20062012

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Jatkotutkimukseni kohteena on kielellinen epäsymmetria keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Tutkin intersubjektiivisuuden rakentumista, ongelmallisten vuorojen korjausta sekä keinoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin nojautuen. Tutkimusmenetelmänä käytän lingvististä keskustelunanalyysia. Aineistonani on noin 10 tuntia erityyppisiä, kahdenkeskisiä keskusteluita kehitysvammaisten työvalmennuskeskuksissa, kodeissa ja asuntoloissa.
Teen tutkimustani Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Työskentelen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa.

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet

Julkaisut

  • 5 Kirjan luku tai artikkeli
  • 1 Kokoomateos tai erikoisnumero
  • 1 Kirja

Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.

Leskelä, L. (toim.) & Lindholm, C. (toim.), 2012, Helsinki: Kehitysvammaliitto. 300 Sivumäärä (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen

Leskelä, L. & Lindholm, C., 2012, Haavoittuva keskustelu. : Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, s. 12-31 20 Sivumäärä (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa

Leskelä, L., 20 tammikuuta 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmterisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 1 toim. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Vuosikerta 2012. s. 184-234 50 Sivumäärä (Kehityvammaliiton tutkimuksia; Vuosikerta 2012, nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Selkokieli kahdenkeskisissä keskusteluissa

Leskelä, L., joulukuuta 2009, Selkokieli ja vuorovaikutus. Kartio, J. (toim.). 1 toim. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike, Vuosikerta 2009. s. 25-45 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Häirittenkö mää täs ny teiän keskusteluu? Selkokieli ja vuorovaikutus

Leskelä, L., 2006, 1 toim. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Projektit

  • 1 Päättynyt

Aktiviteetit

  • 2 Suullinen esitys
  • 1 Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Klaara-työpajat 2019

Ulla Vanhatalo (Järjestäjätoimikunnan jäsen), , Leealaura Leskelä (Järjestäjätoimikunnan jäsen), , Eliisa Helinä Uotila (Järjestäjätoimikunnan jäsen), & Camilla Lindholm (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

1 helmikuuta 201916 elokuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Minimal languages meet easy-to-read. Hunt for the simplest possible vocabulary. IPrA Conference 2019

Ulla Vanhatalo (Puhuja), & Leealaura Leskelä (Puhuja)

10 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys