Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Väitöskirjatyöni tarkastelee Jeesuksen sukupuolta Johanneksen evankeliumissa queer-teoreettisesta näkökulmasta käsin. Tutkin Jeesuksen ruumiin queereja ilmentymiä ja puran teoreettisin työkaluin Jeesuksen oletettua miessukupuolta. Tutkimukseni lähtökohta on, että Jeesuksen polymorfinen hybridi-ruumis ihmisenä ja jumalana hylkää selkeät sukupuolen kategoriat, ja näin osoittaa olevansa määrittelemätön ja queer. Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat: Millainen on Johanneksen evankeliumin kuvaama Jeesus? Kuinka Jeesukseen liitettyjä määritelmiä kuten ihminen, jumala tai mies voi purkaa? Työni yhdistää monitieteellisesti eksegetiikkaa ja sukupuolentutkimusta. Eksegeettisen queer-tutkimuksen eteenpäin vieminen on yksi tieteellisistä intohimoistani.

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Teologia, TM

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • Uuden testamentin eksegetiikka
  • queer-teologia
  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • Sukupuolentutkimus
  • queer-tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai