Valokuva: Markku Ollikainen
  • PL 27 (Latokartanonkaari 5)

    00014

    Suomi

  • Viikinkaari 1, Biokeskus 3

    00790 Helsinki

    Suomi

1986 …2020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1986 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneeli. Raportti; nro 2/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2018

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Ollikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2017

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 Sivumäärä (From science to policy; nro 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2016

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot

Juhola, S. K., Kokko, K. T., Ollikainen, M. M. O., Peltonen-Sainio, P., Haanpää, S., Seppälä, J., Lötjönen, S. A. & Miimu, A., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 36 Sivumäärä (Ilmastopaneelin raportti; nro 2/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto

Ollikainen, M. M. O., Airaksinen, M., Seppälä, J. & Berghäll, E., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 23 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneelin raportti; nro 4/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets

Nabuurs, G-J., Delacote, P., Ellison, D., Hanewinkel, M., Lindner, M., Nebit, M., Ollikainen, M. & Savaresi, A., 2015, European Forest Institute. 32 Sivumäärä (From Science to Policy; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Environmental Co-benefits and Stacking in Environmental Markets

Lankoski, J., Ollikainen, M., Marshall, E. & Aillery, M., 2015, OECD. 43 Sivumäärä (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers; nro 72)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Ilmastopaneeli: Kuluttajan valinnat pyrittäessä kohti hiilineutraalisuutta – asuminen, liikkuminen, ruokailu ja kompensaatiot

Seppälä, J., Airaksinen, M., Cantell, H., Järvelä, M., Ollikainen, M., Peltonen-Sainio, P. & Savolainen, I., huhtikuuta 2014, Suomen ilmastopaneeli. 15 Sivumäärä (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa

Ollikainen, M. M. O., Järvelä, M., Peltonen-Sainio, P., Grönroos, J., Lötjönen, S. A., Kortetmäki, T., Regina, K., Hakala, K. & Palosuo, T., maaliskuuta 2014, Suomen ilmastopaneeli. 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2013

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Ollikainen, M. & Pohjola, M., 2013, Suomalainen Tiedeakatemia. 59 Sivumäärä (Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2012

Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta

Kokko, K., Helenius, H., Juhola, S., Kulmala, M., Ollikainen, M., Savolainen, I. & Seppälä, J., 2012, Suomen ilmastopaneeli. 58 Sivumäärä (Suomen Ilmastopaneeli, Raportti; nro 1/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Informational Efficiency of the EU ETS market: a study of price predictability and profitable trading

Aatola, P., Ollikka, K. & Ollikainen, M., 2012, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Maatalouden vesiensuojelupolitiikan analyysi: tapauksena Saaristomeren valuma-alue

Wilander, S., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 35 Sivumäärä (University of helsinki, Department of Economics and Management, Discussion papers; nro 62)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Counterfactual approach for assessing agri-environmental policy: Theory with an application to Finnish water protection policy

Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2011, University of Helsinki, Department of Economics and Management. 29 Sivumäärä (Discussion Papers; Vuosikerta 56)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Drainage and agricultural biodiversity:should society promote surface or subsurface drainage?

Saikkonen, L., Herzon, I., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2011, 45 Sivumäärä (University Of Helsinki , Department of Economics and Management, Discussion papers; Vuosikerta 2011, nro 50)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Economic valuation of ecosystem services provided by coastal habitats in Finland, Sweden, and Lithuania

Kosenius, A-K. & Ollikainen, M., 2011, 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ympäristökuormitukset ja yhteiskunnalliset kustannukset rakennetussa kaupunkiympäristössä - Tapaustarkasteluna Punavuoren alue

Teerioja, N., Punkkinen, H., Merta, E., Moliis, K., Ollikainen, M. & Mroueh, U-M., 2011, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. (Tutkimusraportteja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Pyrolyysin potentiaali jätemuovin käsittelymenetelmänä: Ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutus

Punkkinen, H., Teerioja, N., Merta, E., Moliis, K., Mroueh, U-M. & Ollikainen, M., 2011, VTT Technical Research Centre of Finland. 79 Sivumäärä (VTT Working Papers; Vuosikerta 2011, nro 179)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

Iho, A., Lankoski, J., Ollikainen, M., Puustinen, M., Arovuori, K., Heliölä, J., Kuussaari, M., Oksanen, A. & Väisänen, S., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Uraaniveron käyttöönotto Suomessa

Holm, P., Ollikainen, M. & Kerkelä, L., 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö. 39 Sivumäärä (Työ- ja elinkenoministeriön julkaisuja. Energia ja ilmasto; Vuosikerta 2011, nro 11)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 Sivumäärä (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro 44)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ollikainen, M., 2009, Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 62 Sivumäärä (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja; nro 218)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2007

Market analysis and risk management of EU emissions trading: POMAR/MARMET Project Report, 30 August 2007

Ollikainen, M., Ollikka, K., Aatola, P., Aarnos, K. & Market Analysis and Risk Management of EU Emissions Trading - POMAR/MARMET , 2007, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 61 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2006

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nro nro 41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 750)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Jyräsalo, T. & Ollikainen, M., 2005, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 25 Sivumäärä (Kala- ja riistaraportteja; Vuosikerta 2005, nro 372)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2004

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE)

Sorvari, J., Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A-L., Kosola, M-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E. & Hokkanen, P., 2004, Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1995

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 Sivumäärä (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1986

The Selling Frequency of Forest Owners: A Sequential Binary Analysis.

Ollikainen, M. & Salonen, H., 1986, The Finnish Forest Research Institute. (Reports)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen