Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelin vuosina 2009-2013 TEKESin Bio Refine Uuden biomassatuotteet -ohjelman puitteissa toteutetuissa projekteissa "Hidaspyrolyysin liiketoimintojen kehittäminen Suomessa" sekä "Hidaspyrolyysituotteiden hyödyntäminen ja tuotannon kannattavuus". Projektien päätavoitteena oli hidaspyrolyyistuotteiden optimointi kaikkien tuotteiden (hiili, tile, terva, kaasut) hyödyntämiseksi. Oma osuuteni liittyi hiilen ja tisleiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Osuudessani tutkin mm. koivutisleen käyttöä kasvinsuojeluaineena (lehtokotin torjuntaan), sekä selvitin hiili- ja tislelisän vaikutuksia kasvien sekä maaperän hajottajaeliöstön toimintaan. Vuonna 2013 väittelin aiheesta "Potential of the slow pyrolysis products birch tar oil, wood vinegar and biochar in sustainable plant protection".

Tämän jälkeen olen tutkinut mm. biohiilen käyttöä kotitalouksien ja maatalouden jätevesien suodatuksessa sekä biohiilen vaikutusta maataloudessa yleisesti käytetyn torjunta-aineen - glyfosaatin - käyttäytymiseen.

Tällä hetkellä työskentelen "Ekosysteemipalveluja kaupunkeihin - viherkattojen toiminta" - hankkeessa. Hankkeessa selvitetään millainen viherkaton perustusmateriaali takaa toimivan maaperäeläinyhteisön ja näin ollen tehokkaan ravinteiden kierron, kasvien kasvun ja hulevesien hallinnan Suomen ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi tutkimme kierrotysmateriaalien, kuten rakennusbetonin ja ylijäämä biohiilen, sekä mykorritsan käyttöä osana kotimaista, ekologista ja kestävää viherkattoa.

 

Koulutustiedot

FM 2006
FT 2013

Tieteenalat

  • 118 Biotieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai