Valokuva Leena Tellervo Ripatti-Torniainen
20092020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Filosofian tohtori, opettajan pedagoginen pätevyys

Tutkijakoulutus kansallisessa Suomen Akatemian rahoittamassa Viestinnän tutkimuksen tohtoriohjelmassa CORE:ssa (2007-2011)

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksen kuvaus:

Tutkin julkisen elämän erilaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä, julkisuuskäsityksiä, julkista pedagogiikkaa ja pedagogista johtajuutta.

 

Opetus Helsingin yliopistossa:

Vastuuopettaja seuraavilla opintojaksoilla:

Maisteriseminaari 2013-2014 (viestinnän oppiaine)

Kandidaatinseminaari 2013 (viestinnän oppiaine)

Julkinen elämä ja journalismi 2014 (viestinnän oppiaine)

Tieteellinen kirjoittaminen (valt) 2015 (valtiotieteellinen tiedekunta, avoin yliopisto)

Viestinnän syventävät menetelmät 2016 (viestinnän oppiaine)

Master's seminar 2016 (IMDP in Media and Global Communication, Media and Communication Studies)

Kandidaatinseminaari 2016 (viestinnän oppiaine)

Valtiotieteilijä työelämässä 2017 (valtiotieteellinen tiedekunta)

Demola co-creation working life project 2017 eteenpäin (koko Helsingin yliopisto)

Asiantuntijataidot 2017 (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot 2018, 1. periodi, uudenlainen toteutus vuoteen 2017 nähden, (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille, 2018 1. periodi, (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot 2018, 2. periodi (valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille, 2018 1. periodista (valtiotieteellinen tiedekunta)

Yleishyödyllisessä vapaaehtoistoiminnassa suoritettavaa työelämäksoa (5 op) ohjaava verkkokurssi, 2018 1. periodista alkaen (valtiotieteellinen tiedekunta)

Constructive Alignment in Course Design (5 ECTS credits), 2019 (Centre for University Teaching and Learning HYPE, Faculty of Educational Sciences), with Telle Hailikari (4. period)

Tieteenalakohtainen yliopistopedagogiikka ja opetusharjoittelu (5 op), 2019 (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Kasvatustieteellinen tiedekunta)

Opetusharjoittelu koulu- ja aikuisopetuksessa (5 op), 2019 (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Kasvatustieteellinen tiedekunta)

Constructive Alignment in Course Design (5 ECTS credits), 2019-2020, 2. period (Centre for University Teaching and Learning HYPE, Faculty of Educational Sciences).

Oppiminen yliopistossa (5 op), 2019-2020, 3. periodi (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Kasvatustieteellinen tiedekunta), Telle Hailikarin kanssa.

Ansioluettelo

Opetuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa:

Viestinnän ruotsinkielinen maisteriopetus Helsingin yliopistossa:
Selvitys ja suunnitelma ruotsinkielisen maisteriopetuksen kehittämisestä viestinnän oppiaineessa sekä SSKH:n journalistik-oppiaineen, viestinnän oppiaineen ja Kultur och Kommunikation -maisteriohjelman välisinä rakenteellisina ratkaisuina. Selvitys- ja kehitysraportti saatavilla tiedekunnassa. (2014)

Pro gradu -ohjaus viestinnän oppiaineessa. Selvitys ja kehitysehdotus. Saatavilla viestinnän oppiaineessa. (2014)

Sosiaalitieteiden laitoksen laitostasoisen opetuksen kehittämisen aloittaminen laitoksen yliopistonlehtorina. Kehitysraportti Sosiaalitieteiden laitoksen opetuksen kehittämisen uusi vaihe: 2015 julkaistu Flammassa. (2014)

Sosiaalitieteiden laitoksen opetuksen kehittämisen ryhmän jäsen. (2014-2015)

Uusi osaamisperustainen kurssi Julkinen elämä ja journalismi, mukaan lukien julkisen toiminnan pedagogiset ratkaisut (2014)

Viestinnän syventävät menetelmät -opintojakson kehittäminen: integrointi pro gradu -työskentelyyn sekä rinnakkaiskielinen opetusratkaisu (englanti-suomi-ruotsi). Yhdessä Marko Ampujan kanssa. (2016)

Global Politics and Communication -maisteriohjelman suunnitteluvaiheen johtoryhmän jäsen. (2016)

Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmien menetelmäopetuksen kehittämisen työryhmien jäsen.

Työelämäosaaminen ja sen kuvaus uusissa tutkinnoissa. Valtiotieteellisen tiedekunnan opettajille kirjoitettu tukimateriaali. (2017)

What is competence and how to write learning outcomes (objectives). Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisille opettajille kirjoitettu tukimateriaali. (2017)

Valtiotieteellisen tiedekunnan uusien tutkintojen työelämäopinnot: kanditutkinnot 10 op, maisterintutkinnot 5-15 op (2016-2017)

Demola-työelämäprojektin kehittäminen Helsingin yliopistossa. (2016-2017). Yhdessä Mikko Raskin kanssa.

Uusien tutkintojen (2017-2020) mukaisen maisterintutkielman luonteen, osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien valmistelu valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhdessä professoreista ja lehtoreista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmän työskentelyn koordinointi.

Kokonaan uusi Asiantuntijataidot-verkkokurssi noin 5 vuotta asiantuntijoina jo työskennelleille. (2018). Valtiotieteellinen tiedekunta.

Kokonaan uusi yleishyödyllisessä vapaaehtoistoiminnassa suoritettavaa työelämäjaksoa (5 op) ohjaava verkkokurssi. Toteuttaa OKM:n tavoitteiden mukaista opinnollistamista, jonka myötä opiskelija oppii liittämään vapaaehtoistoimintansa tutkinnon tavoitteisiin. (2018). Valtiotieteellinen tiedekunta.

Valintakoe-MOOC:n kehittämisen valmistelu valtiotieteellisen tiedekunnan edustajana, opetusvaradekaani Ullamaija Seppälän alaisuudessa, HY:n sisäisessä ryhmässä sekä valtiotieteellisen tiedekunnan sisäisessä ryhmässä. (2018.) 

Opetusvaradekaani Ullamaija Seppälän työn tukeminen tiedekunnan opetuksen kehittämisen hankkeissa osana Helsingin yliopiston koulutusuudistusta. (1.1.2017 - 31.12.2018.)

Oma opettaja -järjestelmän käyttöönottamisen tukeminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. (2019.)

Etäopetukseen siirtymisen pedagoginen ohjeistus covid 19 -kriisissä Helsingin yliopistossa, yhdessä Yliopistopedagogiikan keskuksen kollegojen kanssa. (2020).

Etäopetuksen jatkuva pedagoginen tuki valtiotieteellisessä tiedekunnassa covid 19 -kriisin aikana. (2020.)

Tieteenalat

 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • julkinen keskustelu
 • julkiso
 • julkisuus
 • julkinen tila
 • julkinen toiminta
 • 516 Kasvatustieteet
 • julkinen pedagogiikka
 • sivistys
 • Yliopistopedagogiikka
 • pedagoginen johtaminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai