Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin akatemiatohtorina kasvien puolustautumista stressitekijöitä vastaan. Olen kiinnostunut siitä, miten kasvi yhdistelee solun sisäisiä viestejä ja säätelee sopeutumistaan ja puolustustaan kehitysvaiheestaan riippuen. Tutkimuksessani olen perehtynyt etenkin soluelinten välittämään viestintään ja sen translaation jälkeiseen säätelyyn. Parhaillaan tutkin, miten siementaimet selviytyvät stressin aiheuttamista häiriöistä mitokondrion toiminnassa ja selvitän mitokondrioiden tehtävää soluviestinnässä ja stressinsiedossa. Kasvin puolustusmekanismien yksityiskohtainen tutkiminen on edellytyksenä vastustuskykyisten ja ravinteikkaiden viljelykasvien jalostukselle, jotka puolestaan luovat pohjan kestävälle ruokajärjestelmälle.

 

Olen aikaisemmin tutkinut myös Itämeren makrolevien mahdollisuuksia elintarvikkeiden ja rehun raaka-aineina.  Lisäksi olen selvittänyt vaihtoehtoisten proteiininlähteiden sääntelyä EU:ssa ja siirtymää kestävämpiin proteiininlähteisiin.

Tieteenalat

  • 11831 Kasvibiologia
  • Kasvien stressinsieto
  • Kasvun ja puolustuksen säätely
  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • Soluviestintä
  • Translaation jälkeinen säätely
  • Proteiinifosforylaatio
  • 416 Elintarviketieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai