Valokuva Mika Koskenoja
  • PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)

    00014

    Suomi

20022022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Opetus ja ohjaus

Vuodesta 2001 lähtien olen luennoinut ainakin kerran useat laitoksemme perus- ja aineopintotasoiset matematiikan kurssit: Algebra I, Analyysi II, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta, Sarjat, Topologia I, Vektorianalyysi, Johdatus todennäköisyyslaskentaan, Todennäköisyyslaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, Differentiaaliyhtälöt I, Johdatus diskreettiin matematiikkaan, Opettajalinjan peruskurssi ja Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen. Lisäksi olen ohjannut noin 300 kandidaatintutkielmaa, noin 170 maisterintutkielmaa (pro gradua) ja yhden lisensiaatintutkielman. Parhaillaan ohjaan noin 20 tutkielmaa.

Tutkimus

Olen tehnyt tutkimusta pluripotentiaaliteoriassa, usean kompleksimuuttujan funktioissa, osittaisdifferentiaaliyhtälöissä ja varioivaeksponenttisissa avaruuksissa.

Tieteenalat

  • 111 Matematiikka
  • Usean kompleksimuuttujan funktiot, pluripotentiaaliteoria, varioivaeksponenttiset avaruudet