Valokuva: Kristina Malmio

Kristina Malmio

Vastuullinen tutkija, PhD, 2005, Yliopistonlehtori

  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Suomi

Hyväksyy tohtorikoulutettavat

1991 …2023
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1991 2019

2019

Contemporary Nordic Literature and Spatiality

Malmio, K. M. (toim.) & Kurikka, K. (toim.), 2019, (Valmisteltavana) Palgrave Macmillan. 250 Sivumäärä (Geocriticism and Spatial Literary Studies)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser [bokrecension]

Malmio, K., 28 helmikuuta 2019, julkaisussa : Samlaren. 139, s. 304-307 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuTieteellisen julkaisun arvosteluTieteellinen

Longing and Belonging in Contemporary Finland-Swedish Literature

Malmio, K., Tidigs, J., Kurikka, K. & Lahdenperä, H., 21 elokuuta 2019, Spaces of Longing and Belonging: Territoriality, Ideology and Creative identity in Literature and Film. Le Juez, B. & Richardson, B. (toim.). Leiden: Brill Rodopi, s. 83-97 14 Sivumäärä (Spatial Practices; Vuosikerta 30).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Eva E. Johansson: Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur [Bokrecension]

Malmio, K., 5 maaliskuuta 2018, julkaisussa : Samlaren. s. 161-165 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuTieteellisen julkaisun arvosteluTieteellinenvertaisarvioitu

Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

Malmio, K., 7 elokuuta 2018, julkaisussa : Tijdschrift voor Skandinavistiek. 36, 2, s. 44-57 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Här och där, nära och fjärran - den finlandssvenska minoritetslitteraturens rum i senmoderniteten

Malmio, K. M., 31 joulukuuta 2018, Transit - 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016. Broomans, P., Jiresch, E., Klok, J. & Schuppert, A. (toim.). Groningen: BARKHUIS PUBLISHING, s. 56-74 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nordens noder - en omfattande introduktion till platser och rum [Bokrecension]

Malmio, K., 8 lokakuuta 2018, julkaisussa : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3/2018, s. 158-161 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuTieteellisen julkaisun arvosteluTieteellinen

Open access
Tiedosto

Post scriptum: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa

Malmio, K., 8 lokakuuta 2018, julkaisussa : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3/2018, s. 162-171 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

The miracle of the mesh: Ecological thinking in Ralf Andtbacka's Wunderkammer

Malmio, K. M., 2018, (Valmisteltavana) Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Malmio, K. & Kurikka, K. (toim.). Palgrave Macmillan, (Geocriticism and Spatial Literary Studies).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wunderkammer? Suomenruotsalainen kirjallisuus ja uusliberalistinen talous

Malmio, K., 15 joulukuuta 2018, Kirjallisuus nykykapitalismissa: Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma. Sevänen, E., Ojajärvi, J. & Steinby, L. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vuosikerta 1444. s. 384-421 38 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1444).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

"De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

Malmio, K. M., 8 joulukuuta 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (toim.). Åbo: Föreningen Granskaren, s. 138-148 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Ett brunetternas hjärtlösa skratt: Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998)

Malmio, T. K. M. & Lahdenperä, H. H., 1 lokakuuta 2017, julkaisussa : Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 92, s. 151-177 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

Malmio, T. K. M., 29 marraskuuta 2017, julkaisussa : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, s. 247‒262

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

Malmio, K., 27 lokakuuta 2017, julkaisussa : Hufvudstadsbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Finländsk litteratur

Malmio, K., 16 kesäkuuta 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (toim.). Lund: Studentlitteratur, s. 411-430 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

Malmio, T. K. M., 17 helmikuuta 2017, Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (toim.). Turku: Eetos, 18 Sivumäärä (Eetos-julkaisuja; Vuosikerta 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

Malmio, K., 2016, Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 66-77 12 Sivumäärä (Studia Fennica Litteraria ; Vuosikerta 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

Malmio, T. K. M., 8 kesäkuuta 2016, julkaisussa : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4/2016, s. 99-103 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access

Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

Malmio, T. K. M., 8 kesäkuuta 2016, julkaisussa : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, s. 40-43 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Introduction

Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 toukokuuta 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vuosikerta 9. s. 8-21 14 Sivumäärä (Studia Fennica. Litteraria ; Vuosikerta 9)(Studia Fennica).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac

Malmio, T. K. M., 15 kesäkuuta 2016, julkaisussa : Hessisches Literaturforum im Mousonturm E.V.. Juni 2016, Häft 122: Nordlichter, s. 25-38 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

Malmio, T. K. M., 2016, Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Vuosikerta 91. s. 37-65 28 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 91).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm

Malmio, K. M. (toim.) & Mia, Ö. (toim.), 31 toukokuuta 2016, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 159 Sivumäärä (Studia Fennica. Litteraria; Vuosikerta 9)(Studia Fennica)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

Malmio, K., 2016, New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (toim.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 59-76

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Under strecket: Finska romaner öppnar för omvärlden

Malmio, T. K. M., 21 joulukuuta 2016, julkaisussa : Svenska dagbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2015

Finlands författare höjer tonläget

Malmio, T. K. M., 21 joulukuuta 2015, julkaisussa : Svenska dagbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

Malmio, K., 1 joulukuuta 2015, julkaisussa : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, s. 67-88

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

Malmio, K., 2015, Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (toim.). Leiden: Rodopi, s. 151 –169 19 Sivumäärä (Value Inquiry Book Series (VIBS); Vuosikerta 278).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Values of literature

Meretoja, H. (toim.), Lyytikäinen, P. (toim.), Isomaa, S. (toim.) & Malmio, K. (toim.), 2015, Leiden: Rodopi. 228 Sivumäärä (Value Inquiry Book Series (VIBS); Vuosikerta 278)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Vertailevia näkökulmia eurooppalaisiin kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksiin

Malmio, K., 30 joulukuuta 2014, julkaisussa : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2014, 4, s. 72-75 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2013

Kirja-arvostelu, Fredrik Långin romaani Flickorna på Nappari

Malmio, K., 30 marraskuuta 2013, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

Malmio, K., 15 joulukuuta 2013, Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 193-201, 204-216 21 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; Vuosikerta 1390, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

Malmio, K., 15 joulukuuta 2013, Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 192-193 2 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; Vuosikerta 1390, nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Heartland, wasteland. Tankar om tvåspråkighet

Malmio, K., 2012, julkaisussa : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2012, 5-6

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access

"Hetki, jolloin kaikki muuttuu lopullisesti". Johanna Holmströmin romaanin Camera Obscura arvostelu

Malmio, K., 12 helmikuuta 2012, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin de siècle: Popular Culture as a Vehicle to Postmodernism in Diva by Finland-Swedish author, Monika Fagerholm

Malmio, K., 15 kesäkuuta 2012, julkaisussa : Studia Fennica. Litteraria. 6, s. 72-95

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

Malmio, K., 2012, Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (toim.). Teos

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2011

Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (toim.). Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

A room of its creation: Entity creation from the 1900s: Ninni Holmqvist, Hanne Orstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlstrome and Kirsten Hammann

Malmio, K., 2011, julkaisussa : Scandinavian Studies (Provo). 83, 3, s. 453-455 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 marraskuuta 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (toim.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vuosikerta 3.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Pidättekö purjehtimisesta, konstaapeli? Johan Bargumin kirjan Seglats i september arvostelu

Malmio, K., 11 marraskuuta 2011, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

Malmio, K., 19 joulukuuta 2011, Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 183−217 34 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (toim.). Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

”Pitkää yksinäistä lukemista. Kirje suomenruotsista."

Malmio, K., 2011, julkaisussa : Parnasso. 2/2011

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

”Saariston lapsi kasvaa ja kertoo”. Kirjallisuusarvostelu, Julia Dahlström: Islossning

Malmio, K., 7 huhtikuuta 2011, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2010

Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning

Malmio, K., 31 joulukuuta 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (toim.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

Malmio, K. M. (toim.), 2010, Helsingfors.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinen