Valokuva: Markku Ollikainen
  • PL 27 (Latokartanonkaari 5)

    00014

    Suomi

  • Viikinkaari 1, Biokeskus 3

    00790 Helsinki

    Suomi

1986 …2020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1986 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2017

Sivistys pelastaa planeettamme

Ollikainen, M. M. O., 2017, Sivistysyhteiskunta 2117. Helsinki: Akavan erityisalat ry, s. 11-15 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2016

Cost-efficient protection of the Gulf of Finland

Ollikainen, M. M. O., 2016, The Gulf of Finland Assessment. Raateoja, M. & Setälä, O. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 142-145 4 Sivumäärä (Report of the Finnish Environment Institute; nro 27).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Forest Taxation

Ollikainen, M., 2014, Handbook of Forest Resource Economics. London and New York: Earthscan, s. 97-114 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Uusia analyyseja ja välineitä Itämeren suojeluun

Ollikainen, M., Hautakangas, S., Honkatukia, J. & Lankoski, J., 2012, Taloudellinen näkökulma Itämeren suojeluun. Hyytiäinen, K. & Ollikainen, M. (toim.). Ympäristöministeriö, Vuosikerta 22/2012. 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Ilmastonmuutos ja talous: hillinnän ja sopeutumisen ekonomiaa ja politiikkaa

Aatola, P. & Ollikainen, M., 2011, Ilmastonmuutos käytännössä. Gaudeamus Helsinki University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Making the Baltic Sea Action Plan workable: a nutrient trading scheme

Hautakangas, S. & Ollikainen, M., 2011, Governing the blue-green Baltic Sea: Societal challenges of marine eutrophication prevention. Pihlajamäki, M. & Tynkkynen, N. (toim.). Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti, s. 112-121 (FIIA Report; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

Miksi Itämeri rehevöityy?

Ollikainen, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 64-79 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ovatko Suomen vesiensuojelun painopisteet kohdallaan?

Ollikainen, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 222-237 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tehtävänä Itämeri: Yksitoista teesiä Itämeren suojelusta

Ollikainen, M., Bäck, S., Bonsdorff, E., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 340-346 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Ympäristöverotus, hyvinvointi ja verotulot

Ollikainen, M., 2009, Oikeudenmukainen verotus - mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?. Alaja, A. (toim.). Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, s. 101-112 12 Sivumäärä (Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja; nro 2/2009).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Eri-ikäisen metsän kasvatuksen taloudellista tarkastelua

Ollikainen, M., 2006, Julkinen talous, rahoitus ja talouspolitiikka: Erkki Koskelan juhlakirja. T. S. H. . . A. . (toim.). [Helsinki]: [Juhlatoimikunta], s. 136-147 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Monimuotoisuuden suojelun talous ja ekologia: suojelun määrä, kustannustehokkuus ja ohjauskeinot

Ollikainen, M. & Kouki, J., 2006, Uusi metsäkirja. T. R. J. . . A. . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 208-215 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suojakaistat ja maatalouden ympäristöpolitiikka

Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, Laitumien ja suojavyöhykkeiden ravinnekierto ja ympäristökuormitus. P. V. . J. U-K. . . (toim.). Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, s. 187-204 18 Sivumäärä (Maa- ja elintarviketalous; Vuosikerta 76).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Talousmetsät

Siitonen, J. & Ollikainen, M., 2006, Metson jäljillä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. T. P. H. . . A. . (toim.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus, s. 53-69, 80-85

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2005

On the intellectual development of the Hartman framework

Ollikainen, M., 2005, Metsien kokonaisarvon jäljillä: professori Olli Saastamoinen 60 vuotta. T. T. J. P. P. . . (toim.). [Joensuu]: Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, s. 34-43 10 Sivumäärä (Silva Carelica; Vuosikerta 50).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2004

Kunnostamisen talous: teoriaa ja suomalaista käytäntöä

Ollikainen, M., Utriainen, E. & Kosola, M-L., 2004, Katsaus pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan nykykäytäntöihin. Sorvari, J. & Antikainen, R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 25-31 (Suomen ympäristökeskuksen moniste; nro 316).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Monimuotoisuuden suojelun ohjauskeinot

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Timo Kuuluvainen ... [et al.], T. (toim.). Helsinki: Edita, s. 363-371

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Monimuotoisuus ja yhteiskunnan hyvinvointi

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ... [et al.], T. (toim.). Helsinki: Edita, s. 315-319, 321-325

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2002

Peruselinkeinot, luonnonvarat ja ympäristö

Ollikainen, M., 2002, Kansantaloutemme. Taloustieto, s. 261-289

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Thresholds and pollution control in the Baltic Sea: an ecological-economic approach

Ollikainen, M., 2002, Thresholds of environmental sustainability. Luxembourg: European Commission, s. 20-24

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2000

Cleaning up the Northern dimension: pollution control in the Baltic sea

Honkatukia, J., Honkatukia, O. & Ollikainen, M., 2000, Economics of the northern dimension. Helsinki: Taloustieto, s. 159-174

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Raakapuumarkkinoille tunnusomaiset markkinamuodot taloustieteen näkökulmasta

Ollikainen, M., 2000, Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla. Helsinki: Metsäntutkimuslaitos, s. 27-48

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1998

A game-theoretic approach to the roundwood market with capital stock determination

Koskela, E. & Ollikainen, M., 1998, Game theory and the environment / edited by Nick Hanley, Henk Folmer. Hanley, N. & Folmer, H. (toim.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 392-414

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1997

Luonnonvara- ja ympäristötalous

Ollikainen, M., 1997, Kansantaloutemme : rakenteet ja muutos. Taloustieto, s. 207-234

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sustainable development from the viewpoint of ethics and economics

Ollikainen, M., 1997, Environment, technology and economic growth : the challenge to sustainable development. Cheltenham: Edward Elgar, s. 39-54

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1995

Cost-efficient control of agricultural water pollution

Ollikainen, M., 1995, Environmental and land use issues : an economic perspective : proceedings of the 34th EAAE seminar held in the Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza February 7-9, 1994, Zaragoza, Spain. Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, s. 75-88

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ympäristönsuojelun taloudellinen ohjaus ja ympäristöpolitiikka

Ollikainen, M., 1995, Riskiyhteiskunnan talous : Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Gaudeamus, s. 289-318

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1994

Biodiversiteetin taloudellinen arvottaminen

Ollikainen, M., 1994, Biodiversiteetti ja tuotantoelämä = biodiversity and production. s. 51-63

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen