Mari Wiklund, Yliopistonlehtori

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

 • Suomi

20032023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin yliopistonlehtori Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolla. Tutkimukseni kohdistuu mm. suomenkielisten ranskan oppijoiden puheen prosodisiin piirteisiin, vierasperäiseen korostukseen ja sidontailmiöihin, autismikirjon henkilöiden puheen ja vuorovaikutuksen piirteisiin eri näkökulmista sekä ranskan ja suomen prosodiaan. Metodologisesti käytän tutkimuksissani pääasiassa keskustelunanalyysiä ja prosodiatutkimuksen eri menetelmiä.

Olen kielten maisteriohjelman johtaja sekä tieteellisen Puhe ja kieli -lehden päätoimittaja. Opetan kielten kandi- ja maisteriohjelmissa sekä ohjaan useita maisterintutkielmia ja väitöskirjoja.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskalainen filologia
 • ranskan kieli
 • prosodia
 • fonetiikka
 • keskustelunanalyysi
 • ei-kielellinen viestintä
 • Aspergerin oireyhtymä
 • autismi
 • suomen kieli
 • intonaatio
 • kirjoitustulkkaus
 • korjausaloitteet
 • ymmärrysongelmat
 • välimerkit
 • autismikirjo
 • kuvailutulkkaus
 • koodinvaihdot
 • korjaukset
 • sanahaut
 • ulkosuomalaiset
 • asiointitulkkaus
 • katse
 • silmänliikkeet
 • kontekstualisointi
 • epäsujuvuus
 • puhe
 • puhuttu kieli

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai