Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

 

Tutkimus

 • Tuloerot: Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa pitkän aikavälin sarjoja tuloeroista sekä tarkastella niihin vaikuttaneita tekijöitä. Aineistoina käytetään pääasiassa verotietoja vuodesta 1865 lähtien.
 • Sosiaalinen liikkuvuuus: Tarkastellaan vanhempien ja lasten sosiaalisen aseman (ammatin) ylisukupolvista periytyvyyttä. Aineistoina pääasiassa sukutaulut 1700-luvulta lähtien.
 • Avioliittojen solmiminen, homogamia / heterogamia: Käsitellään avioliittojen solmimista, kun aviopuolisoiden sosiaalinen asema on sama / eriävä. Aineistoina pääasiassa sukutaulut 1700-luvulta lähtien.

 

Opetus

2021

 • Kurssin suunnittelu ja toteutus: Taloudellinen eriarvoisuus (syventävät opinnot 5 op), kevät, HY. Kurssisivu: https://studies.helsinki.fi/courses/cur/hy-opt-cur-2021-4cf5310a-6859-4281-97f8-4a0db0e21a56/Taloudellinen_eriarvoisuus.

2020

 • Kurssin suunnittelu ja toteutus: Taloudellinen eriarvoisuus (syventävät opinnot 5 op), kevät, HY. Kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/YMT-3502/129946567.

2017

 • Luennoitsija ja harjoitusryhmien vetäjä: Kvantitatiiviset menetelmät (perusopinnot 5 op), kevät, HY.
 • Kurssin suunnittelu ja toteutus: Taloudellinen eriarvoisuus (syventävät opinnot 5 op), syksy, HY.

2016

 • Kurssin suunnittelu ja toteutus: Taloudellinen eriarvoisuus (vapaasti valittavat opinnot 5 op), syksy, HY.
 • Vieraileva luennoitsija: Johdatus määrällisiin menetelmiin humanisteille, syksy, HY.
 • Luennoitsija ja harjoitusryhmien vetäjä: Kvantitatiiviset menetelmät (perusopinnot 5 op), kevät, HY.

2015

 • Harjoitusryhmien vetäjä: Kvantitatiiviset menetelmät (perusopinnot 5 op), kevät, HY.

 

WIP - konsortio, Twitter.

https://twitter.com/search?q=WIPconsortium&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.stn-wip.fi%2Fen%2Fcat%2Fscribbles%2F

 • Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka. Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tieto tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien (koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva) rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään tuloloukut. Tutkimme työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuuntia ja seurauksia.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteiden maisteri, VTM

19 kesäkuuta 201314 lokakuuta 2015

Myöntöpäivä: 14 lokakuuta 2015

Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteiden kandidaatti, VTK

1 syyskuuta 201219 kesäkuuta 2013

Myöntöpäivä: 19 kesäkuuta 2013

Matematiikka, Filosofian ylioppilas, fil. yo., Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

1 syyskuuta 2009 → …

Myöntöpäivä: 1 syyskuuta 2009

Tieteenalat

 • 5202 Talous- ja sosiaalihistoria
 • tuloerot
 • sosiaalinen liikkuvuus
 • homogamia
 • avioliittomarkkinat
 • heterogamia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai