Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

2020

Experienced academics' emotions related to assessment

Myyry, L., Karaharju-Suvanto, T., Vesalainen, M., Virtala, A-M., Raekallio, M., Salminen, O., Vuorensola, K. & Nevgi, A., 2020, julkaisussa : Assessment & Evaluation in Higher Education. 45, 1, s. 1-13 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2019

Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat

Huhtala, A., Vesalainen, M., Hildén, R. & Rautopuro, J., 2019, julkaisussa : Nordand. 14, 1, s. 4-24 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Kielten aineenopettajankoulutus - kuormittava ja hajanainen kokemus?

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2019, julkaisussa : Kasvatus. 50, 1, s. 67-72 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

"This language still motivates me!" Advanced language students and their L2 motivation

Huhtala, A. M., Kursisa, A. & Vesalainen, M. R., kesäkuuta 2019, julkaisussa : Studies in Second Language Learning and Teaching. 9, 2, s. 287-311 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2018

Arviointi muutoksessa myös kieltenopetuksessa? Opettajien ja opettajaksi opiskelevien käsityksiä arvioinnista

Vesalainen, M. & Huhtala, A., 2018, julkaisussa : Yliopistopedagogiikka. 1

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Avaimia onnistuneeseen kieltenopettajien täydennyskoulutukseen

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2017, julkaisussa : Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 19, 4, s. 62-69 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Challenges in developing in-service teacher training: Lessons learnt from two projects for teachers of Swedish in Finland

Huhtala, A. & Vesalainen, M., 2017, julkaisussa : Apples : Journal of Applied Language Studies. 11, 3, s. 55-79 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Zur Motivation und Identität finnischer Germanistikstudierender. Eine explorative Studie an der Universität Helsinki

Kursisa, A., Huhtala, A. M. & Vesalainen, M. R., 2017, julkaisussa : Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 22, 2, s. 44-54 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2013

Pedagogiset yliopistonlehtorit - Verkosto Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen voimavarana.

Vesalainen, M. R., 2013, 22 Sivumäärä (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisut; nro 84)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2012

Der Kommentar als persuasiver Text: Vergleichende Untersuchungen zu einer meinungsbetonten Textsorte in europäischen Massenkommunikationsmedien

Julkaisun otsikon käännös: Kommentaari persuasiivisena tekstinäLenk, H. E. H. & Vesalainen, M., 2012, Persuasionsstile in Europa: Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, s. 7-32 26 Sivumäärä (Germanistische Linguistik; nro 218-219).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Itsekorjaukset vieraan kielen oppijoiden puheessa

Vesalainen, M., 2012, TAITOa kehittämässä: vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (toim.). Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 7-24 18 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Persuasionsstile in Europa: Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar

Lenk, H. E. H. (toim.) & Vesalainen, M. (toim.), 2012, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag. 394 Sivumäärä (Germanistische Linguistik; nro 218-219)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Kommunikative Formeln und mündliche Sprachkompetenz finnischer DaF-Lerner

Vesalainen, M., 2011, Beiträge zur pragmatischen Phraseologie. Hyvärinen, I. & Liimatainen, A. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 57–79 22 Sivumäärä (Finnische Beiträge zur Germanistik; nro 25).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Constructing Identity in Interpersonal Communication / Construction identitaire dans la communication interpersonnelle / Identitätskonstruktion in der interpersonalen Kommunikation

Palander-Collin, M. (toim.), Lenk, H. (toim.), Nevala, M. (toim.), Sihvonen, P. (toim.) & Vesalainen, M. (toim.), 2010, Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki. 406 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; nro Tome lxxxi)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Toistot ja uudelleenmuotoilu lukiolaisten ranskan- ja saksankielisessä puheessa

Vesalainen, M. & Sihvonen, P., 2009, Puheen ja kirjoituksen moninaisuus = Variationsrikedom i tal och skrift = The diversity of speech and writing. Kalliokoski ... [et al.], J. (toim.). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, Vuosikerta 67. s. 193 - 208 16 Sivumäärä (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja; Vuosikerta 2009, nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Phraseme in der Werbung

Vesalainen, M., 2007, Phraseologie. Berlin: de Gruyter, s. 292-302 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Zum Status der Adpositionalphrasen: Schnittpunkte zwischen Rektion, Phraseologie und Valenzalternation

Kolehmainen, L. & Vesalainen, M., 2006, Wörter - Verbindungen. Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 317 - 331 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Rhetorische Dispositio: Textaufbau deutscher und finnischer Werbeprospekte

Vesalainen, M., 2003, Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch: Die deutsche Sprache im Handel zwischen den nordischen und den deutschsprachigen Ländern. Reuter, E. & Piitulainen, M-L. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 197-216 20 Sivumäärä (Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften; nro 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2002

Deutsche und finnische Werbeprospekte aus der Sicht der Rhetorik

Vesalainen, M., 2002, julkaisussa : Neuphilologische Mitteilungen. 103, 3 (2002), s. 382-386 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gefühle oder Vernunft? Was zählt mehr in der Rhetorik der deutschen und finnischen Werbeprospekte?

Vesalainen, M., 2002, Interkulturelle Wirtschaftskommunikation: Forschungsobjekte und Methoden. Nuopponen, A., Harakka, T. & Tatje, R. (toim.). University of Vaasa, s. 224-247 24 Sivumäärä (Vaasan yliopiston selvityksiä ja raportteja; nro 93).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Prospektwerbung: Vergleichende rhetorische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen an deutschen und finnischen Werbematerialien

Vesalainen, M., 2001, Peter Lang . 429 Sivumäärä (Finnische Beiträge zur Germanistik; nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

1998

Zur Untersuchung deutscher und finnischer Werberhetorik

Vesalainen, M., 1998, Tendenzen europäischer Linguistik: Akten des 31. Linguistischen Kolloquiums, Bern 1996. Strässler, J. (toim.). Tübingen: Max Niemeyer, s. 261-265 5 Sivumäärä (Linguistische Arbeiten; nro 381).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

1995

Rhetorik im Bereich der Werbung

Vesalainen, M., 1995, Fachsprachen und Übersetzungstheorie: VAKKI-Symposium XV. Vöyri 11.–12.2.1995. Wilske, D. (toim.). Vaasa: University of Vaasa, s. 279-293 15 Sivumäärä (Vaasan yliopiston käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmän julkaisut; nro 20).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu