Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Pääasiallisen asiantuntemukseni alueita/Main fields of my expertise:

Tarkemmin ks. selvitys julkaisuistani tässä TUHAT-tietokannassa sekä tutkimusryhmäni Research Group on Digital Politology sivu/For more see my publications mentioned in this TUHAT database and the pages of the Research Group on Digital Politology I lead: https://blogs.helsinki.fi/peahonen/research-group-on-digital-politology

Julkisten politiikkatointen arvioinnin tutkimus ja kehittäminen/Research upon and development of the evaluation and assessment of public policies

Laskennallisten tekoälymenetelmien soveltaminen ja soveltamisen edistäminen politiikan tutkimuksessa/Using and promoting computational artificial intelligence methods in political science research

Poliittisen talouden tietyt erikoisalueet, kuten julkisen laskentatoimen laajennukset arvioinnin suuntaan sekä julkisyhteisöjen osakeomistus yhtiöissä/Selected fields of political economy, such as extensions of public sector accounting towards evaluation and assessment, and ownership of companies of public governments

 

Koulutus:

1971 Ylioppilas

1976 Ekonomi (nyk. KTK), nyk. Aalto/HKKK, pääaine yrityksen laskentatoimi

1976 VTK (nyk. VTM), HY, pääaine yl. valtio-oppi

1978 KTK (nyk. KTM ja ekonomi, KTM:n tuolloinen arvo 1979), Aalto/HKKK

1978 VTL, HY

1983 Väitös HY, 1984 VTT (yl. valtio-oppi)

 

Tehtävät:

1975-1976 Tutkimusavustaja, HY, yleisen valtio-opin laitos

1976-1977 Asevelvollinen

1977-1985 Valtiovarainministeriön hallinnonalalla eri tehtävissä aluksi vs.:nä ja vt.:nä ja sittemmin nimitettynä (tarkastaja, erikoistutkija, hallinnontutkija, päätoiminen komitean sihteeri)

(1980-1 Fulbright-stipendiaatti, University of Virginia, USA)

1984-1985 Hallinto-opin vs. ja vt. apulaisprof., HY

1986-1989 Em. tehtävään pysyvästi määrätty apulaisprof.

(1987-1988, 1994-1995 ja 2004-2005 Suomen Akatemian varttunut

tieteenharjoittaja/varttunut tutkija)

1988/9-1990 Fulbright Scholar, Stanford University, USA

1990-2010 Julkishallinnon, erit. finanssihallinnon prof., TaY, 1992 alkaen oppiaineessa Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

(1999-2001, Professor of Public Policy and Management, European Institute of Public Administraiton, EIPA, Maastricht, Alankomaat)

2010- Yl. valtio-opin, erit. hallinnon tutkimuksen prof., HY

 

Päätoimeen liittyvät opetusvastuut 1.8.2010-31.12.2012:

- Osa yleisen valtio-opin johdantokurssia

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla policyanalyysin, toimeenpanotutkimuksen ja arvioinnin opintojakso aineopinnoissa

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla kaksi opintojaksoa syventävissä opinnoissa

- Samalla linjalla pro gradu -seminaari

- Samalla linjalla jatkokoulutusseminaari (vetovastuu aloitteestani 2010 alkaen yhteisvastuullinen linjan professorin eli minun, vakinaistamispolkuapulaisprofessorin ja 1-2 yliopistonlehtorin kesken)

 

Opetusvastuiden päivitys  kaudelle 2014-2017:

- Edelleen osavastuu mainitusta oppiaineen johdantokurssista

- Edelleen vastuu edellä toisena mainitusta kurssista Policyanalyysi ym.

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä aineopintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä syventävien opintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden teoria ja tutkimus

- Vastuu yhdestä oppiaineen linjan kahden pro gradu -seminaariryhmän joukosta, ml. seminaarien vetäminen ja ohjaus

- Vastuu määrättyjen tohtorintutkintoon kuuluvien tenttisuoritusten ottamisesta vastaan

- Osallistuminen ja usein puheenjohtaminen oppiaineen linjan tohtorikoulutusseminaarissa

 

Opetusvastuiden päivitys 2017-:

- Suomenkielinen opetus:

*** Aineopinnot: opintojakso ja kurssi organisaatioteorioista 5 op

*** Syventävät opinnot: vastuuopettajuus ja puolet opetusvastuusta politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintojaksolla ja yhdellä kahdesta sen kurssista

- Englanninkielinen maisteriohjelma Global Politics and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdestä ohjelman kolmesta opintosuunnasta, Governance, Organizations, and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdellä em. opintosuunnan kursseista (10 op) ja puolesta sen opetusta (5 op)

*** Periaatteessa em. opintosuunnan pro gradu -tutkielmaseminaarin vetovastuu

- Pro gradu -tutkielmien ohjausvastuista sekä erilaisia ohjausvastuista n. 15 väitöskirjahankkeessa

Ansioluettelo

Alkaen 1.7.2017 toiminta politiikan ja tutkinnan ja viestinnän suomenkielisessä maisteriohjelmassa (ja pääasiassa välillisesesti politiikan ja viestinnän suomenkielisessä kandidaattiohjelmassa), ja kummassakin niistä nimenomaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintosuunnalla. Samoin alkaen 1.7.2017 toiminta englanninkielisessä maisteriohjelmassa Global Politics and Communication ja nimenomaan sen opintosuunnalla Organizations, Communication, and Governance, jonka suunnittelun vetäjänä olen toiminut.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Dosentti, Jyväskylän yliopisto

2016 → …

Dosentti, julkishallinto, nyk. julkisjohtaminen, Vaasan yliopisto

1992 → …

Dosentti (julkishallinto, nyk. hallintotiede), University of Tampere

1984 → …

Keywords

 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • deliberaatio, demokratia, parlamentarismi, hallitustoiminta, hallituspolitiikka, hallitusohjelmat, puolueohjelmat, julkinen hallinto, julkinen sektori, kriittinen johtamistutkimus, arviointitutkimus, evaluaaatiotutkimus, policyanalyysi
 • 512 Liiketaloustiede
 • organisaatioteoria, organisaatiotutkimus, laskentatoimen tutkimus
 • 6121 Kielitieteet
 • semioottinen analyysi, retoriikan tutkimus
 • 615 Historia ja arkeologia
 • poliittisen historian ja taloushistorian määrätyt leikkausalueet, käsitehistoria
 • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
 • koneoppiminen
 • laskennalliset menetelmät

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Publications and projects within past five years.

Julkaisut 2001 2019

Politiikkaa on luettava luovuuden kielellä: Ilkka Heiskanen in memoriam

Ahonen, P., Hänninen, S., Palonen, K. & Vogt, H., kesäkuuta 2019, julkaisussa : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 61, 2, s. 160-166 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinen

Open access

From Destruction to Democratic Revival: Local government in Estonia

Laanes, L., 2018, Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters. 243 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Learning from Opening Data in the Context of E-Governance: Finland, with Special Reference to Government Location Data

Ahonen, P. P., 1 tammikuuta 2018, International E-Government Development: Policy, Implementation and Best Practice. Alcalde Muñoz, L. & Rodríguez Bolívar, M. P. (toim.). 1 toim. Cham: Palgrave Macmillan, s. 271-290 20 Sivumäärä 11

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nro 27/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Projektit 2015 2022

Aktiviteetit 1984 2019

IIAS-Lien 2019 Conference "Effective, Accountable, and Inclusive Governance" 18-21 June, Nanyang Technological University, Singapore

Pertti Ahonen (Osallistuja)
18 kesäkuuta 201921 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

E-mail interview for the web newspaper Politico on the 2019 parliamentary elections in Finland

Pertti Ahonen (Osallistuja)
8 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

World Congress of Semiotics 2019, Buenos Aires, Argentine

Pertti Ahonen (Osallistuja)
9 syyskuuta 201913 syyskuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Visiting Scholar, Potsdam University, Germany, 1 January-30 June 2019 (physical presence short of brief trips, 1 January to 28 March 2019)

Pertti Ahonen (Osallistuja)
1 tammikuuta 201930 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitMuu