Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Tutkimusaloihini lukeutuvat maailmanpoliittisten ja -taloudellisten ilmiöiden väliset kytkökset sekä laajemmat yhteydet perustavampiin filosofisiin ongelmiin. Tällä hetkellä erityisiä kiinnostukseni kohteita ovat globaalin poliittisen talouden tutkimus sekä alan lähestymistavat ja metodologiat, maailmantalouden hallinta-arkkitehtuurit ja niiden oikeutusperustat, valtiollisen rahasuvereniteetin ja makrotalouspoliittisen autonomian riippuvuussuhteet sekä tulevaisuuden kosmopoliittiset vaihtoehdot, sosiaalinen ontologia ja epistemologia (etenkin vertaiserimielisyys), yhteiskuntatieteiden filosofia (varsinkin poliittisen talouden tutkimuksen filosofia) sekä globaalit katastrofaaliset ja eksistentiaaliset riskit laajamittaisista kauppasodista ympäristö- ja turvallisuuskriiseihin (erityisesti niiden makrotaloudelliset syyt sekä odotettavat seuraukset maailmantalouden hallinnalle).              

Koulutustiedot

Olen opiskellut ensisijaisesti maailmanpolitiikan tutkimusta, taloustieteitä ja filosofiaa Helsingissä, Berliinissä, Cambridgessa ja Buenos Airesissa. Pavian yliopiston taloustieteen ja johtamisen laitos palkitsi pian valmistuvan väitöskirjakäsikirjoitukseni vuonna 2020. Gradustani sain Valtiotieteellisen yhdistyksen palkinnon Suomen parhaasta valtio-opin pro gradu -tutkielmasta 2015–2016.

Tieteenalat

  • 5172 Maailmanpolitiikka
  • 511 Kansantaloustiede
  • 611 Filosofia