Ei valokuvaa Mikko Heimola
20082023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Rituaaliyhteisöt adaptiivisina järjestelminä: Kalliiden signaalien teoria ja suomalaiset herätysliikkeet

Tuoreimman tutkimuksen perusteella uskonnolliset ryhmät ovat pitkäikäisempiä ja tiiviimpiä kuin muut vastaavat ryhmät. Niihin kuuluvien keskinäinen luottamus on myös korkeampi kuin "maallisissa" ryhmissä. Parhaiten näitä ilmiöitä voidaan ennustaa ryhmässä asetettujen "kalliiden" rituaalisten vaatimusten (uhraukset, käyttäytymisnormit) perusteella, mahdollisesti koska ne toimivat sitoutumisen signaaleina, erotellen toisistaan vapaamatkustajat ja yhteistoimintaan halukkaat. Ryhmäkoheesiota ja sisäryhmäaltruismia edistävien vaikutustensa vuoksi uskonnonharjoitus voi näin toimia myös sosiaaliturvana. Tämä näkökulma tekee ymmärrettäväksi nyky-yhteiskunnassa näkyvät sekularisaatio- ja herätysilmiöt, minkä lisäksi se valottaa uskonnon merkitystä ihmisen evoluutiohistoriassa. Pohjaten aiempaan kollektiivista toimintaa käsittelevänä teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen eri tieteissä pyrin mallintamaan uskonnollista muutosta agenttipohjaisten tietokonesimulaatioiden avulla: mikä laukaisee muutoksen, mihin väestöryhmiin se todennäköisimmin kohdistuu, ja miten uudet ryhmät itseorganisoituvat. Tapaustutkimuksena käsittelen Suomessa 1700- ja 1800-lukujen taitteessa syntynyttä voimakasta herätysaaltoa. Aiemman tutkimuksen perusteella nämä "heränneet" sovelsivat monia signalointiteorian ennustamia toimintamalleja (voimakas tunnekommunikaatio, erottuva pukeutuminen, aikaavievät rituaalit) ja eristäytyivät omiksi separatistisiksi yhteisöikseen.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

uskontotiede, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 18 syysk. 2012

Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • neuropsykologia
  • Kronotyyppi
  • 514 Sosiaalitieteet
  • inhimillinen yhteistoiminta ja sosiaalinen järjestäytyminen
  • uskontohistoria
  • agenttipohjaiset sosiaaliset simulaatiot
  • kompleksiset adaptiiviset järjestelmät

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai