Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Selvitän väitöstutkimuksessani, missä määrin suomalaiset opiskelijat omaksuvat ranskan verbirakenteet niistä kehitetyn mallin mukaisesti, millaista variaatiota oppimisessa ilmenee ja mitkä tekijät selittävät vaihtelua. Tarkastelen sekä inputin (oppijaan kohdistettu kieli-informaatio) että outputin (oppijan tuottama puhe tai teksti) roolia variaatiossa. Inputin osalta tutkin, kuinka äidinkieli ja oleskelu kohdekielisessä maassa vaikuttavat tuloksiin, kun taas outputin osalta havainnoin tuottamismuodon (suullinen tai kirjallinen) merkitystä.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Ranskalainen filologia, Filosofian maisteri

Asemat yliopiston ulkopuolella

Tohtorikoulutettava, Vrije Univ Brussel, Vrije University of Brussels

Keywords

 • 6121 Kielitieteet
 • vieraan kielen opetus ja oppiminen
 • oppijakieli
 • ranska vieraana kielenä
 • verbimorfologia
 • verbisyntaksi
 • variaatio oppimisessa

Julkaisut 2014 2015

 • 2 Kokoomateos tai erikoisnumero
 • 1 Kirjan luku tai artikkeli
 • 1 Artikkeli
 • 1 Pääkirjoitus

L’acquisition de constructions verbales en langue étrangère

Paloheimo, M. H. & Havu, E. E., 2015, Hansaprint, Vantaa: Société Néophilologique de Helsinki. 203 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique; Vuosikerta XCIX)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

L’acquisition de constructions verbales en langue étrangère

Paloheimo, M. H. & Havu, E. E., 2015, julkaisussa : Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki. XCIX, s. 1-5 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuPääkirjoitusTieteellinen

Miscommunication and Verbal Violence

Tuomarla, U. (toim.), Härmä, J. (toim.), Tiittula, L. (toim.), Sairio, A. (toim.), Paloheimo, M. (toim.) & Isosävi, J. (toim.), 2015, Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki. 330 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; Vuosikerta XCIII)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Morphologie verbale et stade acquisitionnel : analyse pilote des productions écrites et orales d’étudiants de FLE finnophones

Paloheimo, M. H., 2015, L’acquisition de constructions verbales en langue étrangère. Paloheimo, M. & Havu, E. (toim.). Hansaprint, Vantaa: Société Néophilologique de Helsinki, Vuosikerta XCIX. s. 135-157 23 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique; Vuosikerta XCIX).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

L’acquisition de la morphologie verbale française dans les productions écrites des apprenants finnophones avancés

Paloheimo, M., 15 syyskuuta 2014, julkaisussa : Cahiers AFLS. 19, 1, s. 153-177 25 Sivumäärä, 6.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektit 2008 2016

Aktiviteetit 2008 2018

 • 15 Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen
 • 3 Jäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa
 • 1 Suullinen esitys
 • 1 Akateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Acquisition de la morphologie verbale en français langue étrangère

Maria Paloheimo (Osallistuja)
20 maaliskuuta 201821 maaliskuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Langnet (Ulkoinen yksikkö)

Maria Paloheimo (Jäsen)
1 syyskuuta 2018 → …

Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli tutkimusverkostossa

Vrije Univ Brussel, Vrije University of Brussels

Maria Paloheimo (Vieraileva tutkija)
19 maaliskuuta 201823 maaliskuuta 2018

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Verbimuotojen kirjo ranskanopiskelijoiden suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissa

Maria Paloheimo (Puhuja)
8 toukokuuta 2018

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Puhumalla pärjää - Oppijapuheen analysointia ja arviointia

Maria Paloheimo (Puhuja: esitelmän pitäjä)
24 helmikuuta 2016

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen