Liisa Tiittula

professori emerita

  • Suomi

20022020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2002 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2018

Schriftdolmetschen: Gesprochenes in schriftlicher Form

Tiittula, L. M., 2018, Sprache im kommunikativen, interaktiven und kulturellen Kontext. Deppermann, A. & Reineke, S. (toim.). Berlin: de Gruyter, s. 193-217 25 Sivumäärä (Germanistische Sprachwissenschaft um 2020; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
2017

Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. M., 2017, Tutkimushaastattelun käsikirja. Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 46-83 38 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Johdanto

Tiittula, L. & Nuolijärvi, P., 2016, Puheesta tekstiksi: Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Tiittula, L. & Nuolijärvi, P. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-28 21 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; Vuosikerta 1424).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Puhe, kirjoitus ja puheen muuttaminen kirjoitukseksi

Tiittula, L. M. & Voutilainen, E. R. J., lokakuuta 2016, Puheesta tekstiksi - Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Tiittula, L. & Nuolijärvi, P. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 29-62 33 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1424).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Puheenomaisuuden rakentaminen kaunokirjallisissa proosateksteissä

Nuolijärvi, P. & Tiittula, L., 2016, Puheesta tekstiksi: Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Tiittula, L. & Nuolijärvi, P. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 225-273 49 Sivumäärä (SKS:n toimituksia; nro 1424).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Intermodaalinen kääntäminen ja tulkkaus

Tiittula, L. & Hirvonen, M., 2015, Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään. Aaltonen, S., Siponkoski, N. & Abdallah, K. (toim.). Helsinki: Gaudemus, s. 252-271 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Orality

Tiittula, L., 2015, Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. Pöchhacker, F. (toim.). Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge - Taylor & Francis Group, s. 291-293 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Eine Außenperspektive auf das Institut für Deutsche Sprache

Tiittula, L., 2014, Ansichten und Einsichten: 50 Jahre Institut für Deutsche Sprache. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, s. 457-460 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Lexikalische Wiederholungen im literarischen Text: eine exemplarische Analyse eines deutschen Ausgangstextes und seiner finnischen Übersetzung

Tiittula, L., 2014, Kommunikative Routinen: Formen, Formeln, Forschungsbereiche. Kolehmainen, L., Lenk, H. E. H. & Tiittula, L. (toim.). Frankfurt/Main: Peter Lang , s. 237-257 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Übersetzer- und Dolmetschertätigkeit im Wandel: Neue Herausforderungen für die Ausbildung und Forschung

Tiittula, L., 2014, Finnische Germanistentagung 2012: Einblicke und Aussichten. Hyvärinen, I., Richter-Vapaatalo, U. & Rostila, J. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , Vuosikerta 30. s. 53-67 15 Sivumäärä (Finnische Beiträge zur Germanistik; nro 30).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Lachen und Lächeln bei Relevantsetzung von Interlingualität in Fachgesprächen

Tiittula, L., 2013, Gesprochenes und Geschriebenes im Wandel der Zeit: Festschrift für Johannes Schwitalla. Hartung, M. & Deppermann, A. (toim.). Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, s. 60-81 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

Eettiset kysymykset tekstin- ja diskurssintutkimuksessa

Tiittula, L., 2012, Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käsikirja. Heikkinen, V., Voutilainen, E., Lauerma, P., Tiililä, U. & Lounela, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 441-450 10 Sivumäärä (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja; Vuosikerta 169).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Haastattelut tekstilajitutkimuksessa

Tiittula, L., 2012, Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käsikirja. Heikkinen, V., Voutilainen, E., Lauerma, P., Tiililä, U. & Lounela, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 423-432 10 Sivumäärä (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja; Vuosikerta 169).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lachen in deutsch-finnischen Fachgesprächen

Tiittula, L., 2012, Deutsch im Gespräch. Bonner, W., Liimatainen, A., Salminen, O. & Schopp, J. F. (toim.). Berlin: Saxa Verlag, s. 13-27 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Verfahren der Hörbarmachung von Raum: Analyse einer Hörfilmsequenz

Hirvonen, M. & Tiittula, L., 2012, Raum als interaktive Ressource. Hausendorf, H., Mondada, L. & Schmitt, R. (toim.). Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 381-427 47 Sivumäärä (Studien zur Deutschen Sprache; nro 62).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Tulkkauksen kautta yhdenvertaisuuteen: Kirjoitustulkkauksen haasteet tasavertaiselle viestinnälle

Tiittula, L. & Tanhuamäki, M., 2011, Kieli työssä: Asiantuntijan kielelliset käytännöt. Johansson, M., Nuolijärvi, P. & Pyykkö, R. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 190-217 28 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; nro 1311).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Käännökset suomenkielisten tekstien maailmassa.

Tiittula, L., 2010, Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Lappalainen, H., Sorjonen, M-L. & Vilkuna, M. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 253–276 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mediahaastattelujen analyysi

Tiittula, L. & Nuolijärvi, P., 2010, Haastattelun analyysi. Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.). Vastapaino, s. 300–324 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu