Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2000 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2016

CYP2D6-metabolia ja sydänlääkkeet

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., H. H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 87 1 Sivumäärä kar01736 (006.075)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Farmakogenetiikka

Niemi, M., 2016, Lääketieteellinen genetiikka. Aittomäki, K., Moilanen, J. & Perola, M. (toim.). 1. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 312-320 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Klopidogreelin vasteen farmakogeneettinen vaihtelu

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 88-89 2 Sivumäärä kar01739 (006.090)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Statiinien vasteen farmakogeneettinen vaihtelu

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 87 1 Sivumäärä kar01737 (006.080)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Sydänlääkkeiden vasteen farmakogeneettinen vaihtelu

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 86-87 2 Sivumäärä kar01735 (006.070)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Takrolimuusin vasteen farmakogeneettinen vaihtelu

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H. J., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 89 1 Sivumäärä kar01740 (006.095)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Varfariinin ja muiden oraalisten antikoagulanttien vasteen farmakogeneettinen vaihtelu

Backman, J., Niemi, M. & Ruskoaho, H., 2016, Kardiologia. Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.). 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 88 1 Sivumäärä kar01738 (006.085)

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2011

Farmakogeneettinen testaus

Niemi, M. & Backman, J., 2011, Antikoagulaatiohoidon käsikirja. Puhakka, J. (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. 19-19 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Farmakogeneettiset yksilövaihtelut

Niemi, M., 2011, Kliininen farmakologia ja lääkehoito. Neuvonen, P. J., Backman, J. T., Himberg, J-J., Huupponen, R., Keränen, T. & Kivistö, K. T. (toim.). Kandidaattikustannus Oy/ Lääketieteen kandidaattiseura ry, s. 67-74 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen