Valokuva Panu Minkkinen

Panu Minkkinen

Yleisen oikeustieteen professori

 • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

  00014

  Suomi

1984 …2020

Research output per year

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Tutkinnot ja arvot

 • Oikeusteorian dosentti, Helsingin yliopisto, 7.2.2000.
 • OTT, Helsingin yliopisto, 9.101998. Väitöskirja oppiaineessa yleinen oikeustiede (arvosana laudatur).
 • OTL, Helsingin yliopisto, 12.9.1989. Pääaine rikosoikeus (lisensiaattityön arvosana 10/10 pistettä), sivuaine oikeussosiologia (”erinomaiset tiedot”).
 • OTK, Helsingin yliopisto, 18.4.1985. Syventävät opinnot rikosoikeudessa (kandidaattitutkielman arvosana 10/10 pistettä).

Muu koulutus

 • Ylimääräisiä opintoja filosofiassa, sosiologiassa ja oikeussosiologiassa.
 • Yliopistopedagogiikka YP1 & YP2 (10 op), 2013; YP5 (5 op), 2015 (kurssi käynnissä).

Työhistoria

 • Yleisen oikeustieteen professori, Helsingin yliopisto, 1.9.2011-31.12.2011 (osa-aikainen) ja 1.1.2012- (kokoaikainen).
 • Oikeusteorian professori, School of Law, University of Leicester, 1.10.2004-31.12.2011; dekaani (Head of School), 1.9.2008-31.8.2011.
 • Tutkija ja varajohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.5.2002-30.9.2004.
 • Virkaatekevä johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.9.2001-30.4.2002 ja 1.3.2004-31.7.2004.
 • Johtaja, Suomen Lontoon instituutti, 1.2.1999-31.8.2001.
 • Tutkija ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.8.1995-30.5.1998.
 • Vt. rikosoikeuden apulaisprofessori, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.1.1995-31.7.1995.
 • Tutkija, tutkimusprojekti “Oikeuden polysentria”, Helsingin yliopisto, 1.8.1992-31.12.1994.
 • Vt. rikosoikeuden assistentti ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.9.1990-31.7.1992.
 • Tutkija, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.8.1988-31.8.1990.
 • Vt. rikosoikeuden assistentti ja tuntiopettaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.9.1987-31.7.1988.
 • Vt. suunnittelija, YK:n yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI), 1.7.1986-31.8.1986.
 • Tutkimusavustaja, YK:n yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI), 28.10.1985-4.4.1986.
 • Vt. amanuenssi, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.10.1985-31.10.1985.
 • Tutkimusavustaja, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1.11.1984-31.12.1984 ja 1.5.1985-31.8.1985.

Pidempiaikaiset tutkijavierailut

 • Socio-Legal Research Centre (SLRC), Griffith Law School, Brisbane, Australia, 20.7.2010-30.7.2010.
 • Benjamin N. Cardozo School of Law, Program of Law and Humanities, New York, 1.9.2007-31.12.2007, rahoittajana Leverhulme Trust.
 • School of Law, Birkbeck College, Lontoo, 1.6.1998-31.1.1999, rahoittajana British Council.
 • Juristische Fakultät, Humboldt-Universität-zu-Berlin, 1.10.1993-30.4.1994, rahoittajana tutkimusprojekti ”Oikeuden polysentria”, Helsingin yliopisto.
 • Centre for Criminology and the Social and Political Study of Law (CCSPSL), Faculty of Law, University of Edinburgh, 1.7.1990-31.8.1990, rahoittajana Suomen Akatemia.
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Pariisi, 1.5.1989-31.5.1990, rahoittajana Suomen Akatemia.

Hallintokokemus (mm.)

 • Dekaani (Head of School), School of Law, University of Leicester, 1.9.2008-30.9.2011.
 • Tohtorikoulun johtaja (Director of Postgraduate Research), School of Law, University of Leicester, 1.10.2004-31.7.2007.
 • Tieteellisen neuvoston jäsen, Helsingin yliopisto, 1.1.2004-31.7.2004.
 • Varajohtaja/johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 1.9.2001-31.7.2004.
 • Johtaja, Suomen Lontoon instituutti, 1.2.1999-31.8.2001.

 Tutkimusrahoitus (mm.)

 • 2014 Koneen säätiö
 • 2014 Suomalainen Lakimiesyhdistys
 • 2013 Svenska kulturfonden
 • 2007 Leverhulme Trust
 • 2005 & 2008 British Academy
 • 2005-2009 NordForsk (ryhmä)
 • 1997 British Council
 • 1995-1997 Emil Aaltosen säätiö
 • 1995 Alfred Kordelinin säätiö (ryhmä)
 • 1992 Helsingin yliopiston rahastot (ryhmä)
 • 1989, 1993, 1996 (ryhmä) & 1998 Suomen kulttuurirahasto
 • 1989 Suomen Akatemia
 • 1986 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Muita akateemisia ansioita (mm.)

 • Toimitusneuvoston jäsen, Edinburgh Critical Studies in Law, Literature and the Humanities (kirjasarja, Edinburgh University Press), 2014-2019.
 • Johtoryhmän (Executive Committee) jäsen, Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), 2014-2016.
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, Seventeenth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), 2014.
 • Neuvonantaja, tutkimusprojekti Lectores para la justicia, Buenos Airesin yliopisto, Argentiina, 2013- (jatkuu).
 • Arviointilautakunnan jäsen, tutkimuksenarviointi UEFRAE 2013, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen seminaarin pääjärjestäjä, Friend or Foe? The Contemporary Relevance of Carl Schmitt, Helsingin yliopisto, 17-18.6.2013.
 • Hallituksen puheenjohtaja, Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry, 2013- (jatkuu).
 • Vuoden opettaja 2013, opiskelijajärjestö Pykälä ry.
 • Kansainvälisen asiantuntijapaneelin jäsen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia, 2011 ja 2010.
 • Neuvottelukunnan (Advisory Board) jäsen, Socio-Legal Research Centre (SLRC), Griffith Law School, Brisbane, Australia, 2010- (jatkuu).
 • Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen konferenssin pääjärjestäjä, Genealogies: Excavating Legal Modernity (Critical Legal Conference 2009), University of Leicester, 11-13.9.2009.
 • Jäsen, Consultative Group for Arts, Humanities and Social Sciences, Research Information Network (RIN), Higher Education Funding Council for England (HEFCE), 2006-2011.
 • Päätoimittaja 2009-2012; toimituskunnan jäsen 2006-2009 and 2012- (jatkuu); toimitusneuvoston jäsen 1994-2006; Law and Critique (Springer).
 • Toimitusneuvoston jäsen, Law, Culture, & the Humanities (Sage), 2004- (jatkuu).
 • Toimituskunnan jäsen, Retfærd (DJØF), 2002-2004.
 • Kunniamaininta ”Northern Scholar 1996/97”, University of Edinburgh.
 • Tutkimussuunnitelmien arvioija, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS), 2012 ja 2014; Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), Belgia, 2010; Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), Kanada, 2010; National Research Foundation (NRF), Etelä-Afrikka, kahdesti vuonna 2007.
 • Vastaväittäjä ja väitöskirjojen tarkastaja ja esitarkastaja, Iso-Britannia (Leicester, Southampton, Birkbeck/Lontoo), Tanska (Kööpenhamina), Etelä-Afrikka (Kapkaupunki) ja Suomi (Helsinki, Jyväskylä, Lappi).
 • Säännöllinen kirjojen käsikirjoitusten ja kirjoitussuunnitelmien arvioija johtaville kansainvälisille kustantajille (esim. Palgrave Macmillan, Routledge) ja keskeisten aikakauskirjojen vertaisarvioija.

https://blogs.helsinki.fi/minkkine/
https://twitter.com/PanuMinkkinen
https://blogs.helsinki.fi/polcon-network/
https://twitter.com/PolCon1
https://blogs.helsinki.fi/socio-legal/
https://twitter.com/HelSocioLegal

 

 

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen julkaissut kolme tieteellistä monografiaa, jotka kaikki käsittelevät yhden teeman eri puolia.

Thinking Without Desire (Hart, 1999) perustui väitöskirjaani, ja se pyrki osoittamaan, kuinka "tieteellisen" tiedon tavoittelu, jonka oikeuspositivismi oli omaksunut uuskantilaisista vaikutteistaan, teki oikeuden fiosofisen tutkimuksen mahdottomaksi. Ainoa aidosti filosofinen näkökulma oikeuteen oli kirjan mukaan "ensimmäistä filosofiaa". Toinen kirjani Järjen lait (Tutkijaliitto, 2002) syventyi kantilaiseen ja uuskantilaiseen perinteeseen, joka asettaa yhä tietoteoreettisia vaatimuksia oikeustieteelliselle tutkimukselle, kun taas Sovereignty, Knowledge, Law (Routledge, 2009) analysoi niittä erilaisia tapoja, joilla suvereenisuutta tai täysivaltaisuutta on käytetty estämään modernin tieteenihanteen luhistumisen.

Jatkan näiden tutkimusteemojen käsittelemistä kahden projektin muodossa.

Ensimmäinen jatkaa täysivaltaisuuden tutkimusta, mutta tällä kertaa näkökulmasta, jota olen kutsunut "poliittiseksi valtiosääntöteoriaksi" ja joka on velkaa Carl Schmittin valtiosääntöoikeudelle. Näkökulman mukaan perinteinen oikeusvaltion valtiosääntöteoria ei poliittisista juonteistaan huolimatta pysty täysin ymmärtämään valtiosääntöjen poliittista luonnetta. Teoreettisen viitekehyksen lisäksi projekti käsittelee teemoja kuten valtioelinten väliset vallanjaolliset jännitteet sekä tosiasiallisen vallan vähittäistä siirtymistä kansanedustuslaitoksilta hallituksille tai muille toimeenpanevaa valtaa käyttäville valtioelimille.

Toinen projektini on pyrkimys uudelleenmuotoilla ja radikalisoida oikeustieteen asema ihmistieteenä. Monografia ilmestyy vuonna 2015.

Opetan oikeusteoriaa perustutkinto- ja jatkotutkintotasoilla, ja olen erityisen aktiivinen tohtoriopiskelijoiden tutkimustaitojen opetuksessa. Ohjaan mielelläni oppiaineeni alaan kuuluvia väitöskirjoja, erityisesti valtiosääntöteorian alaan kuuluvia hankkeita ja tieteidenvälistä tutkimusta oikeustieteen ja poliittisen teorian risteyspisteessä.

 

Asemat yliopiston ulkopuolella

Professori, University of Leicester

1 lokakuuta 200431 joulukuuta 2011

Johtaja, Finnish Institute in London

1 helmikuuta 199931 elokuuta 2001

Tieteenalat

 • 513 Oikeustiede
 • oikeusteoria
 • oikeusfilosofia
 • valtiosääntöteoria
 • oikeus- ja yhteiskuntatiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut

Constituent Power: Law, Popular Rule, and Politics

Arvidsson, M. (toim.), Brännström, L. (toim.) & Minkkinen, P. (toim.), 2020, (Hyväksytty/In press) Edinburgh: Edinburgh University Press.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

'Enemies of the People'? The Judiciary and Claude Lefort's 'Savage Democracy'

Minkkinen, P., 2020, (Hyväksytty/In press) Constituent Power: Law, Popular Rule, and Politics. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (toim.). Edinburgh: Edinburgh University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Agonism, Democracy, and Law

Minkkinen, P., 2 huhtikuuta 2020, The Oxford Handbook of Law and the Humanities. Stern, S., Del Mar, M. & Meyler, B. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 427-442 23

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The Tragic Politics of Public Law

Minkkinen, P., 2018, Questioning the Foundations of Public Law. Dowdle, M. & Wilkinson, M. (toim.). Oxford: Hart publishing, s. 51-61 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus - suuntaus, tarkastelutapa, menetelmä?

Minkkinen, P., 2017, julkaisussa : Lakimies. 115, 7-8, s. 908-923 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Projektit

HSLI: Helsinki Socio-Legal Initiative (HSLI)

Minkkinen, P.

25/09/2017 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

PolCon: Political Constitutional Theory (PolCon)

Minkkinen, P. & Brännström, L.

01/05/2013 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

Palkinnot

Vuoden opettaja

Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 13 huhtikuuta 2013

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Leverhulme Research Fellow

Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 2 lokakuuta 2007

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Northern Scholar

Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 1996

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

British Council Fellow

Panu Minkkinen (Vastaanottaja), 10 helmikuuta 1997

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Aktiviteetit

Adjunct Professor, School of Law and Justice, Southern Cross University, Australia, 2018-2020.

Panu Minkkinen (Palkinnonsaaja)
20182020

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitPalkinnot ja kunnianosoitukset - Palkinnot ja kunnianosoitukset

Exploring the ‘studies’ in socio-legal studies

Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
3 toukokuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Inclusive and exclusive globalisation

Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
12 maaliskuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Steering committee of the Doctoral Programme Gender, Culture, and Society (SKY), University of Helsinki

Panu Minkkinen (Muu rooli (kuvaile kentässä "Roolin kuvaus ja lisätiedot"))
1 tammikuuta 201831 joulukuuta 2021

Aktiviteetti: TutkimustyypitTohtoriohjelman varajohtaja tai muu merkittävä tehtävä tohtoriohjelmassa

Whither, legal scholarship?

Panu Minkkinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
21 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen