Valokuva Pekka Posio
20092024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen iberoromaanisten kielten professori. Tutkimukseni painottuu espanjan ja portugalin kielen pragmatiikkaan ja variaatioon. Minua kiinnostavat erityisesti pronominien ja muiden viittauskeinojen käyttö puhutussa ja kirjoitetussa kielessä sekä kielen ja sukupuolen suhde. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on käyttöpohjainen funktionaalinen kielitiede. 

Opetukseni keskittyy pragmatiikkaan, variaatioon ja sosiolingvistiikkaan sekä tutkimusmenetelmiin maisterivaiheen opinnoissa. Toimin portugalin, baskin ja galegon tieteenalavastaavana ja vastaan näiden kielten opetuksen suunnittelusta. Ohjaan iberoromaanisten kielten tieteenalaan kuuluvia maisteritutkielmia ja väitöskirjoja. 

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • Espanjalainen filologia
  • Portugalilainen filologia
  • yleinen kielitiede
  • Sosiolingvistiikka
  • pragmatiikka