychologists for peace. Proceedings of the Congress in Helsinki 1986..

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1986

Some correlates of maturity of moral reasoning in Finland

Ikonen-Varila, M. & Helkama, K., 1986, julkaisussa : Cross-Cultural Research. 21, 1/4, s. 110-131

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1985

Niekto´re korelaty dojrzalosci rozumowania moralnego u dzieci i mlodziezy w Finlandii /

Ikonen-Varila, M. & Helkama, K., 1985, julkaisussa : Przeglad Psychologiczny. 28, 3

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu