20082015

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Selvitän väitöstutkimuksessani, missä määrin suomalaiset opiskelijat omaksuvat ranskan verbirakenteet niistä kehitetyn mallin mukaisesti, millaista variaatiota oppimisessa ilmenee ja mitkä tekijät selittävät vaihtelua. Tarkastelen sekä inputin (oppijaan kohdistettu kieli-informaatio) että outputin (oppijan tuottama puhe tai teksti) roolia variaatiossa. Inputin osalta tutkin, kuinka äidinkieli ja oleskelu kohdekielisessä maassa vaikuttavat tuloksiin, kun taas outputin osalta havainnoin tuottamismuodon (suullinen tai kirjallinen) merkitystä.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Ranskalainen filologia, Filosofian maisteri

Asemat yliopiston ulkopuolella

Tohtorikoulutettava, Vrije Univ Brussel, Vrije University of Brussels

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • vieraan kielen opetus ja oppiminen
  • oppijakieli
  • ranska vieraana kielenä
  • verbimorfologia
  • verbisyntaksi
  • variaatio oppimisessa