Valokuva Matti Miestamo
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Suomi

1997 …2024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen professorina. Ensisijaiset tutkimusalani ovat kielten laajamittaiseen vertailuun pohjautuva kielitypologia sekä vähän tutkittujen kielten dokumentaatio ja kuvaus. Erityisesti olen kiinnostunut kiellon ilmaisusta maailman kielissä sekä kielten kompleksisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi olen tarkastellut esimerkiksi kysymyslauseiden typologiaa ja kielitypologian teoreettisia ja metodologisia perusteita. Dokumentaatio- ja deskriptiotyötä olen tehnyt Inarissa puhuttavan koltansaamen kielen parissa. Opetan kursseja laajasti kielitieteen eri aloilta, yleisistä teoria- ja metodikursseista spesifeihin, omiin tutkimusintresseihini liittyviin teemoihin. Opinnäytteitä ohjaan ensisijaisesti omilta päätutkimusaloiltani, mutta myös monista muista yleislingvistisistä aiheista. Kotisivu: https://www.mv.helsinki.fi/home/matmies/

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • yleinen kielitiede
  • kielitypologia
  • kielten dokumentaatio ja kuvaus