• PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

  00014

  Suomi

 • Suomi

20132023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Lauri Hietajärvi on kasvatuspsykologian yliopistonlehtori ja tutkija Helsingin Yliopistossa. Hän on työskennellyt vaihtelevien poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistojen kanssa hyödyntäen erityyppisiä muuttujalähtöisiä ja henkilökeskeisiä tilastomenetelmiä. Laurin tutkimuksen pääsääntöisenä kiinnostuksen kohteena on koulu- ja opiskeluhyvinvointi sekä digitaalinen media nuorten näkökulmasta. 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatuspsykologia, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 22 lokak. 2019

Kasvatuspsykologia, Kasvatustieteen maisteri / Luokanopettaja, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 12 kesäk. 2012

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Kasvatuspsykologia
 • Hyvinvointi
 • Tilastolliset menetelmät
 • Yksilönsisäinen lähestymistapa
 • Henkilösuuntautunut lähestymistapa
 • Pitkittäistutkimus
 • Motivaatio
 • Digitaalinen media
 • Digitaalinen osallistuminen
 • Digitaalinen oppiminen
 • 515 Psykologia
 • Kasvatuspsykologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai