Valokuva: Lasse Lipponen
  • PL 8 (Siltavuorenpenger 10)

    00014

    Suomi

19972020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1997 2019

2019

Compassion in Children's Peer Cultures

Julkaisun otsikon käännös: Myötätunto lasten vertaiskulttuurissaHilppö, J. A., Rajala, A. & Lipponen, L., 23 elokuuta 2019, Compassion and Empathy in Educational Contexts. Barton, G. & Garvis, S. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 79-95 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Creating and maintaining play connection in a toddler peer group

Pursi, A. & Lipponen, L., 2019, Peer Play Relationships: International early childhood research perspectives Springer Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development. G. Quinones, A. Ridgway, & L. Liang (Eds). Springer

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Lohdutustilanteet ja myötätuntokulttuuri alle kolmivuotiaiden päiväkotiryhmässä

Rajala, A., Kontiola, H., Hilppö, J. & Lipponen, L., 2019, julkaisussa : Kasvatus. 50, 4, s. 314-326 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oikeus surra? Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa

Lipponen, L., 15 marraskuuta 2019.

Tutkimustuotos: TyöpaperiKeskustelupaperiTieteellinen

Pedagogical leadership, and conflict of motives in commercial ECEC environments

Lim, S. M-Y. & Lipponen, L., 1 tammikuuta 2019, Pedagogies for Leading Practice. Cheeseman, S. & Walker, R. (toim.). Abingdon, Oxon: Routledge, s. 165-181 17 Sivumäärä (Thinking About Pedagogy in Early Childhood Education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Studying Compassion in the Work of ECEC Educators in Finland: A Sociocultural Approach to Practical Wisdom in Early Childhood Education Settings

Hilppö, J. A., Rajala, A. J., Lipponen, L. T., Pursi, A. & Abdulhamed, R. K., 2019, Teachers and Families Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol. II. Phillipson, S. & Garvis, S. (toim.). Abingdon: Routledge, Vuosikerta 2. s. 64-75 12 Sivumäärä (Evolving Families).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Vital Voices for Vital Years 2: Perspectives on Early Childhood Development in Singapore

Lipponen, L., Ang, L., Lim, S., Hilppö, J., Lin, H. & Rajala, A., 9 toukokuuta 2019, Singapore: Lien Foundation. 108 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Open access
Tiedosto
2018

Children’s perspective to curriculum work: Meaningful moments in Finnish early childhood education

Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Paananen, M., 2018, International Handbook on Early Childhood Education. Fleer, M. & van Oers, B. (toim.). Dordrecht: Springer, Vuosikerta Volume 2. s. 1265-1277 13 Sivumäärä (Springer International Handbooks of Education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Compassion and Emotional Worlds in Early Childhood Education

Lipponen, L., Rajala, A. & Hilppö, J., 8 kesäkuuta 2018, Early Childhood Education and Change in Diverse Cultural Contexts . Pascal, C., Bertram, T. & Veisson, M. (toim.). New York: Routledge, s. 168-178 11 Sivumäärä (Routledge Research in Early Childhood Education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Educational Settings

Lipponen, L., 2018, Nordic Dialogues on Children and Families. Garvis, S. & Ødegaard, E. E. (toim.). Abingdon, Oxon: Routledge, (Evolving families; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Constituting play connection with very young children: Adults' active participation in play

Pursi, A. & Lipponen, L., 1 kesäkuuta 2018, julkaisussa : Learning, Culture and Social Interaction. 17, s. 21-37 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Creating and Maintaining Play Connection in a Toddler Peer Group. In, G. Quinones, A. Ridgeway & L. Liang (eds.) : Peer play and Relationships in early childhood: International research narratives Springer Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development 

Pursi, A. & Lipponen, L. T., 15 marraskuuta 2018, (Hyväksytty/In press) Peer play and Relationships in early childhood: International research narratives. G. Quinones, A. Ridgeway & L. Liang (ess.) : Peer play and Relationships in early childhood: International research narratives.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Cultures of compassion in early childhood education

Lipponen, L., Hilppö, J. & Rajala, A., 29 kesäkuuta 2018, London : British Educational Research Association.

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Open access

Early Childhood Education and Care in Finland: Compassion in narrations of early childhood education student teachers

Rajala, A. & Lipponen, L., 6 tammikuuta 2018, International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol I. Garvis, S., Phillipson, S. & Harju-Luukkainen, H. (toim.). Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, s. 64-75 12 Sivumäärä (Evolving Families; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Emotional and Playful Stance Taking in Joint Play between Adults and Very Young Children

Pursi, A., Lipponen, L. & Sajaniemi, N., syyskuuta 2018, julkaisussa : Learning, Culture and Social Interaction. 18, s. 28-45 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Maailman parhaiksi opettajiksi: Vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutusfoorumin arviointi

Niemi, H., Erma, T., Lipponen, L., Pietilä, M., Rintala, R., Ruokamo, H., Saarivirta, T., Moitus, S., Frisk, T., Stylman, V. & Huhtanen, M., 18 joulukuuta 2018, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 165 Sivumäärä (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nro 27:2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Osallistumista vai osallistamista? Osallisuuden tarkastelua monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 2018, julkaisussa : Nuorisotutkimus. 36, 1, s. 22-35 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pedagogical documentation as a lens for examining equality in early childhood education

Paananen, M. & Lipponen, L., 10 tammikuuta 2018, julkaisussa : Early Child Development and Care. 188, 2, s. 77–87 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The use of a diamond ranking and peer interviews to capture pupils' perspectives

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 8 marraskuuta 2018, julkaisussa : Improving Schools. 21, 3, s. 240-254 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Ammatin induktiovaiheessa olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn kuormittavuudesta

Onnismaa, E-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J. & Lipponen, L., 28 joulukuuta 2017, julkaisussa : Journal of Early Childhood Education Research. 6, 2, s. 188–206 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Commentary1: Living with a Growing Idea

Lipponen, L., 9 elokuuta 2017, Pedagogical Documentation in Early Years Practice: Seeing Through Multiple Perspectives. Fleet, A., Patterson, C. & Robertson, J. (toim.). Los Angeles, CA: Sage, s. 55-57 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Miten myötätuntokulttuureja luodaan päiväkodeissa?

Rajala, A., Lipponen, L., Pursi, A. & Abdulhamed, R., 2017, Myötätunnon mullistava voima. Pessi, A. B., Martela, F. & Paakkanen, M. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 166-182 17 Sivumäärä 8

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions: Seminar Report, Helsinki Finland, 22 September 2016

Karila, K., Johansson, E., Puroila, A-M., Lipponen, L. & Hännikäinen, M., 9 toukokuuta 2017, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 46 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Peer teaching and learning: A case of two five-year-olds as Minecraft creators

Sintonen, S., Kentz, M-B. & Lipponen, L., 1 joulukuuta 2017, Young & creative: Digital Technologies Empowering Children in Everyday Life. Eleá, I. & Mikos, L. (toim.). Göteborg: NORDICOM, s. 173-184 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkiva Oppiminen varhaispedagogiikassa

Lipponen, L., 1 elokuuta 2017, Varhaiskasvatuksen käsikirja. Hujala, E. & Turja, L. (toim.). 4., uudistettu painos toim. Jyväskylä: PS-kustannus

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vertaisoppiminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus kahden viisivuotiaan Minecraft -luomisesta

Kentz, M-B., Sintonen, S. & Lipponen, L., tammikuuta 2017, julkaisussa : Kasvatus & Aika. 11, 1, s. 54–68 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Visual Tools as Mediational Means: A Methodological Investigation

Hilppö, J., Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Rajala, A., joulukuuta 2017, julkaisussa : Journal of Early Childhood Research. 15, 4, s. 359-373 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2016

Children’s Sense of Agency in Preschool: A Sociocultural Investigation

Hilppö, J., Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Rainio, A., 2016, julkaisussa : International journal of early years education.. 24, 2, s. 157-171 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Connecting learning across school and out-of-school contexts: A review of pedagogical approaches

Rajala, A., Kumpulainen, K., Hilppö, J., Paananen, M. & Lipponen, L., 15 tammikuuta 2016, Learning across Contexts in the Knowledge Society. Erstad, O., Kumpulainen, K., Mäkitalo, Å., Schrøder, K. C., Pruulmann-Vengerfeldt, P. & Jóhannsdóttir, T. (toim.). Rotterdam: Sense publishers, s. 15-35 21 Sivumäärä 2. (The Knowledge Economy and Education; nro 9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Dealing with the contradiction of agency and control during dialogic teaching

Rajala, A., Kumpulainen, K., Rainio, A. P., Hilppö, J. & Lipponen, L., 26 syyskuuta 2016, julkaisussa : Learning, Culture and Social Interaction. 10, s. 17-26 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Exploring the foundations of visual methods used in research with children

Lipponen, L., Rajala, A., Hilppö, J. & Paananen, M., 1 joulukuuta 2016, julkaisussa : European Early Childhood Education Research Journal. 24, 6, s. 936–946 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Immigrant Parents’ Perspectives on Early Childhood Education and Care Practices in the Finnish Multicultural Context

Lastikka, A-L. & Lipponen, L., 30 lokakuuta 2016, julkaisussa : International Journal of Multicultural Education. 18, 3, s. 75-94 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Interactive dynamics of imagination in a science classroom

Hilppö, J., Rajala, A., Zittoun, T., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 2016, julkaisussa : Frontline Learning Research. 4, 4, s. 20-29 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Learning actions, objects and types of interaction: A methodological analysis of expansive learning among pre-service teachers

Rantavuori, J., Engeström, Y. & Lipponen, L., 10 toukokuuta 2016, julkaisussa : Frontline Learning Research. 4, 3, s. 1 - 27 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Lära genom att forska

Lonka, K., Pyhältö, K. & Lipponen, L., 4 huhtikuuta 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Phonological Awareness and Emerging Reading Skills of two- to five-year-old Children

Suortti, O. & Lipponen, L., 2016, julkaisussa : Early Child Development and Care. 186, 11, s. 1703-1721 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pupils’ Participation in the Finnish Classroom: turning the UN Convention on the Rights of the Child into pedagogical practices

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 12 toukokuuta 2016, Children's Rights, Educational Research and the UNCRC: past, present and future. Gillett-Swan, J. & Coppock, V. (toim.). Oxford: Symposium Books, s. 81-100 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sense of Agency and Everyday Life: Children’s Perspective

Julkaisun otsikon käännös: Lasten toimijuuden tunne ja arki: Lasten näkökulmaHilppö, J., Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Virlander, M., syyskuuta 2016, julkaisussa : Learning, Culture and Social Interaction. 10, s. 50-59 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Student teachers in the contact zone: Developing critical intercultural ‘teacherhood’ in kindergarten teacher education

Layne, H. & Lipponen, L., 2016, julkaisussa : Globalisation, societies and education. 14, 1, s. 110–126 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Successful design of learning solutions being situation aware

Niemelä, P., Isomöttönen, V. & Lipponen, L., 2016, julkaisussa : Education and Information Technologies. 21, 1, s. 105-122 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education

Paananen, M., Lipponen, L. & Kumpulainen, K., 2 syyskuuta 2015, julkaisussa : European Educational Research Journal. 14, 5, s. 395-417 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Manifesto by the Playful Learning Center: Playing with learning

Sefton-Green, J., Kumpulainen, K., Lipponen, L., Sintonen, S., Rajala, A. & Hilppö, J., 4 joulukuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi

Sintonen, S., Ohls, O., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., toukokuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Mobile Learning and the Playing Child

Sintonen, S., Ohls, O., Kumpulainen, P. & Lipponen, L., kesäkuuta 2015, Helsinki: University of Helsinki. 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Pupils as active participants: Diamond ranking as a tool to investigate pupils’ experiences of classroom practices

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 5 maaliskuuta 2015, julkaisussa : European Educational Research Journal. 14, 2, s. 138–150 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pupils’ documentation enlightening teachers’ practical theory and pedagogical actions

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 2015, julkaisussa : Educational Action Research. 23, 4, s. 599-614 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pupils’ perspectives on the lived pedagogy of the classroom

Niemi, R., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Hilppö, J., 28 syyskuuta 2015, julkaisussa : Education 3-13. 43, 6, s. 683-699 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Quality drift within a narrative of investment in early childhood education

Paananen, M., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 20 lokakuuta 2015, julkaisussa : European Early Childhood Education Research Journal. 23, 5, s. 690-705 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Varhaiskasvatusjärjestelmän polkuriippuvuuksien jäljillä

Onnismaa, E-L., Paananen, M. & Lipponen, L., 24 maaliskuuta 2015, Samalta viivalta 9: Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Steiner, T., Vainionpää, J. & Huttunen, R. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 135-162 28 Sivumäärä (Opetus 2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu