Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Työstän tällä hetkellä kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvaa väitöskirjaa, jonka nimi on: 

Crouching (paper) tiger, hidden (paper) dragon, and the clash of (theories of) conspiracies" – A comparative inquiry into conspiratorial style in China-U.S. relations from 2012 to 2022 (Monografia)

Väitöskirjassani tutkin Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin ulkosuhteisiin liittyviä salaliittoteorioita ja niiden poliittisia vaikutuksia vuosina 2012–2022. Esitän hypoteesin, että Kiina-Yhdysvallat -suhteissa on tapahtunut tuona aikana "salaliittoteoreettinen käänne". Se ilmenee tiettyjen salaliittoteoriamaisten ilmaisukeinojen yleistymisenä niihin liittyvine poliittisine seurauksineen.

Väitöskirjani tutkimusaineisto koostuu puheista, asiakirjoista ja kirjoista, jotka ovat peräisin Yhdysvaltain ja Kiinan johtajilta, heidän hallintojensa jäseniltä sekä erilaisilta ulkopolitiikkaan liittyviltä kansallisen puolustuksen ministeriöiltä ja virastoilta. Aineisto pitää sisällään myös puhetta ja tekstistä tutkijoilta, tiedotusvälineieiltä sekä sosiaalisesta mediasta. Aineiston analyysissä turvaudutaan kirjallisuusteoreetikko Kenneth Burken ajatuksiin, täydennettynä narratologialla ja Essex-koulun diskurssianalyysillä.

Olen kiinnostunut salaliittoteorioista, koska niiden yleisyys ja laajuus ulkopolitiikan retoriikassa jäävät usein huomaamatta. Valtioilla on taipumusta syyttellä toisiaan ja epäillä toistensa motiiveja piilotetuksi ja pahantahtoisiksi, mutta tällaisia ilmaisuja tai vuorovaikutusta harvemmin kutsutaan "salaliittoteorioiksi". Tämä ei ole yllättävää, sillä "salaliittoteoria" on pejoratiivinen termi, joka usein tarkoittaa väitettä tai uskomusta, joka on valtavirtauskomuksiin nähden — tai vakiintuneiden tiedollisten auktoriteettien mielestä – valheellinen, väärä tai spekulatiivinen. Kansainvälisissä suhteissa ei kuitenkaan ole yhtä yleisesti hyväksyttyä episteemistä auktoriteettia määrittelemään sitä mikä on valheellista ja mikä ei, saati sitten suurvaltojen välisissä suhteissa.

Näin ollen väitöstutkimukseni tarkastelee salaliittoteorioita ilmaisumuotona (tyylinä/genre) Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä ulkopolitiikan vuorovaikutuksessa: mistä tyyli johtuu, miksi ja miten salaliitto(teoriamaista)tyyliä käytetään poliittisiin tarkoituksiin, ja mitä seurauksia sillä on Washingtonin ja Pekingin välisten suhteiden kannalta.

 

Väitöskirja oletetusti valmiina: 2024

 

Saadut apurahat tähän mennessä: 

 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto (2020) 

Koneen säätiö (2019) Fudanin yliopistossa tapahtuvaa tutkijavierailua varten (1.9.2019 - 31.12.2019)

Joel Toivolan säätiö (2017, 2018)

 

Tutkimusaiheet:

 

-Kiinan ulkopolitiikka ja poliittinen ajattelu, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet

-Uhkakuvat, nationalismi, populismi, autoritarismi

-Salaliittoteoriat

-Ulkopoliittiset diskurssit, retoriikka ja narratiivit

-Käsitehistoria

-Kansainvälisen tutkimuksen ja politiikan teoria

Asemat yliopiston ulkopuolella

Kiina-aiheisen uutiskirjeen toimittaja (Kiina-ilmiöt)

1 tammik. 2018 → …

Tieteenalat

 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • Maailmanpolitiikan tutkimus
 • Politiikan teoria
 • Itä-Aasian tutkimus
 • Diskurssianalyysi
 • Narratiivinen analyysi
 • Retoriikka
 • Kiina
 • Yhdysvallat
 • Politiikan tutkimus
 • Nationalismi
 • Ulkopolitiikka