Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

FT (kognitiotiede)

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Arkielämässä suoritamme monia askareita, joiden näennäinen yksinkertaisuus ja helppous kätkee taakseen monimutkaisia ja hienovaraisia kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja. Ihmisen havaintokyvyn ja kognition hämmästyttävä joustavuus tulee hyvin ilmi mm. siinä miten haastaviksi tehtäviksi esimerkiksi autolla ajaminen tai käveleminen on osoittautunut robotiikassa ja tekoälyssä. Toisaalta huippusuorituksissa, esim. musiikissa ja urheilussa voidaan nähdä miten oppiminen ja taidon kehittyminen hioiutuu ihmisen suorituskyvyn fysiologisilla ja kognitiivisilla äärirajoilla. Tutkin ihmisen suorituskyvyn kognitiivista ja hermostollista perustaa. Tutkimusmenetelmät yhdistävät kontrolloituja laboratorio- ja simulaattorikokeita, kenttäkokeita luonnollisissa tehtäväympäristöissä, kognitiivista mallintamista ja laadullisia menetelmiä.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kognitiotiede, Dosentti

Myöntöpäivä: 16 tammik. 2016

Tieteenalat

  • 6162 Kognitiotiede
  • eksperttiys
  • visuomotoriikka
  • silmänliikkeet
  • kenttätutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai