Valokuva Minna Koutaniemi

Minna Koutaniemi

  • PL 53 (Fabianinkatu 28)

    00014

    Suomi

19982019

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

TYÖKOKEMUS

Helsingin yliopisto

5/2016– Liikkuvuuspalveluiden päällikkö, Opetus- ja opiskelijapalvelut
Liikkuvuuspalveluiden esimiestehtävät.

10/2009–4/2016 Palvelupäällikkö, Opetus- ja opintopalvelut
Opiskelijaneuvonnan ja kansainvälisen vaihdon palveluiden esimiestehtävät.

5/2009­–9/2009 Tiedesihteeri (80 %), humanistisen tiedekunnan kanslian jatko-opintopalvelut
Dosentuuri- ja jatkokoulutuspalveluiden lähiesimies, jonka tehtävänä vastuualueiden toiminnan organisointi ja toteuttaminen sekä tiedekuntaneuvoston esittelijän tehtävät.

5/2009–9/2009 Suunnittelija (20 %), humanistisen tiedekunnan kanslia
Kääntäjänkoulutuksen uudelleenjärjestelyn hallinnollinen koordinointi ja suunnittelu.

9/2008–4/2009 Suunnittelija, humanistisen tiedekunnan kanslia
Kääntäjänkoulutuksen uudelleenjärjestelyn hallinnollinen koordinointi ja suunnittelu.

8/2007–8/2008 Opintoasiainpäällikkö, humanistisen tiedekunnan kanslian opiskelijapalvelut
Opiskelijapalveluiden lähiesimies, jonka tehtävänä peruskoulutuksen yleinen johtaminen, vastuualueiden toiminnan koordinointi, yhteistyö ja työnjako sekä tiedekuntaneuvoston esittelijän tehtävät.

9/2003–7/2007 Tohtorikoulutettava ja kouluttaja, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen laitoksen yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Yliopistopedagogiikan tiimissä tehtävänä opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja tutkimustaitojen kehittymisen väitöskirjatutkimus sekä monipuoliset opetuksen ja ohjauksen henkilöstökoulutus- ja kehittämistehtävät.

2–3/2006 Kurssijohtaja, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen laitoksen yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Tehtävänä suunnitella, kouluttaa ja vastata opettajien yliopistopistopedagogiikan perusopintokokonaisuudesta.

9/2000–6/2002 Projektikoordinaattori, ura- ja rekrytointipalvelut
ESR-rahoitteisen korkeakoulujen harjoittelun kehittämisprojektin koordinaatiovastuu. Projektin päämääränä laadukkaan harjoittelun kriteerien määritteleminen sekä hyvän harjoittelunohjauskoulutuksen suunnitteleminen ja toteutus.

3–12/2000 Osa-aikainen suunnittelija, kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos
Tutkimusotteisen työn sisältönä aineenopettajan koulutuksen kehittämisprojektissa opiskelijakyselyn toteuttaminen ja aiempien opiskelijapalautteiden kartoittaminen.

4–12/1999 Suunnittelija, teologisen tiedekunnan kanslia
Uuden koulutusohjelman kehittäminen ja valmistelu.

1–3/1999 Toimistosihteeri, teologisen tiedekunnan opintotoimisto

6, 9–12/1998 Suunnittelija, kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos
Teologisen tiedekunnan aineenopettajaksi pyrkivien valintakokeen kehittäminen.

9–12/1997, 1–5/1998  Teologisen tiedekunnan yhteyshenkilö, ura- ja rekrytointipalvelut
Opiskelijoiden työllistymisen tukipalveluiden järjestäminen ja uraohjaus.

2–5, 8–10/1996 ja 1997 Osa-aikainen tutorprojektisihteeri, teologisen tiedekunnan kanslia
Uusien opiskelijoiden pienryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus.

Muut työnantajat

8/2002–7/2003 Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö
Itsenäinen ja vastuullinen opetustyö haasteellisessa työympäristössä, jossa työn voimavarana osaava opettajatiimi.

6/1999–12/2000 Osa-aikainen sihteeri, Kirkkohallitus
Piispainkokouksen asettaman kirkon teologikoulutustoimikunnan sihteerin tehtävät.

1/1989–12/1990, 1/1993–5/1997, 1/1993–5/1997, 6–8/1998 Osa-aikainen nuorisotyön avustaja ja kesäteologi, Espoonlahden seurakunta
Osa-aikainen nuorisotyön avustaja lukuvuosien aikana ja kesäteologi kesäkuukausina 1993–1998.

 Osa-aikaisena kouluttajana olen toiminut esimerkiksi seuraavilla työnantajilla:

2006–2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, yliopistopedagogiikkaa opettajille

2007–2008 Amiedu, JET-johtamiskoulutusta

2006–2007 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, johtamiskoulutusta työssäoppimisesta

2002–2005, 2007 Valtiovarainministeriö, valtionhallinnon harjoittelijoiden koulutus

2005–2007 Suomen Apteekkariliitto, Hämeen Apteekkariyhdistys ja Etelä-Suomen Apteekkariyhdistys, johtamiskoulutusta työssäoppimisesta

1999–2007 KK Valmennuskeskus Oy, teologian ja opiskelutekniikan kurssit

2006–2007 Eduhouse Oy, yliopistopedagogiikasta

2005 Educa-Instituutti Oy, yliopistopedagogiikasta

1996–1997 Helsingin kaupunki, opettajan sijaisuuksia

1994–1996 Espoon kaupunki, opettajan sijaisuuksia

 

LUOTTAMUS- JA VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT

- Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus: kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan varajäsen (Espoon hiippakunnan edustajan varahenkilö) 2014–2017.

- Tapiolan seurakunta, Espoon seurakuntayhtymä: yhteisen kirkkovaltuuston ja sen alaisten vaalilautakunnan sekä henkilöstöjohtokunnan jäsen 2015–2018 ja 2011–2014. Henkiöstöjohtokunnan puheenjohtaja 2015–2018.

- Tapiolan seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen 2015–2018.

- Montessorikoulu lapsille ry. Laajalahti, Espoo: puheenjohtaja 2004–2006, hallituksen varajäsen 2003, jäsen 2002–2009.

- Espoon kaupungin vaalilautakunta: varapuheenjohtaja 2004–2005, varajäsen 1994–1996 ja 1999–2003.

Lisäksi kokemusta luottamus- ja vapaaehtoistehtävistä mm. Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa ja TYT-opiskelijayhdistyksessä 1994–1998 sekä Espoonlahden seurakunnassa 1988–1998.

 

KIELITAITO

-       englanti: sujuva, hyvät suulliset ja kirjalliset taidot

-       ruotsi: hyvät suulliset ja kirjalliset taidot

-       saksa: suulliset ja kirjalliset perustaidot

 

HARRASTUKSET

Liikunta, musiikki, lukeminen, elokuvat ja taidenäyttelyt.

Koulutustiedot

KOULUTUS

Filosofian tohtori 2009, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta
- väitöskirja yliopistopedagogiikan alalta, aiheena yliopisto-opiskelijoiden tieteellinen ajattelu ja oppiminen (arvosana magna cum laude approbatur)

Teologian maisteri 1999, Helsingin yliopisto
- uskonnon ja historian opettajaksi valmistava koulutuslinja
- pro gradu kirkkohistorian alalta (arvosana eximia cum laude approbatur)


MUU KOULUTUS

- Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus KOHA 40 op, Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta, 2008–2009
- Esimieskoulutusohjelma, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2007–2008
- Kehittäjää etsimässä – työpaja 10 op, PedaForum-verkosto, 2007–2008
- Esittelijäkoulutus, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 18.4.2008
- Johtaja oman työyhteisönsä kehittäjänä – työpaja, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2007
- Yliopistopedagogiikan perus- ja aineopinnot 60 op, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2005– 2006
- Moninaisuus yliopistoyhteisön voimavarana, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus, 2005
- Academic Editing, Helsingin yliopiston kielikeskus, 2005
- Staff English Training, englannin vaativan käytön kurssi henkilökunnalle, Diakonia-ammattikorkeakoulun henkilöstökoulutus, 2002
- Maksatuskoulutus hankkeiden vetäjille ja taloudesta vastaaville, Etelä-Suomen lääninhallitus, 2001
- Projektiohjauksen ja -johtamisen koulutus 4 ov, Net Effect Oy ja Etelä-Suomen lääninhallitus, 2001
- Projektinvetäjien Startti-koulutus/EU:n rakennerahasto-projektit, Etelä-Suomen lääninhallitus, 2000

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Yliopistopedagogiikka
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.