Valokuva: Kristina Malmio

Kristina Malmio

Vastuullinen tutkija, PhD, 2005, Yliopistonlehtori

  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Suomi

Hyväksyy tohtorikoulutettavat

1991 …2023
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1991 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Longing and Belonging in Contemporary Finland-Swedish Literature

Malmio, K., Tidigs, J., Kurikka, K. & Lahdenperä, H., 21 elokuuta 2019, Spaces of Longing and Belonging: Territoriality, Ideology and Creative identity in Literature and Film. Le Juez, B. & Richardson, B. (toim.). Leiden: Brill Rodopi, s. 83-97 14 Sivumäärä (Spatial Practices; Vuosikerta 30).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Här och där, nära och fjärran - den finlandssvenska minoritetslitteraturens rum i senmoderniteten

Malmio, K. M., 31 joulukuuta 2018, Transit - 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016. Broomans, P., Jiresch, E., Klok, J. & Schuppert, A. (toim.). Groningen: BARKHUIS PUBLISHING, s. 56-74 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The miracle of the mesh: Ecological thinking in Ralf Andtbacka's Wunderkammer

Malmio, K. M., 2018, (Valmisteltavana) Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Malmio, K. & Kurikka, K. (toim.). Palgrave Macmillan, (Geocriticism and Spatial Literary Studies).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wunderkammer? Suomenruotsalainen kirjallisuus ja uusliberalistinen talous

Malmio, K., 15 joulukuuta 2018, Kirjallisuus nykykapitalismissa: Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma. Sevänen, E., Ojajärvi, J. & Steinby, L. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vuosikerta 1444. s. 384-421 38 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1444).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

"De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

Malmio, K. M., 8 joulukuuta 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (toim.). Åbo: Föreningen Granskaren, s. 138-148 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Finländsk litteratur

Malmio, K., 16 kesäkuuta 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (toim.). Lund: Studentlitteratur, s. 411-430 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan

Malmio, T. K. M., 17 helmikuuta 2017, Mielikuvituksen maailmat: Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta. Polvinen, M., Salenius, M. & H. S. (toim.). Turku: Eetos, 18 Sivumäärä (Eetos-julkaisuja; Vuosikerta 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

Malmio, K., 2016, Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 66-77 12 Sivumäärä (Studia Fennica Litteraria ; Vuosikerta 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Introduction

Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 toukokuuta 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vuosikerta 9. s. 8-21 14 Sivumäärä (Studia Fennica. Litteraria ; Vuosikerta 9)(Studia Fennica).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mötet mellan lokala och globala rum: Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning

Malmio, T. K. M., 2016, Historiska och litteraturhistoriska studier . Thylin-Klaus, J. & Welander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Vuosikerta 91. s. 37-65 28 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 91).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The New Cradle of the Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish Novel Diva

Malmio, K., 2016, New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Lindqvist, U. & Björklund, J. (toim.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 59-76

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

The role of debate in creating the aesthetic, cultural, and social value of literature

Malmio, K., 2015, Values of literature . Meretoja, H., Lyytikäinen, P., Isomaa, S. & Malmio, K. (toim.). Leiden: Rodopi, s. 151 –169 19 Sivumäärä (Value Inquiry Book Series (VIBS); Vuosikerta 278).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Suomenruotsalainen kirjallisuus ‒ ahdas huone avartuu

Malmio, K., 15 joulukuuta 2013, Suomen nykykirjallisuus 1: Lajeja, poetiikkaa. Hallila, M., Hosiaisluoma, Y., Kirstinä, L., Karkulehto, S. & Ojajärvi, J. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 193-201, 204-216 21 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; Vuosikerta 1390, nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomenruotsalaisen kirjallisuusinstituution erityispiirteitä

Malmio, K., 15 joulukuuta 2013, Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Hosiaisluoma, Y., Hallila, M., Karkulehto, S., Kirstinä, L. & Ojajärvi, J. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 192-193 2 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; Vuosikerta 1390, nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Suomenruotsalaisten salapoliisien Helsinki

Malmio, K., 2012, Unioninakseli – pääkaupungin läpileikkaus. Meinander, H. (toim.). Teos

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2011

Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (toim.). Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 marraskuuta 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (toim.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vuosikerta 3.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus

Malmio, K., 19 joulukuuta 2011, Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. Sevänen, E., Turunen, R. & Ruohonen, V. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 183−217 34 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1346, Helsinki 2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ut i vida världen: Flerspråkighet i några finlandssvenska romaner på 1990- och 2000-talen

Malmio, K., 25 syyskuuta 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (toim.). Schildts

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2010

Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning

Malmio, K., 31 joulukuuta 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (toim.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Naturens ordning? Ett feministiskt perspektiv på ’Även dina kameler’

Malmio, K., 31 joulukuuta 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (toim.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 106-127 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

’En idyllens blonde sångare.’: Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet.

Malmio, K., 2010, Historiska och litteraturhistoriska studier 85. Nygård, S. & Tidigs, J. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 179-204 26 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 740)(Historiska och litteraturhistoriska studier; nro 85).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Elmers kropp, fältets ögon: habitus, kapital och klass i några beskrivningar av Elmer Diktonius

Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (toim.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, s. 85-102 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kontextuell forskning, ett ouppnåeligt ideal? Om problem och möjligheter i kontextuell forskning

Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (toim.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, s. 9-19 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

Double play: identity, status and refinement in the self-reflexive popular literature in Finland in the 1910s and 1920s

Malmio, K., 2008, Metaliterary layers in Finnish literature. E. B. S. H. E. S. . R. T. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 182-201 20 Sivumäärä (Studia Fennica).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Litteraturpedagogik i praktiken: en analys av Solveig von Schoultz' "Även dina kameler"

Malmio, K., 2008, Medvandrare: festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 192-208 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ut genom ett så litet hål mellan fiktion och verklighet: gränsöverskridningar och postmodernitet i Lars Sunds roman Eriks bok

Malmio, K., 2008, Gränser i nordisk litteratur. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 161-171 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

Malmio, K., 2005, Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, s. 277-287 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Using and refusing America: ‘America’ as a way of creating modernity and national identity. A case study of a finnish-swedish detective novel from 1916

Malmio, K., 2004, Cultural Identity in Transition. : Contemporary Conditions, Practices and Politics of a Global Phenomenon. Kupiainen, J., Sevänen, E. & Stotesbury, J. S. (toim.). New Delhi, India : Atlantic Publishers and Distributions, s. 365–382

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Berättelsen är medveten om sig själv – varför? Några exempel på hur man inom litteraturvetenskapen förklarat metafiktion och ett av sociologin inspirerat förslag till kontextualisering av reflexivitet

Malmio, K., 2003, Kunskapens hugsvalelse. : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Åbo Akademis förlag

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2000

Aina: rekommenderas för folket! Moral, estetik och den stora allmänhetens litteratur

Malmio, K., 2000, Folket. : Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Fewster, D. (toim.). Svenska litteratursällskapet i Finland, Vuosikerta 626. s. 67–80 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Populärlitteraturen

Malmio, K., 2000, Finlands svenska litteraturhistoria. : Andra delen: 1900-talet. Ekman, M. (toim.). Helsingfors/Stockholm : Bokförlaget Atlantis, s. 161–172

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1999

Älykästä sukkeluutta ja reipasta realismia: 1920-luvun ajanvietekirjallisuus

Malmio, K., 1999, Suomen kirjallisuushistoria 2.: Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Rojola, L. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 289–298

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Position: hungrig, mitt i ett paradigmskifte

Malmio, K., 1998, Perspektiv på litteraturvetenskapen. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen, (Meddelanden ; nro 25).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1996

En pikara i det romantiska landskapet.

Malmio, K., 1996, Hemmet, rummet och revolten.: Studier i litterärt gränsöverskridande. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, s. 179-284

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kotitekoista samppanjaa kirjallisessa erämaassa. Naiskirjailijoita ja kritiikin kielikuvia 1920-luvun Suomessa

Malmio, K., 1996, Sivupolkuja. : Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. . Norkola, T. & Rikkinen, E. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Tietolipas ; nro 148).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu