Valokuva Niina Hynninen
 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20012023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimus

Tutkimuskohteeni ovat kirjoittaminen sosiaalisena käytäntönä, puhuttu vuorovaikutus, akateeminen ja business englanti lingua francana ja kielensäätely. Tämänhetkinen tutkimukseni haarautuu kahteen suuntaan:

 1. Tutkin sitä, millä tavoin eri toimijat säätelevät (englanninkielistä) tutkimuskirjoittamista sekä kielen valintaa ja laatua kirjoitus- ja julkaisuprosessin aikana.
 2. Tutkin sitä, miten kansainvälisessä yrityksessä suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskoulutusta ja miten ja millaisia monimuotoisia kielellisiä, kehollisia, materiaalisia ja teknologisia resursseja asiakaskoulutuksen aikaisessa vuorovaikutuksessa käytetään.

Kirjoittamisen tutkimukseni on osa LaRA – Language Regulation in Academia -tutkimusprojektia (hankkeen johtaja Anna Solin, Koneen säätiön rahoitus 2015–2019), ja teen aiheen ympäriltä myös yhteistyötä Tukholman yliopiston kollegojeni kanssa.

Yritysmaailmaan sijoittuva tutkimukseni on osa GloBus – Translingual Communication Practices in Global Business -tutkimusprojektia, jota vedän yhdessä Tiina Räisäsen (Oulun yliopisto) kanssa. Keväällä 2021 projekti sai pilottirahoituksen (Suomen Akatemian rahoittamalta) Oulun yliopiston GenZ -strategisen profiloinnin hankkeelta.

Väitöskirjani kielensäätelystä englanti lingua francana -vuorovaikutuksessa valmistui vuonna 2013, ja vuonna 2016 julkaisin siihen pohjautuvan kirjan kansainvälisellä kustantajalla (De Gruyter Mouton). Jatko-opintojeni ajan oli aktiivisesti mukana ELFA – English as a Lingua Franca in Academic Settings -tutkimusryhmän toiminnassa. Tällä hetkellä olen ELT Journalin asiantuntijapaneelin jäsen ja mukana monissa tutkimusverkostoissa (esim. soveltavan kielitieteen kansainvälisen järjestön AILA:n “English as a lingua franca” -tutkimusverkosto ja Iso-Britannian soveltavan kielitieteen yhdistyksen BAALin ”Professional, Academic and Work-based literacies SIG”). Tärkeä kotimainen verkosto on Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, AFinLA, jonka vuosikirjan 2023 päätoimittaja olen.

 

Opetus

Toimin yliopistonlehtorina (soveltava kielitiede, englanti) Kielten kandiohjelmassa ja Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa. Opetan monipuolisesti sekä temaattisia, omaan erikoisalaani liittyviä kursseja että yleisempiä akateemiseen kirjoittamiseen ja puhuttuun englantiin liittyviä kursseja. Toimin myös oppiaineen HOPS-ohjaajana.

 

Minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse: niina.hynninen(at)helsinki.fi.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • englanti lingua francana
 • kielensäätely
 • akateeminen kielenkäyttö
 • kirjoittaminen sosiaalisena käytäntönä
 • vuorovaikutus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai