Valokuva Lauri Hietajärvi
 • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

  00014

  Suomi

 • Suomi

20132021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Lauri Hietajärvi on tutkijatohtori Helsingin Yliopistossa. Hän on työskennellyt vaihtelevien poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistojen kanssa hyödyntäen erityyppisiä muuttujalähtöisiä ja henkilökeskeisiä tilastomenetelmiä. Laurin tutkimuksen pääsääntöisenä kiinnostuksen kohteena nuorten opiskeluhyvinvointi ja digitaalinen media. Hän on lisäksi kiinnostunut yleisesti koulu- ja työmotivaatioon sekä hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatuspsykologia, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 22 lokakuuta 2019

Kasvatuspsykologia, Kasvatustieteen maisteri / Luokanopettaja, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 12 kesäkuuta 2012

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Kasvatuspsykologia
 • Hyvinvointi
 • Tilastolliset menetelmät
 • Yksilönsisäinen lähestymistapa
 • Henkilösuuntautunut lähestymistapa
 • Pitkittäistutkimus
 • Motivaatio
 • Digitaalinen media
 • Digitaalinen osallistuminen
 • Digitaalinen oppiminen
 • 515 Psykologia
 • Kasvatuspsykologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai