Valokuva Marja Tiilikainen
20052019

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen kiinnostunut ja tehnyt tutkimusta arjen islamista, terveyden, sairauden ja parantamisen kulttuurisista ulottuvuuksista, transnationaalisista hoitokäytännöistä sekä maahanmuuttajanaisten ja -perheiden elämästä. Olen tutkinut erityisesti somalialaisia maahanmuuttajia ja käytän pääasiassa etnografisia menetelmiä. Olen tehnyt kenttätyötä Suomessa, Somalimaassa ja Torontossa.

Väitöskirjani Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa (Vastapaino 2003) liittyi uskontotieteen ja lääketieteellisen antropologian aloihin. Sen jälkeen olen työskennellyt ja johtanut useita tutkimushankkeita, useimmiten Suomen Akatemian rahoituksella.

Toimin akatemiatutkijana ja teen tutkimusta aiheesta Islam ja turvallisuus uudelleentarkasteltuina: Transnationaaliset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa (2012-2017). Tutkimus selvittää inhimillisen turvallisuuden kokemuksia, rakentumista ja organisoitumista transnationaalisissa somaliperheissä. Se tarjoaa vertailevan näkökulman siihen kuinka muslimit Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikan Sarvessa kokevat ja taktisesti elävät muslimina olemiseen liittyvien epävarmuuksien kanssa, ja kuinka he luovat turvallisuuden tunnetta transnationaalisten perheiden, arjen islamin ja kansallisvaltioiden tarjoamissa puitteissa. Aineisto kerätään monipaikkaisella etnografialla Helsingissä, Torontossa ja Pohjois-Somaliassa. Tutkimus tuottaa uutta teoreettista ja empiiristä tietoa inhimillisen turvallisuuden, islamin, maahanmuuton, transnationaalisten perheiden ja kansallisten politiikkojen risteyskohdista.

Johdan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta "Transnationaaliset muslimiavioliitot: Hyvinvointi, laki ja sukupuoli" (2013-2017) ja Koneen säätiön rahoittamaa hanketta "Nuoret muslimit ja resilienssi: Osallistava tutkimus" (2016-2018. Johtamani toinen viimeaikainen hanke "Somalis in Helsinki" oli osa vertailevaa kansainvälistä tutkimusta, jossa tarkasteltiin somalialaisten integroitumista seitsemässä Euroopan kaupungissa. Hankkeen rahoittaja oli Open Society Foundations ja se päättyi vuonna 2013. 

Osallistun aktiivisesti somalitutkimuksen verkostoihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Teen läheistä yhteistyötä Suomen Somalia-verkoston kanssa joka on kattojärjestö Somaliaan kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille, ja toimin päätoimittajana verkoston julkaisemassa Afrikan Sarvi -verkkolehdessä.

Käyn usein luennoimassa maahanmuuttajien terveyteen, Suomen muslimeihin, transnationaalisiin somaliperheisiin sekä Somalian kehitykseen liittyvistä aiheista. Opetan myös yliopistolla ja ohjaan sekä pro gradu -töitä että väitöskirjoja valmistelevia opiskelijoita.

 

Tieteenalat

  • 5141 Sosiologia