Valokuva: Minna Koutaniemi
  • PL 53 (Fabianinkatu 28)

    00014

    Suomi

19982016
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

TYÖKOKEMUS

Helsingin yliopisto

5/2016– Liikkuvuuspalveluiden päällikkö, Opetus- ja opiskelijapalvelut
Liikkuvuuspalveluiden esimiestehtävät.

10/2009–4/2016 Palvelupäällikkö, Opetus- ja opintopalvelut
Opiskelijaneuvonnan ja kansainvälisen vaihdon palveluiden esimiestehtävät.

5/2009­–9/2009 Tiedesihteeri (80 %), humanistisen tiedekunnan kanslian jatko-opintopalvelut
Dosentuuri- ja jatkokoulutuspalveluiden lähiesimies, jonka tehtävänä vastuualueiden toiminnan organisointi ja toteuttaminen sekä tiedekuntaneuvoston esittelijän tehtävät.

5/2009–9/2009 Suunnittelija (20 %), humanistisen tiedekunnan kanslia
Kääntäjänkoulutuksen uudelleenjärjestelyn hallinnollinen koordinointi ja suunnittelu.

9/2008–4/2009 Suunnittelija, humanistisen tiedekunnan kanslia
Kääntäjänkoulutuksen uudelleenjärjestelyn hallinnollinen koordinointi ja suunnittelu.

8/2007–8/2008 Opintoasiainpäällikkö, humanistisen tiedekunnan kanslian opiskelijapalvelut
Opiskelijapalveluiden lähiesimies, jonka tehtävänä peruskoulutuksen yleinen johtaminen, vastuualueiden toiminnan koordinointi, yhteistyö ja työnjako sekä tiedekuntaneuvoston esittelijän tehtävät.

9/2003–7/2007 Tohtorikoulutettava ja kouluttaja, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen laitoksen yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Yliopistopedagogiikan tiimissä tehtävänä opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja tutkimustaitojen kehittymisen väitöskirjatutkimus sekä monipuoliset opetuksen ja ohjauksen henkilöstökoulutus- ja kehittämistehtävät.

2–3/2006 Kurssijohtaja, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen laitoksen yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Tehtävänä suunnitella, kouluttaa ja vastata opettajien yliopistopistopedagogiikan perusopintokokonaisuudesta.

9/2000–6/2002 Projektikoordinaattori, ura- ja rekrytointipalvelut
ESR-rahoitteisen korkeakoulujen harjoittelun kehittämisprojektin koordinaatiovastuu. Projektin päämääränä laadukkaan harjoittelun kriteerien määritteleminen sekä hyvän harjoittelunohjauskoulutuksen suunnitteleminen ja toteutus.

3–12/2000 Osa-aikainen suunnittelija, kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos
Tutkimusotteisen työn sisältönä aineenopettajan koulutuksen kehittämisprojektissa opiskelijakyselyn toteuttaminen ja aiempien opiskelijapalautteiden kartoittaminen.

4–12/1999 Suunnittelija, teologisen tiedekunnan kanslia
Uuden koulutusohjelman kehittäminen ja valmistelu.

1–3/1999 Toimistosihteeri, teologisen tiedekunnan opintotoimisto

6, 9–12/1998 Suunnittelija, kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos
Teologisen tiedekunnan aineenopettajaksi pyrkivien valintakokeen kehittäminen.

9–12/1997, 1–5/1998  Teologisen tiedekunnan yhteyshenkilö, ura- ja rekrytointipalvelut
Opiskelijoiden työllistymisen tukipalveluiden järjestäminen ja uraohjaus.

2–5, 8–10/1996 ja 1997 Osa-aikainen tutorprojektisihteeri, teologisen tiedekunnan kanslia
Uusien opiskelijoiden pienryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus.

Muut työnantajat

8/2002–7/2003 Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö
Itsenäinen ja vastuullinen opetustyö haasteellisessa työympäristössä, jossa työn voimavarana osaava opettajatiimi.

6/1999–12/2000 Osa-aikainen sihteeri, Kirkkohallitus
Piispainkokouksen asettaman kirkon teologikoulutustoimikunnan sihteerin tehtävät.

1/1989–12/1990, 1/1993–5/1997, 1/1993–5/1997, 6–8/1998 Osa-aikainen nuorisotyön avustaja ja kesäteologi, Espoonlahden seurakunta
Osa-aikainen nuorisotyön avustaja lukuvuosien aikana ja kesäteologi kesäkuukausina 1993–1998.

 Osa-aikaisena kouluttajana olen toiminut esimerkiksi seuraavilla työnantajilla:

2006–2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, yliopistopedagogiikkaa opettajille

2007–2008 Amiedu, JET-johtamiskoulutusta

2006–2007 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, johtamiskoulutusta työssäoppimisesta

2002–2005, 2007 Valtiovarainministeriö, valtionhallinnon harjoittelijoiden koulutus

2005–2007 Suomen Apteekkariliitto, Hämeen Apteekkariyhdistys ja Etelä-Suomen Apteekkariyhdistys, johtamiskoulutusta työssäoppimisesta

1999–2007 KK Valmennuskeskus Oy, teologian ja opiskelutekniikan kurssit

2006–2007 Eduhouse Oy, yliopistopedagogiikasta

2005 Educa-Instituutti Oy, yliopistopedagogiikasta

1996–1997 Helsingin kaupunki, opettajan sijaisuuksia

1994–1996 Espoon kaupunki, opettajan sijaisuuksia

 

LUOTTAMUS- JA VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT

- Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus: kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan varajäsen (Espoon hiippakunnan edustajan varahenkilö) 2014–2017.

- Tapiolan seurakunta, Espoon seurakuntayhtymä: yhteisen kirkkovaltuuston ja sen alaisten vaalilautakunnan sekä henkilöstöjohtokunnan jäsen 2015–2018 ja 2011–2014. Henkiöstöjohtokunnan puheenjohtaja 2015–2018.

- Tapiolan seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen 2015–2018.

- Montessorikoulu lapsille ry. Laajalahti, Espoo: puheenjohtaja 2004–2006, hallituksen varajäsen 2003, jäsen 2002–2009.

- Espoon kaupungin vaalilautakunta: varapuheenjohtaja 2004–2005, varajäsen 1994–1996 ja 1999–2003.

Lisäksi kokemusta luottamus- ja vapaaehtoistehtävistä mm. Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa ja TYT-opiskelijayhdistyksessä 1994–1998 sekä Espoonlahden seurakunnassa 1988–1998.

 

KIELITAITO

-       englanti: sujuva, hyvät suulliset ja kirjalliset taidot

-       ruotsi: hyvät suulliset ja kirjalliset taidot

-       saksa: suulliset ja kirjalliset perustaidot

 

HARRASTUKSET

Liikunta, musiikki, lukeminen, elokuvat ja taidenäyttelyt.

Koulutustiedot

KOULUTUS

Filosofian tohtori 2009, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta
- väitöskirja yliopistopedagogiikan alalta, aiheena yliopisto-opiskelijoiden tieteellinen ajattelu ja oppiminen (arvosana magna cum laude approbatur)

Teologian maisteri 1999, Helsingin yliopisto
- uskonnon ja historian opettajaksi valmistava koulutuslinja
- pro gradu kirkkohistorian alalta (arvosana eximia cum laude approbatur)


MUU KOULUTUS

- Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus KOHA 40 op, Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta, 2008–2009
- Esimieskoulutusohjelma, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2007–2008
- Kehittäjää etsimässä – työpaja 10 op, PedaForum-verkosto, 2007–2008
- Esittelijäkoulutus, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 18.4.2008
- Johtaja oman työyhteisönsä kehittäjänä – työpaja, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2007
- Yliopistopedagogiikan perus- ja aineopinnot 60 op, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2005– 2006
- Moninaisuus yliopistoyhteisön voimavarana, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2005
- Academic Editing, Helsingin yliopiston kielikeskus, 2005
- Staff English Training, englannin vaativan käytön kurssi henkilökunnalle, Diakonia-ammattikorkeakoulun henkilöstökoulutus, 2002
- Maksatuskoulutus hankkeiden vetäjille ja taloudesta vastaaville, Etelä-Suomen lääninhallitus, 2001
- Projektiohjauksen ja -johtamisen koulutus 4 ov, Net Effect Oy ja Etelä-Suomen lääninhallitus, 2001
- Projektinvetäjien Startti-koulutus/EU:n rakennerahasto-projektit, Etelä-Suomen lääninhallitus, 2000

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Yliopistopedagogiikka

Julkaisut 1998 2016

Handledning av vetenskapliga arbetsprocesser

Vehviläinen, S., Pyhältö, K., Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A. & Koutaniemi, M., 2016, Handbok i universitetspedagogik. Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Lindfors, B., Londen, M., Löfström, E. & Mickwitz, Å. (toim.). Helsingfors: Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, s. 338-376 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tieteellisen ajattelun ja tietokäsitysten tutkiminen

Lindblom-Ylänne, S. & Koutaniemi, M., syyskuuta 2016, Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Kallio, E. (toim.). Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, s. 109-134 26 Sivumäärä 5. (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ensimmäisen opiskeluvuoden ympärille tohinaa: Peda-forum-päivillä 2012 perustettiin FinFYE-verkosto

Kaartinen-Koutaniemi, M. & Härkönen, E., 8 huhtikuuta 2013, julkaisussa : Yliopistopedagogiikka. 20, 1, s. 23-24 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Personal epistemology of university students: Individual profiles

Kaartinen-Koutaniemi, M. & Lindblom-Ylänne, S., 2012, julkaisussa : Education Research International. 2012, Article ID 807645, s. 1-8 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

First year experience - yliopisto-opiskelijan ensimmäinen opiskeluvuosi

Kaartinen-Koutaniemi, M., 2011, Opiskeluterveys. Kunttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.). 1.p. toim. Helsinki: Duodecim, s. 156-158 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Projektit 2013 2014

  • 1 Päättynyt

Aktiviteetit 2011 2019

Higher School of Economics: International Partners' Week 2019

Minna Koutaniemi (Puhuja: esitelmän pitäjä)
20 toukokuuta 201922 toukokuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Korea University

Minna Koutaniemi (Muu rooli)
15 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitNon-academic visit to other institution

New York Film Academy

Minna Koutaniemi (Muu rooli)
18 helmikuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitNon-academic visit to other institution

Fordham University

Minna Koutaniemi (Muu rooli)
20 helmikuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitNon-academic visit to other institution

Yonsei University

Minna Koutaniemi (Muu rooli)
15 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitNon-academic visit to other institution