Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2012

Der Kommentar als persuasiver Text: Vergleichende Untersuchungen zu einer meinungsbetonten Textsorte in europäischen Massenkommunikationsmedien

Julkaisun otsikon käännös: Kommentaari persuasiivisena tekstinäLenk, H. E. H. & Vesalainen, M., 2012, Persuasionsstile in Europa: Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, s. 7-32 26 Sivumäärä (Germanistische Linguistik; nro 218-219).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Itsekorjaukset vieraan kielen oppijoiden puheessa

Vesalainen, M., 2012, TAITOa kehittämässä: vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (toim.). Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 7-24 18 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Kommunikative Formeln und mündliche Sprachkompetenz finnischer DaF-Lerner

Vesalainen, M., 2011, Beiträge zur pragmatischen Phraseologie. Hyvärinen, I. & Liimatainen, A. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 57–79 22 Sivumäärä (Finnische Beiträge zur Germanistik; nro 25).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Toistot ja uudelleenmuotoilu lukiolaisten ranskan- ja saksankielisessä puheessa

Vesalainen, M. & Sihvonen, P., 2009, Puheen ja kirjoituksen moninaisuus = Variationsrikedom i tal och skrift = The diversity of speech and writing. Kalliokoski ... [et al.], J. (toim.). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, Vuosikerta 67. s. 193 - 208 16 Sivumäärä (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja; Vuosikerta 2009, nro 67).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Phraseme in der Werbung

Vesalainen, M., 2007, Phraseologie. Berlin: de Gruyter, s. 292-302 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Zum Status der Adpositionalphrasen: Schnittpunkte zwischen Rektion, Phraseologie und Valenzalternation

Kolehmainen, L. & Vesalainen, M., 2006, Wörter - Verbindungen. Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 317 - 331 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2002

Gefühle oder Vernunft? Was zählt mehr in der Rhetorik der deutschen und finnischen Werbeprospekte?

Vesalainen, M., 2002, Interkulturelle Wirtschaftskommunikation: Forschungsobjekte und Methoden. Nuopponen, A., Harakka, T. & Tatje, R. (toim.). University of Vaasa, s. 224-247 24 Sivumäärä (Vaasan yliopiston selvityksiä ja raportteja; nro 93).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu