Valokuva: Leena Tellervo Ripatti-Torniainen
 • PL 9 (Siltavuorenpenger 1A)

  00014

  Suomi

 • Suomi

Hyväksyy tohtorikoulutettavat

20092019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Filosofian tohtori, opettajan pedagoginen pätevyys

Tutkijakoulutus kansallisessa Suomen Akatemian rahoittamassa Viestinnän tutkimuksen tohtoriohjelmassa CORE:ssa (2007-2011)

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksen kuvaus:

Tutkin julkisen elämän erilaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä, julkisuuskäsityksiä sekä julkista pedagogiikkaa erityisesti formaalin kasvatuksen kysymyksenä.

 

Opetus Helsingin yliopistossa:

Vastuuopettaja seuraavilla opintojaksoilla:

Maisteriseminaari 2013-2014 (viestinnän oppiaine)

Kandidaatinseminaari 2013 (viestinnän oppiaine)

Julkinen elämä ja journalismi 2014 (viestinnän oppiaine)

Tieteellinen kirjoittaminen (valt) 2015 (valtiotieteellinen tiedekunta, avoin yliopisto)

Viestinnän syventävät menetelmät 2016 (viestinnän oppiaine)

Master's seminar 2016 (IMDP in Media and Global Communication, Media and Communication Studies)

Kandidaatinseminaari 2016 (viestinnän oppiaine)

Valtiotieteilijä työelämässä 2017 (valtiotieteellinen tiedekunta)

Demola co-creation working life project 2017 eteenpäin (koko Helsingin yliopisto)

Asiantuntijataidot 2017 (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot 2018, 1. periodi, uudenlainen toteutus vuoteen 2017 nähden, (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille, 2018 1. periodi, (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot 2018, 2. periodi (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille, 2018 1. periodista (valtiotieteellinen tiedekunta)

Yleishyödyllisessä vapaaehtoistoiminnassa suoritettavaa työelämäksoa (5 op) ohjaava verkkokurssi, 2018 1. periodista alkaen (valtiotieteellinen tiedekunta)

Constructive Alignment in Course Design (5 ECTS credits), 2019 (Centre for University Teaching and Learning HYPE, Faculty of Educational Sciences)

Ansioluettelo

Opetuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa:

Viestinnän ruotsinkielinen maisteriopetus Helsingin yliopistossa:
Selvitys ja suunnitelma ruotsinkielisen maisteriopetuksen kehittämisestä viestinnän oppiaineessa sekä SSKH:n journalistik-oppiaineen, viestinnän oppiaineen ja Kultur och Kommunikation -maisteriohjelman välisinä rakenteellisina ratkaisuina. Selvitys- ja kehitysraportti saatavilla tiedekunnassa. (2014)

Pro gradu -ohjaus viestinnän oppiaineessa. Selvitys ja kehitysehdotus. Saatavilla viestinnän oppiaineessa. (2014)

Sosiaalitieteiden laitoksen laitostasoisen opetuksen kehittämisen aloittaminen laitoksen yliopistonlehtorina. Kehitysraportti Sosiaalitieteiden laitoksen opetuksen kehittämisen uusi vaihe: 2015 julkaistu Flammassa. (2014)

Sosiaalitieteiden laitoksen opetuksen kehittämisen ryhmän jäsen. (2014-2015)

Uusi osaamisperustainen kurssi Julkinen elämä ja journalismi, mukaan lukien julkisen toiminnan pedagogiset ratkaisut (2014)

Viestinnän syventävät menetelmät -opintojakson kehittäminen: integrointi pro gradu -työskentelyyn sekä rinnakkaiskielinen opetusratkaisu (englanti-suomi-ruotsi). Yhdessä Marko Ampujan kanssa. (2016)

Global Politics and Communication -maisteriohjelman suunnitteluvaiheen johtoryhmän jäsen. (2016)

Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmien menetelmäopetuksen kehittämisen työryhmien jäsen.

Työelämäosaaminen ja sen kuvaus uusissa tutkinnoissa. Valtiotieteellisen tiedekunnan opettajille kirjoitettu tukimateriaali. (2017)

What is competence and how to write learning outcomes (objectives). Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisille opettajille kirjoitettu tukimateriaali. (2017)

Valtiotieteellisen tiedekunnan uusien tutkintojen työelämäopinnot: kanditutkinnot 10 op, maisterintutkinnot 5-15 op (2016-2017)

Demola-työelämäprojektin kehittäminen Helsingin yliopistossa. (2016-2017). Yhdessä Mikko Raskin kanssa.

Uusien tutkintojen (2017-2020) mukaisen maisterintutkielman luonteen, osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien valmistelu valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhdessä professoreista ja lehtoreista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmän työskentelyn koordinointi.

Kokonaan uusi Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille. (2018). Valtiotieteellinen tiedekunta.

Kokonaan uusi yleishyödyllisessä vapaaehtoistoiminnassa suoritettavaa työelämäjaksoa (5 op) ohjaava verkkokurssi. Toteuttaa OKM:n tavoitteiden mukaista opinnollistamista, jonka myötä opiskelija oppii liittämään vapaaehtoistoimintansa tutkinnon tavoitteisiin. (2018). Valtiotieteellinen tiedekunta.

Valintakoe-MOOC:n kehittämisen valmistelu valtiotieteellisen tiedekunnan edustajana, opetusvaradekaani Ullamaija Seppälän alaisuudessa, HY:n sisäisessä ryhmässä sekä valtiotieteellisen tiedekunnan sisäisessä ryhmässä. (2018.) 

Opetusvaradekaani Ullamaija Seppälän työn tukeminen tiedekunnan opetuksen kehittämisen hankkeissa. (1.1.2017 - edelleen jatkuva.)

Tieteenalat

 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • julkinen keskustelu
 • julkiso
 • julkisuus
 • julkinen tila
 • julkinen toiminta
 • 516 Kasvatustieteet
 • julkinen pedagogiikka
 • sivistys
 • Yliopistopedagogiikka

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut 2009 2019

 • 6 Artikkeli
 • 1 Kokoomateos tai erikoisnumero
 • 1 Kirjan luku tai artikkeli
 • 1 Väitöskirja

The human core of the public realm: women prisoners’ performed ‘radio’ at the Majdanek concentration camp

Julkaisun otsikon käännös: Julkisuuden inhimillinen ydin: Majdanekin keskitysleirin naisvankien 'radio'Ripatti-Torniainen, L. & Stachyra, G., 1 heinäkuuta 2019, julkaisussa : Media, Culture & Society. 41, 5, s. 654–669 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Becoming (a) public: What the concept of public reveals about a programmatic public pedagogy at the university

Ripatti-Torniainen, L., kesäkuuta 2018, julkaisussa : Higher Education. 75, 6, s. 1015-1029 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Julkinen pedagogiikka – Käsitteenmäärittelyä ja ilmiökentän hahmottamista.

Rantala, L. & Ripatti-Torniainen, L. T., 2013, julkaisussa : Kasvatus. 44, 1, s. 7-16 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Julkisojen keskustelu: Julkisen keskustelun muodostuminen ja dynamiikka Helsingin ja Sipoon rajakiistan alkuvaiheessa

Ripatti-Torniainen, L. T. & Hujanen, J. K., 2012, julkaisussa : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 54, 3, s. 188-204 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Aktiviteetit 2013 2019

 • 17 Suullinen esitys
 • 11 Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen
 • 3 Käsikirjoitusten vertaisarviointi
 • 1 Public Talks

Tutkintojen uudistaminen jaettuna johtajuutena

Leena Tellervo Ripatti-Torniainen (Kutsuttu puhuja)
5 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Pedagoginen johtaminen korkeakoulussa

Leena Tellervo Ripatti-Torniainen (Kutsuttu puhuja), Susanna Karoliina Niinistö-Sivuranta (Pääpuhuja), Kimmo Mäki (Kutsuttu puhuja)
5 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Prologi : puheviestinnän vuosikirja (Lehti)

Leena Ripatti-Torniainen (Arvioitsija (reviewer))
10 elokuuta 2018

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

The Relevance of Jane Addams for the Concept of Public in a Transforming City

Leena Ripatti-Torniainen (Puhuja)
2 marraskuuta 2018

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Education as Exposure to Difference

Leena Ripatti-Torniainen (Puhuja)
20 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys