Ei valokuvaa Leena Pitkänen

Leena Pitkänen

Dosentti (Elintarvikekemia)

20052022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimukseni on keskittynyt polysakkariden rakenteen sekä liuosominaisuuksien tutkimiseen. Erityisesti olen kiinnostunut kuinka haaroittuneiden polysakkaridien kemiallinen rakenne vaikuttaa niiden liuosominaisuuksiin. Tutkimuksessani hyödynnän kokoekskluusiokromatografiaa (SEC) sekä asymmetristä poikittaisvirtauskenttävirtausfraktiointia (AsFlFFF). Molemmissa erotusmenetelmissä käytetään useita detektoreita moolimassan, molekyylikoon, konformaation ja rajaviskositeetin määrittämiseksi polymeerinäytteen kokojakaumalle.

Koulutustiedot

Elintarviketieteiden tohtori 2012
Elintarviketieteiden maisteri 2006

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • Hiilihydraattianalytiikka
  • Polysakkaridit
  • 116 Kemia
  • Polysakkaridien karakterisointi
  • Kokoekskluusiokromatografia
  • Kenttävirtausfraktiointi