Valokuva Lotta Hautamäki

Lotta Hautamäki

 • PL 16 (Snellmaninkatu 10)

  00014

  Suomi

20062018

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin lääketieteen ja hoidon yhteiskunnallisia vaikutuksia. Olen erityisen kiinnostunut siitä miten vuorovaikutus tutkimustiedon, hoitotyön ja potilaiden kokemusten välillä toimii. Hiljan julkaistussa väitöstutkimuksessani tarkastelin tätä kysymystä neurotieteissä ja psykiatriassa. Koneen säätiön rahoittamassa Monikykyinen tiede -hankkeessa perehdyn suolistomikrobien ja Parkinsonin taudin välistä yhteyttä tutkivaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja potilaiden kokemuksiin.

Ohjaan Pro-gradu –tutkielmia ja opetan yksittäisiä kursseja.

Koulutustiedot

VTT

Väitöstutkimukseni tuo yhteen kolme erilaista näkökulmaa psykiatriaan: tutkimuksen, terveydenhuollon hoitokäytännöt ja potilaiden kokemukset sairautensa kanssa. Tätä teemaa tarkastelen kaksisuuntaisen mielialahäiriön tarjoaman tapausesimerkin valossa. Tutkimuksen lähtökohtana on mielenterveyshäiriöiden väistämätön tulkinnanvaraisuus. Siinä tarkastellaan sitä, miten tautiluokituksessa määritellyistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireista neuvotellaan erilaisissa arkisissa tilanteissa ja miten sen tulkinnanvaraisuuden kanssa tullaan toimeen. Linkki englanninkieliseen tutkimukseen: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160245

Tieteenalat

 • 5141 Sosiologia
 • Tieteen- ja teknologiantutkimus
 • Sosiologia
 • Mielenterveys
 • Neurotieteet
 • Psykiatria