Mari Wiklund, Yliopistotutkija

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

 • Suomi

20032021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Vakinainen toimeni on ranskalaisen filologian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kielten osastolla, mutta tällä hetkellä työskentelen samalla laitoksella yliopistotutkijana. Päähankkeeni kohdistuu suomenkielisten ranskan oppijoiden puheen prosodisiin piirteisiin, vierasperäiseen korostukseen ja sidontailmiöihin. Hanketta rahoittaa Maija Lehtosen rahasto 1.9.2020-31.8.2023.

Lisäksi työstän useaa muuta tutkimushanketta, jotka kohdistuvat esimerkiksi autismikirjon henkilöiden puheen ja vuorovaikutuksen piirteisiin eri näkökulmista sekä ranskan ja suomen prosodiaan. Metodologisesti käytän tutkimuksissani pääasiassa keskustelunanalyysiä ja prosodiatutkimuksen eri menetelmiä.

Olen tieteellisen Puhe ja kieli -lehden päätoimittaja.

Lukuvuonna 2020-2021 opetan ranskan kielen ja kulttuurin opintosuunnan perusopintoihin kuuluvaa fonetiikan kurssia (KIK-FR112). Lisäksi ohjaan useita pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskalainen filologia
 • ranskan kieli
 • prosodia
 • fonetiikka
 • keskustelunanalyysi
 • ei-kielellinen viestintä
 • Aspergerin oireyhtymä
 • autismi
 • suomen kieli
 • intonaatio
 • kirjoitustulkkaus
 • korjausaloitteet
 • ymmärrysongelmat
 • välimerkit
 • autismikirjo
 • kuvailutulkkaus
 • koodinvaihdot
 • korjaukset
 • sanahaut
 • ulkosuomalaiset
 • asiointitulkkaus
 • katse
 • silmänliikkeet
 • kontekstualisointi
 • epäsujuvuus
 • puhe
 • puhuttu kieli

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai