Valokuva Monica Londen
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Suomi

1992 …2020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

2020

Anxious girls and laid-back boys: teachers' and study counsellors' gendered perceptions of students

Perander, K., Londen, M. & Holm, G., 2020, julkaisussa : Cambridge Journal of Education. 50, 2, s. 185-199 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Becoming a university student: An emotional rollercoaster

Perander, K., Londen, M., Holm, G. & Tiihonen, S., 18 helmikuuta 2020, julkaisussa : Högre utbildning. 10, 1, s. 1-12 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Supporting students' transition to higher education

Perander, K., Londen, M. & Holm, G., 20 heinäkuuta 2020, julkaisussa : Journal of Applied Research in Higher Education. 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Att börja studera på universitet

Londen, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Open access

Föräldrastöd

Londen, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Open access

Medier och lärande

Londen, M., 2018

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Open access

Studiefärdigheter

Londen, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Open access

Tidshantering

Londen, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Open access
2017

More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser

Londen, M., Gregersen, F., Josephson, O., Huss, L., Kristoffersen, G., Kristiansen, M., Östman, J-O. I., Hansen, Z., Petersen, H., Grove, A., Bernharðsson, H. & Thomassen, E., 2017, Nordic Council of Ministers. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

"Allt som sägs kan jag redan": Om universitetslärares pedagogiska utveckling

Londen, M. (toim.), 2015, Hur svårt kan det vara?: En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (toim.). Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 184-203 20 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 41).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Hur svårt kan det vara? En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen

Londen, M. (toim.), Mickwitz, Å. M. (toim.) & Tiihonen, S. (toim.), 2015, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 325 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Interpreting Visual (and Verbal) Data: Teenagers' Views on Belonging to a Language Minority Group in Finland

Holm, G., Londen, M. & Mansikka, J-E., 2015, International Handbook of Interpretation in Educational Research: Part One. Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C. & Griffiths, M. (toim.). Dordrecht: Springer, s. 753-782 30 Sivumäärä (Springer international handbooks of education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Svenskspråkigt nätpedagogik-samarbete i huvudstadsregionen

Julkaisun otsikon käännös: Ruotsinkielistä verkkopedagogiikka-yhteistyötä pääkaupunkiseudullaRytkönen, A. H., Lindroos, K., Londen, M. T., Ståhl, T. & Lindblom, C., 20 elokuuta 2015, Peda-forum-päivät 2015: Voimaa yhteistyöllä.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2014

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man?

Thøgesen, J., Josephson, O., Londen, M. T. & Salö, L., 30 kesäkuuta 2014, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 61 Sivumäärä (TemaNord; nro 2014:535)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2013

Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M., 28 tammikuuta 2013, Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 292-315 23 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 62).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet

Londen, M. & Östman, J-O., 2012, julkaisussa : Nordand. 7, 2, s. 113-142 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Barns språkutveckling i en mångkulturell skola

Holm, G. & Londen, M., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (toim.). Helsingfors: Folkhälsan, s. 6-10 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2010

Samarbete på lika villkor?

Holm, G., Scheinin, P., Cornér, S., Mansikka, J-E. & Londen, M., 3 huhtikuuta 2010, julkaisussa : Hufvudstadsbladet. 03.04.2010, s. 13 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

The discourse on multicultural education in Finland: education for whom?

Holm, G. & Londen, M., 2010, julkaisussa : Intercultural Education. 21, 2, s. 107-120 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Onko viittomakielisillä parempi näkö? = Ser teckenspråkiga döva bättre? DHBS:n 30-vuotisjuhla 25.4.2009 = DHBS:s 30-års jubileum 25.4.2009

Londen, M., 2009, julkaisussa : Nappi. 42, 4, s. 20-23 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Språk, identitet och skola: en undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen

Kovero, C. & Londen, M., 2009, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 105 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 15)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Mötet mellan det döva barnet och det hörande samhället

Londen, M. T., 2006, Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv. Hoyer, K., Londen, M. & Östman, J-O. (toim.). Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 53-69 17 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; Vuosikerta 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv

Hoyer, K. (toim.), Londen, M. (toim.) & Östman, J-O. (toim.), 2006, [Helsingfors]: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. 172 Sivumäärä (Teckenspråkstudier; nro nr. 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Awareness of active citizenship and democracy in minority school-children

Londen, M., 2005, Interlearn - multidisciplinary approaches to learning 2005 : conference, Finlandia Hall, Helsinki, Finland, December 1-2, 2005 : programme and abstracts. Latva-Karjanmaa, R. & Outinen, H. (toim.). Helsinki: Academy of Finland, s. 112-113 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finlandssvenska teckenspråkiga i dag

Hedren, J., Hoyer, K., Londen, M., Wenman, L., Westerholm, H. & Östman, J-O., 2005, FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk. Östman, J-O. (toim.). Helsingfors: Nordica, s. 113-122 10 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Hör man inte så hör man inte: om att välja modersmål för sitt barn

Londen, M., 2005, FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk. Östman, J-O. (toim.). Helsingfors: Nordica, s. 81-112 32 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Se barnet! Bemötandet på rådgivningen av barn med en hörselskada

Londen, M., 2005, julkaisussa : Vi hörs. 17, 1, s. 2-3 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2004

Communicational and educational choices for minorities within minorities. The case of the Finland-Swedish deaf

Londen, M., 2004, Helsinki: University of Helsinki. 249 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Teckenspråk är dövas modersmål.

Londen, M., 2004, julkaisussa : Universitas Helsingiensis : a quarterly. 3/2004, s. 8-12 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

1992

Finlandssvenska dövas möjlighet till utbildning

Londen, M. T., 1992, julkaisussa : Nordisk tidskrift för dövundervisningen. 94, 4, s. 135-137 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen