Valokuva Martin Pettersson
20192023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin väitöskirjassani muutoksia poliittisessa kielenkäytössä 1900-luvun lopusta 2000-luvun alkuun käsitehistoriallisen analyysin avulla, käyttäen Suomea empiirisenä esimerkkinä. Keskiössä on poliittisten toimijoiden muuttuva kielenkäyttö eritoten 1970-luvusta eteenpäin. Muun muassa uuden sanaston avulla kehittyi tapa argumentoida immateriaalisten tekijöiden vaikutuksesta (materiaalisten tekijöiden ohella) hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Tutkimus on osaa laajempaa kenttää, jossa identifioidaan ja analysoidaan 1900-luvun poliittisia avainkäsitteitä. Olen itse kiinnostunut erityisesti siitä, miten politiikan ja muiden kenttien, esimerkiksi tieteen ja elinkeinoelämän, vuorovaikutuksessa aikaisemmin ”ei-poliittisia” käsitteitä leviää parlamentaariseen debattiin.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Historia, FM, Helsingin yliopisto

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai