• PL 3 (Fabianinkatu 33)

    00014

    Suomi

20042022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Pekka Kärkkäinen on ekumeniikan yliopistonlehtori (2013-).

Tutkijanuransa aikana Kärkkäisen keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet seuraavat myöhäiskeskiajan- ja reformaationtutkimuksen teemat: 1. Pyhä Henki, 2. kolminaisuus ja 3. filosofinen psykologia.

Väitöskirja Martin Luthers trinitarische Theologie des Heiligen Geistes (Von Zabern/ Vandenhoek & Ruprecht 2005) käsitteli Martti Lutherin Pyhää Henkeä koskevia käsityksiä, joita tarkasteltiin suhteessa niiden teologianhistorialliseen kontekstiin. Väitöskirjaa seuraavissa tutkimuksissa Kärkkäinen on perehtynyt Lutherin filosofianopettajien aristoteeliseen psykologiaan. Nämä tutkimukset ovat olleet osa Suomen Akatemian huippuyksikköjä Mielen historia (2002-2007) sekä Filosofinen psykologia, moraali ja politiikka (2008-2013). Hän on lukuisten artikkelien lisäksi toimittanut kaksi kokoomateosta: Trinitarian Theology in the Medieval West (Luther-Agricola-Seura 2007) ja (Simo Knuuttilan kanssa) Theories of Perception in Medieval and Early Modern Philosophy (Springer 2008).

Kärkkäinen on Suomen Akatemian rahoittaman huippuyksikön Järki ja uskonnollinen hyväksyminen (2014-) jäsen. Hänen tämänhetkisiin tutkimuskohteisiinsa kuuluvat: 1. filosofisen psykologian opetus varhaisessa luterilaisuudessa, 2. myöhäiskeskiajan filosofisten koulukuntien vaikutus protestanttisen filosofianopetuksen muotoutumiseen ja 3. teologian ja psykologian väliset suhteet keskiajalta 1500-luvulle.

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • Luther, reformaatio, keskiaika, Pyhä Henki, kolminaisuus
  • 611 Filosofia
  • filosofinen psykologia
  • 1500-luvun filosofia (Saksa)