Valokuva Lari Kotilainen
1998 …2024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Dosentti Lari Kotilainen on Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori. Hän tutkii kielenoppimista luokkahuoneen ulkopuolella erityisesti työelämän ja digitaalisuuden näkökulmasta. Kotilaisen muihin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat muun muassa kielen muuttuminen, kieliopillisten rakenteiden konventionaalistuminen ja uuden median kieli. Hänen tämänhetkisiä hankkeitaan ovat Erasmusplus-hanke ENACT– Communities, Languages, and Activities App ja Koneen säätiön rahoittama Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • suomen kieli
  • suomi toisena ja vieraana kielenä

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai