• PL 56 (Viikinkaari 5)

    00014

    Suomi

20022019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2002 2019

Katsaus sydänohjelmasta tehtyihin tutkimuksiin: toteutuvatko ohjelman tavoitteet?

Kleme, J., Himberg, K., Vanhanen, J., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Backas, L., Airaksinen, M. & Peura, S., 2011, julkaisussa : Dosis. 27, 3, s. 125 - 139 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Key pharmacovigilance stakeholders' experiences of direct patient reporting of adverse drug reactions and their prospects of future development in the European Union

Inacio, P., Cavaco, A., Allan, E. & Airaksinen, M., helmikuuta 2018, julkaisussa : Public Health. 155, s. 119-128 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kliininen farmasia Suomessa vahvempi kuin koskaan

Airaksinen, M., 2005, julkaisussa : Dosis. 21, 4, s. 274-277 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Kliininen haastattelu osana lääkehoitojen arviointeja ja omahoidon tukemista

Jyrkkä, A., Kaitala, S., Aarnio, H., Airaksinen, M. & Toivo, T., 2017, julkaisussa : Dosis. 33, 1, s. 22-39 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Kliinisen farmasian ilmentyminen suomalaisessa sairaala- ja osastofarmasiassa

Ryynänen, E., Tyynismaa, L., Linden-Lahti, C., Carlsson, K., Laitinen-Parkkonen, P., Airaksinen, M. & Laaksonen, R., 2013, julkaisussa : Dosis. 29, 1, s. 28-38 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Language does not come "in boxes": Assessing discrepancies between adverse drug reactions spontaneous reporting and MedDRA (R) codes in European Portuguese

Inácio, P., Airaksinen, M. & Cavaco, A., syyskuuta 2015, julkaisussa : Research in Social and Administrative Pharmacy. 11, 5, s. 664-674 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Latest trends in pharmacovigilance research: An insight into methods and patients' involvement

Inácio, P. & Airaksinen, M., 2017, julkaisussa : Research in Social and Administrative Pharmacy. 13, 3, s. e13 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiesitelmän abstraktiTutkimusvertaisarvioitu

Logistics or patient care: Which features do independent Finnish pharmacy owners prioritize in a strategic plan for future information technology systems?

Westerling, A., Haikala, V., Bell, S. & Airaksinen, M. S. A., 2010, julkaisussa : Journal of the American Pharmacists Association. 50, 1, s. 24-U35 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Long-term use of benzodiazepines: Definitions, prevalence and usage patterns - a systematic review of register-based studies

Kurko, T. A. T., Saastamoinen, L. K., Tähkäpää, S., Tuulio-Henriksson, A., Taiminen, T., Tiihonen, J., Airaksinen, M. S. & Hietala, J., marraskuuta 2015, julkaisussa : European Psychiatry. 30, 8, s. 1037-1047 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkehoidon arviointiosaaminen farmasian peruskoulutukseen

Airaksinen, M., 2017, julkaisussa : Dosis. 33, 1, s. 3-4 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Lääkehoidon arviointiosaamisen kehittäminen farmasian tutkintoon kuuluvassa apteekkiharjoittelussa.

Aronpuro, K., Kähkönen, A., Rouvinen, M., Kiiski, A., Pietilä, K. & Airaksinen, M., 2017, julkaisussa : Dosis. 33, 1, s. 40-53 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin ja lääkealan ammattilaisen yhteityönä: kokemuksia toimintamallin kehittämisestä

Peura, S., Ovaskainen, H., Lehtonen, A., Wiberg, I., Airaksinen, M., Hakkarainen, K., Tanskanen, P., Sevon-Vilkman, N. & Tuomainen, L., 2007, julkaisussa : Dosis. 23, 1, s. 20-28 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkehoidon turvallisuutta ja potilasturvallisuutta kuvaava käsitteistö - lääkehoidon turvallisuussanaston kokoaminen

Toivo, T. & Airaksinen, M., 2006, julkaisussa : Dosis. 22, 4, s. 329-346 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN

Toivo, T. & Airaksinen, M. S. A., 2006, julkaisussa : Dosis. 22, 4, s. 329-346

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkeinformaation ja lääkeinformaatiopalveluiden kohdentaminen eri potilasryhmille (Tutkimusprojektin kuvaus)

Pohjanoksa-Mäntylä, M., Airaksinen, M., Korhonen, J., Hämeen-Anttila, K., Kuosmanen, P., Mononen, N. M. & Pietilä, K., 2015, julkaisussa : Dosis.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Lääkeinformaation strateginen kehittäminen Suomessa (Tutkimusprojektin kuvaus)

Airaksinen, M., Enlund, H., Hämeen-Anttila, K., Mononen, N. M., Järvinen, R., Kleme, J., Närhi, U., Pohjanoksa-Mäntylä, M. & Salonen, I., 2015, julkaisussa : Dosis.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

Järvinen, R., Enlund, H., Airaksinen, M., Kleme, J., Mononen, N. & Hämeen-Anttila, K., 2013, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 69 Sivumäärä (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hakoinen, S. M., Laitinen-Parkkonen, P. & Airaksinen, M. S. A., 29 syyskuuta 2017, Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 122 Sivumäärä (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nro 106)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Lääkelogistiikasta kliiniseen farmasiaan

Tiiro, V., Airaksinen, M. & Suominen, R., 2005, julkaisussa : Dosis. 21, 4, s. 278-286 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Lääkemuistuttajista älykkäiksi lääkehoidon koordinaattoreiksi

Leikola, S., Rantanen, P. & Airaksinen, M., 2018, julkaisussa : Sic! Lääketietoa Fimeasta. 8, 3, s. 18-19 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access

Lääkitysturvallisuuden auditointi Satakunnan keskussairaalassa

Celikkayalar, E., Airaksinen, M. & Astala, L., 2009, julkaisussa : TABU : lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. 17, 2, s. 7-9 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkitysturvallisuuden kansallisen koordinaation tarve Suomessa

Schepel, L., Anna-Riia, H., Kirsi, K. & Airaksinen, M., 2017, julkaisussa : Dosis. 33, 2, s. 109-112 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Lääkitysturvallisuus apteekissa: tilanne Apila-hankkeen alussa vuonna

Kuitunen, S., Holmström, A-R., Airaksinen, M., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Peura, S. & Teinilä, T., 2014, julkaisussa : Dosis. 30, 3, s. 164-176 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kehittämistarpeet avoterveydenhuollossa

Mäntylä, A., Sihvo, S., Isojärvi, J., Sinnemäki, J., Blom, M. & Airaksinen, M. S. A., 2013, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 68, 46, s. 3014-3018a 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Medication reconciliation and review for older emergency patients requires improvement in Finland

Schepel, L., Lehtonen, L., Airaksinen, M., Ojala, R., Ahonen, J. & Lapatto-Reiniluoto, O., 2018, julkaisussa : International Journal of Risk and Safety in Medicine. 30, 1, s. 19-31 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Medication review practices in European countries

Bulajeva, A., Labberton, L., Leikola, S., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Geurts, M. M. E., de Gier, J. J. & Airaksinen, M., 2014, julkaisussa : Research in Social and Administrative Pharmacy. 10, 5, s. 731-740 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Medication Safety as Part of Patient Safety: Initiatives and Research in Finland

Airaksinen, M., Linden-Lahti, C. & Holmström, A-R., 4 lokakuuta 2012, julkaisussa : Dosis. 28, 3, s. 214-228 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Medication safety risks to be managed in national implementation of automatic substitution of biological medicines: a qualitative study

Tolonen, H. M., Airaksinen, M., Ruokoniemi, P., Hämeen-Anttila, K., Shermock, K. M. & Kurki, P., 2019, julkaisussa : BMJ Open.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Medicine education for schoolchildren: what do the teachers think?

Hämeen-Anttila, K., Airaksinen, M., Bush, P. J. & Ahonen, R., 2006, julkaisussa : Health Education.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mielipide: Lääketeollisuuden apteekkeihin suuntautuvasta markkinointitoimepiteistä"

Kurko, T. & Airaksinen, M. S. A., maaliskuuta 2008, julkaisussa : Suomen apteekkarilehti. 2008, 3, s. 25 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Mitä masennuslääkkeet aiheuttaa ja mitä ne tekee sun pääkopassa? tutkimus masentuneiden lääketiedon tarpeista ja tietolähteistä

Saari, J., Bell, S., Närhi, U., Karjalainen, A., Pylkkänen, K., Airaksinen, M. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2009, julkaisussa : Dosis. 25, 3, s. 132-143 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Muutoksen implementointi sosiaalifarmasian tutkimuksen kohteena

Hämeen-Anttila, K., Kansanaho, H., Katajavuori, N., Kivioja, A., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Puumalainen, I. & Airaksinen, M. S. A., 2002, julkaisussa : Dosis. 18, s. 190-200 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Myths behind patient counselling: A patient counselling study of non-prescription medicines in Finland

Katajavuori, N., Valtonen, S., Pietilä, K., Pekkonen, O., Lindblom-Ylänne, S. & Airaksinen, M., 2002, julkaisussa : Journal of Social and Administrative Pharmacy. 19, 4, s. 129-136 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

National and local medication error reporting systems – A survey of practices in 16 countries

Holmström, A-R., Airaksinen, M., Weiss, M., Wuliji, T., Chan, X. H. & Laaksonen, R., 2012, julkaisussa : Journal of Patient Safety. 8, 4, s. 165-176 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nicotine replacement therapy practices in Finland one year after deregulation of the product sales: has anything changed from the community pharmacy perspective?

Kurko, T., Linden, K., Vasama, M., Pietilä, K. & Airaksinen, M., 2009, julkaisussa : Health Policy. 91, 3, s. 277-285 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Off-label use of antimicrobials in neonates in a tertiary children's hospital

Laine, N., Kaukonen, A. M., Hoppu, K., Airaksinen, M. & Saxen, H., toukokuuta 2017, julkaisussa : European Journal of Clinical Pharmacology. 73, 5, s. 609-614 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Older adults using multi-dose dispensing exposed to risks of potentially inappropriate medications

Bobrova, V., Heinamäki, J., Honkanen, O., Desselle, S., Airaksinen, M. & Volmer, D., syyskuuta 2019, julkaisussa : Research in Social and Administrative Pharmacy. 15, 9, s. 1102-1106 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opetusapteekkien valmiudet perehdyttää lääkehoidon arviointeihin.

Niittynen, I., Pajunen, A-M., Airaksinen, M., Pietilä, K. & Kiiski, A., 2017, julkaisussa : Dosis. 1/2017, s. 54-66 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opinion comparison concerning future information technology in Finnish community pharmacies.

Westerling, A., Hynninen, J., Haikala, V. & Airaksinen, M. S. A., joulukuuta 2010, julkaisussa : Pharmacy World and Science. 32, 6, s. 787-794 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Organizing a Patient Counselling Course: Experiences from the University of Helsinki, Finland

Pohjanoksa-Mäntylä, M., Varunki, M. & Airaksinen, M., 2012, Counseling, concordance and communication: innovative education for pharmacists (2. edition). Pohjanoksa-Mäntylä, M., Puumalainen, I. & Airaksinen, M. (toim.). The Hague: Fip : Fédération Internationale Pharmaceutique, s. 40-46 130 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Outsourcing of Regulatory Affairs Tasks in Pharmaceutical Companies-Why and What?

Gummerus, A., Airaksinen, M., Bengtström, M. & Juppo, A., maaliskuuta 2016, julkaisussa : Journal of Pharmaceutical Innovation. 11, 1, s. 46-52 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Ovatko vakavat lääkeinteraktiot yleisiä avohoidon potilailla?

Toivo, T., Airaksinen, M. S. A., Laine, K., Kalsta, K. & Mikkola, J., 2005, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 60, 23, s. 2600-2604 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Patient involvement is essential in identifying drug-related problems

Kari, H., Kortejärvi, H., Airaksinen, M. & Laaksonen, R., syyskuuta 2018, julkaisussa : British Journal of Clinical Pharmacology. 84, 9, s. 2048-2058 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

PATIENT PERSPECTIVE IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS IN FINLAND

Kleme, J., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Airaksinen, M., Enlund, H., Kastarinen, H., Peura, P. & Hämeen-Anttila, K., heinäkuuta 2014, julkaisussa : International Journal of Technology Assessment in Health Care. 30, 3, s. 306-311 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perusterveydenhuollon ja apteekin yhteistyö päihderiippuvaisten asiakkaiden lääkehoidossa: moniammatillinen toimintatutkimus Tampereella

Mäenpää, T., Airaksinen, M., Ritvalehto, P. & Seppä, K., 2006, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 61, 14, s. 1621-1625 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Pharmacists In National Public Health Programs In India: A Pilot Study Highlighting Physicians' Perceptions

Venkata, S. P. R. M., Kielgast, P., Udhumansha, U. & Airaksinen, M., tammikuuta 2017, julkaisussa : Journal of young pharmacists. 9, 1, s. 47-54 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Pitkäaikaissairaan omahoidon opastus

Routasalo, P., Airaksinen, M. S. A., Mäntyranta, T. & Pitkälä, K., 2010, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 65, s. 1917–1923

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pitkäaikaissairaiden näkemyksiä omasta ja terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisesta lääkehoitonsa toteutukseen

Eriksson, V., Skullbacka, S., Kiiski, A., Pohjanoksa-Mäntylä, M. & Airaksinen, M., 2018, julkaisussa : Dosis. 34, 2, s. 32-49 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto