Mari Wiklund, Yliopistonlehtori

  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Suomi

20032020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

2020

Autistimikirjon poikien intonaation käyttö kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa

Wiklund, M., Vainio, M. & Ihaksinen, K., maaliskuuta 2020, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Puhe ja Kieli.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2019

Pitch-related features in the speech of Finnish- and French-speaking boys with autism in data coming from group therapy sessions

Julkaisun otsikon käännös: Sävelkulkuun liittyviä piirteitä suomen- ja ranskankielisten autististen poikien puheessa ryhmäkuntoutuskeskusteluaineistossaWiklund, S. M-A. & Vainio, M. T., lokakuuta 2019, Studies in Comparative Pragmatics. Lenk, H., Härmä, J., Sanromán Vilas, B. & Suomela-Härmä, E. (toim.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 45-63 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Réparations conversationnelles dans un entretien d’asile interprété par téléphone

Julkaisun otsikon käännös: Keskustelukorjaukset puhelimen välityksellä tulkatussa turvapaikkakeskustelussaMäättä, S. K. & Wiklund, S. M-A., 2019, julkaisussa : Langage et Société. 166, s. 161-183

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Ungrammatical utterances and disfluent speech as causes of comprehension problems in interactions of preadolescents with high functioning autism

Julkaisun otsikon käännös: Epäkieliopilliset lausumat ja epäsujuva puhe ymmärrysongelmien aiheuttajina lievästi autististen varhaisnuorten vuorovaikutuksessaWiklund, M. & Laakso, M., 3 heinäkuuta 2019, julkaisussa : Clinical Linguistics & Phonetics. 33, 7, s. 654-676 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Ymmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa

Wiklund, M. & Stevanovic, M., 22 helmikuuta 2019, julkaisussa : Psykologia. 53 , 05–06/2018, s. 421-439 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Indicating Dependency between Spoken Sentences by Prosodic Means

Julkaisun otsikon käännös: Puhuttujen virkkeiden välisen riippuvuuden ilmaiseminen prosodisin keinoinWiklund, M., lokakuuta 2018, julkaisussa : Discours. 2018, 22, 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2017

Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa

Wiklund, S. M-A., 2017, julkaisussa : Kasvatus. 48, 1, s. 52-56 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto
2016

Interactional Challenges in Conversations with Autistic Preadolescents: The Role of Prosody and Nonverbal Communication in Other-Initiated Repairs

Julkaisun otsikon käännös: Vuorovaikutuksellisia haasteita autististen varhaisnuorten keskusteluissa: prosodian ja ei-kielellisen viestinnän rooli toisen aloittamissa korjauksissaWiklund, M., maaliskuuta 2016, julkaisussa : Journal of Pragmatics. 94, s. 76–97 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The Reading Process of Dynamic Text – A Linguistic Approach to an Eye Movement Study

Julkaisun otsikon käännös: Liikkuvan tekstin lukuprosessi - Kielitieteellinen lähestymistapa silmänliiketutkimukseenSharmin, S., Wiklund, S. M-A. & Tiittula, L., joulukuuta 2016, julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 29, s. 119-146 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2015

Compte rendu : « Andrieux-Reix, Nelly (dir.), Frontières : du linguistique au sémiotique. Limoges : Lambert-Lucas, 2010, 304 p. »: [Frontiers: from linguistics to semiotics]

Julkaisun otsikon käännös: Kirja-arvio: "Andrieux-Reix, Nelly (joht.), Rajat: kielitieteestä semiotiikkaan. Limoges: Lambert-Lucas, 2010, 304 s."Wiklund, M., 23 lokakuuta 2015, julkaisussa : Neuphilologische Mitteilungen. 116, 1, s. 233-237 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

La perception de la ponctuation de « L’étranger » d'Albert Camus à travers la prosodie de son auteur

Julkaisun otsikon käännös: Albert Camus'n "Sivullisen" välimerkkien havaitseminen kirjailijan tuottaman prosodian kauttaWiklund, M., maaliskuuta 2015, julkaisussa : Information grammaticale. mars 2015, 145, s. 45-52 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Ranskan ääntämisopas

Wiklund, M., 24 syyskuuta 2015, 1 toim. Helsinki: Finn Lectura. 147 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Äännä kuin ranskalainen

Wiklund, S. M-A., 28 toukokuuta 2015, julkaisussa : Humanistilehti. 28.5.2015

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2014

Compte rendu : « Aïno NIKLAS-SALMINEN, Le bilinguisme chez l’enfant. Étude d’un cas de bilinguisme précoce simultané français-finnois (Langues et écritures), Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 2011, 202 p. »

Julkaisun otsikon käännös: Kirja-arvio: "Aino NIKLAS-SALMINEN, Lapsen kaksikielisyys. Tapaustutkimus varhaisesta simultaanisesta ranska-suomi kaksikielisyydestä, Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence, 2011, 202 s."Wiklund, M., joulukuuta 2014, julkaisussa : Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur. 124 , 2, s. 208-211 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Gaze behaviour and linguistic processing of dynamic text in print interpreting

Julkaisun otsikon käännös: Katsekäyttäytyminen ja liikkuvan tekstin kielellinen prosessointi kirjoitustulkkauksessaSharmin, S. & Wiklund, M., huhtikuuta 2014, Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. New York: ACM, s. 263-266 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

La transmission des effets stylistiques des phrases sans verbe fini dans les traductions finnoises: L’exemple des pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre

Julkaisun otsikon käännös: Finiittiverbittömien virkkeiden tyylipiirteiden välittyminen suomennoksissa: Esimerkkinä Jean-Paul Sartren näytelmätWiklund, M., joulukuuta 2014, julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 27, s. 95-125 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Subordination and the prosodic marking of punctuation in "L’étranger" by Albert Camus

Julkaisun otsikon käännös: Alisteisuus ja välimerkkien prosodinen merkitseminen Albert Camus'n "Sivullisessa"Wiklund, M., syyskuuta 2014, Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives. Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (toim.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, Vuosikerta 249. s. 203-221 19 Sivumäärä (Pragmatics & Beyond New Series; Vuosikerta 249).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The realization of pitch reset in Finnish print interpreting data

Julkaisun otsikon käännös: Sävelkorkeuden nollaamisen toteutuminen suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossaWiklund, M., 2014, julkaisussa : Text & Talk. 34, 4, s. 491–520 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2013

Le rôle de la prosodie dans l'indication de la relation entre les propositions subordonnées circonstancielles et les propositions principales

Julkaisun otsikon käännös: Prosodian rooli konjunktiosivulauseiden ja päälauseiden välisen suhteen ilmaisemisessaWiklund, M., marraskuuta 2013, Comparing and contrasting syntactic structures: From dependency to quasi-subordination. Havu, E. & Hyvärinen, I. (toim.). Helsinki: Uusfilologinen yhdistys, Vuosikerta LXXXVI. s. 17-44 28 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; Vuosikerta LXXXVI).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Postponed pitch reset as a device for indicating dependency between utterances

Julkaisun otsikon käännös: Viivästynyt sävelkorkeuden nollaaminen keinona ilmaista riippuvuussuhdetta lausumien välilläWiklund, M., kesäkuuta 2013, Nordic Prosody: Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012: Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Asu, E. L. & Lippus, P. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 411-420 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa

Wiklund, M., 2013, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 2013, 3, s. 107-130 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Syntactic and prosodic forms of first names in institutional interaction involving multiple participants

Julkaisun otsikon käännös: Etunimien syntaktiset ja prosodiset muodot monenkeskisessä institutionaalisessa vuorovaikutuksessaVoilmy, D. & Wiklund, M., 2013, julkaisussa : Discours. 2013, 13, 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2012

"Aiheesta toiseen" - Ymmärrysongelmatilanteita Asperger-nuorten kuntoutuskeskusteluissa

Lehtinen, M., 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, s. 235-277 43 Sivumäärä (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Gaze behavior of pre-adolescent children afflicted with Asperger Syndrome

Julkaisun otsikon käännös: Asperger-nuorten katsekäyttäytyminenWiklund, M., 2012, julkaisussa : Communication & Medicine. 9, 2, s. 173–186 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

La prosodie et les signes de ponctuation – une approche expérimentale

Julkaisun otsikon käännös: Kokeellinen lähestymistapa prosodiaan ja välimerkkeihinWiklund, M., 2012, Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves. Ahlstedt, E., Benson, K., Bladh, E., Söhrman, I. & Åkerström, U. (toim.). Gothenburg: GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv) , s. 788-800 13 Sivumäärä (Romanica Gothoburgensia, Acta universitatis Gothoburgensis; Vuosikerta 2012, nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Blogi opetuksessa, tutkimuksessa sekä osana arkea ja juhlaa

Lehtinen, M., 2011, Tarinoita blogien käytöstä. Kalalahti, J. (toim.). Tampere: Tampereen yliopisto, s. 19-24 6 Sivumäärä (TRIM Research Notes; nro 4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

La traduction finnoise des phrases sans verbe fini dans 'Les Mains sales' de Jean-Paul Sartre

Julkaisun otsikon käännös: Finiittiverbittömien virkkeiden suomentaminen Jean-Paul Sartren 'Likaisissa käsissä'Lehtinen, M., joulukuuta 2011, Francontraste 2 : La francophonie, vecteur du transculturel. Pavelin Lešić, B. (toim.). Mons: Éditions du CIPA (Centre international de phonétique appliquée), s. 217-227 11 Sivumäärä (Collection « Langage et société »; Vuosikerta 2011, nro 37).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pourquoi contraster deux langues non apparentées ? L'exemple d'un projet de recherches portant sur les anomalies communicatives des personnes francophones et finnophones atteintes du Syndrome d'Asperger

Lehtinen, M., 2011, Lingue e letterature romanze: Stato attuale e prospettive. Chovancová, K., Klimová, K., Reichwalderová, E. & Massimo, A. (toim.). Rome: Aracne Editrice, Vuosikerta A 10 / 692. s. 709-718 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Prosodiset ilmiöt vuorovaikutuskeinoina institutionaalisessa keskustelussa

Lehtinen, M., marraskuuta 2011, Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 93-121 28 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; nro 1337).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

La « grammaire » de la ponctuation sur les tchats francophones

Lehtinen, M., 2010, Actes du XVIIe Congrès des Romanistes Scandinaves: Tampere (Finland), August 12-15, 2008. Havu, J., Klippi, C., Hakulinen, S., Jacob, P. & Santisteban Fernández, J. (toim.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, s. 746-759 13 Sivumäärä (Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

L'utilisation des traits prosodiques comme indices conclusifs dans des émissions radiophoniques

Lehtinen, M., 2010, Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes : Innsbruck 2007. Iliescu, M., Siller-Runggaldier, H. & Danler, P. (toim.). Berlin / New York: de Gruyter, Vuosikerta Tome II. s. 117-126 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Observations on the prosodic characteristics of Finnish-speaking youngsters with Asperger Syndrome

Lehtinen, M., 2010, Proceedings of ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics: 25-27 August 2010, Athens Greece. Botinis, A. (toim.). Ateena: University of Athens, s. 93-96 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

The Recategorisation of the Rheme and the Structure of the Oral Paragraph in French and in Finnish

Lehtinen, M., 2010, julkaisussa : Discours. 7 / 2010, 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2009

La structuration et la contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques: l'exemple de la figure HB dans le discours philosophique en francais

Lehtinen, M., 2009, julkaisussa : Neuphilologische Mitteilungen. 110, 4 , s. 399 - 432 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lectio praecursoria: La contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques

Lehtinen, M., 2009, julkaisussa : Neuphilologische Mitteilungen. 110, 3, s. 369-377 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Les points de suspension comme ressource interactionnelle sur les tchats francophones

Lehtinen, M., 2009, La langue en contexte: Actes du colloque "Représentations du sens linguistique IV", Helsinki 28-30 mai 2008. Havu, E., Härmä, J., Helkkula, M., Larjavaara, M. & Tuomarla, U. (toim.). Uusfilologinen yhdistys, Vuosikerta LXXVIII. s. 323-336 13 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; Vuosikerta LXXVIII).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Les signes de ponctuation et la prosodie dans la lecture radiophonique de L’Étranger par Albert Camus

Lehtinen, M., 2009, julkaisussa : Le Bulletin de la Société des Etudes camusiennes . 27, 87, s. 14-20 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

SKY Journal of Linguistics 22

Lehtinen, M. (toim.), Mäkisalo, J. (toim.), Tissari, H. (toim.), Peltola, R. (toim.) & Västi, K. (toim.), 2009, Suomen kielitieteellinen yhdistys. 332 Sivumäärä (SKY Journal of Linguistics; Vuosikerta 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Downgrading the importance of what is said via prosodic cues: a comparative perspective on the use of stylised intonation contours in French and in Finnish

Lehtinen, M., 2008, julkaisussa : Linguistics journal. vol. 3, 1, s. 8-39 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Le rôle des indices prosodiques dans l'indication de la position du locuteur

Lehtinen, M., 2008, Le français parlé des médias, 2. colloque international du 21 au 23 juin 2007. Quebec: Laboratoire de recherche sur les stratégies de communication à l’oral (Lab-O), Département d’information et de communication de l’ Université Laval

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Les points de suspension comme ressource interactionnelle sur les tchats francophones

Lehtinen, M., 2008, Representations du sens linguistique (RSL) IV du Mercredi 28 mai au vendredi 30 mai 2008. Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki, 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Piano music and french intonation contours: a comparative perspective

Lehtinen, M., 2008, La comunicazione parlata Tomo 1. A. C. D. M. P. (toim.). Napoli: Liguori, s. 259-276 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SKY Journal of Linguistics 21

Lehtinen, M. (toim.), Haddington, P. (toim.), Kolehmainen, L. (toim.), Mäkisalo, J. (toim.) & Tissari, H. (toim.), 2008, Suomen kielitieteellinen yhdistys. 366 Sivumäärä (SKY Journal of Linguistics; Vuosikerta 2008, nro 21)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

The prosodic and nonverbal deficiencies of French- and Finnish-speaking persons with Asperger Syndrome

Lehtinen, M., 2008, Proceedings of ISCA tutorial and research workshop on experimental linguistics 25 - 27 August 2008, Athens, Greece. E. B. A. B. (toim.). Athens: University of Athens, s. 129-132 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2007

Actes du XXIXème colloque international de linguistique fonctionnelle, Helsinki 2005

Härmä, J. (toim.), Havu, E. (toim.), Helkkula, M. (toim.), Larjavaara, M. (toim.), Lehtinen, M. (toim.) & Tuomarla, U. (toim.), 2007, Helsinki: Département des langues romanes de l'Université de Helsinki. 273 Sivumäärä (Publications du Département des langues romanes / Université de Helsinki; nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

La contextualisation du discours par la répétition prosodique: Exemples d'une interview radiophonique de Jean-Paul Sartre

Lehtinen, M., 2007, julkaisussa : Revue Romane. 42, 1, s. 32-61 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

L'interprétation prosodique des signes de ponctuation: l'exemple de la lecture radiophonique de L'Étranger d'Albert Camus

Lehtinen, M., 2007, julkaisussa : Information grammaticale. 113 (Mars ), s. 23-31 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu