Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2001 2019

  • 48 Artikkeli
  • 31 Kirjan luku tai artikkeli
  • 20 Konferenssiartikkeli
  • 3 Kokoomateos tai erikoisnumero
Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Koulu keksivänä yhteisönä

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 26 tammikuuta 2019, Sähköistyvä koulu: Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Tossavainen, T. & Löytönen, M. (toim.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, s. 79-97 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
2018

Collaborative Design Work in Technology Education

Kangas, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2018, Handbook of Technology Education. de Vries, M. J. (toim.). Cham: Springer International Publishing , s. 597-609 13 Sivumäärä (Springer International Handbooks of Education; nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ryhmän oppimismotivaatio ja sitoutuminen yhteisöllisessä keksintöprojektissa

Riikonen, S., Sormunen, K., Korhonen, T., Kangas, K., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 20 huhtikuuta 2018, Motivaatio ja oppiminen. Salmela-Aro, K. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 161-180 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2017

Balancing structure and flexibility: Teacher’s orchestration in collaborative long-term inquiry

Viilo, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 2017, Enquiry and project based learning: Students, schools and society. Leat, D. (toim.). London: Routledge

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Learning by Making

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 2017, The SAGE encyclopedia of out-of-school learning. Peppler, K. (toim.). Thousand Oaks, California: Sage

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Cognitive and Embodied Competences in Weaving Design

Seitamaa-Hakkarainen, P., 16 marraskuuta 2016, The Common Thread : The Warp and Weft of Thinking. Gliszczynski, V. V., Raabe, E. C. & Suhrbier, M. (toim.). Bielefeld: Kerber Verlag, s. 122-131 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Luovuuden reunaehtoja yksilön ja työyhteisön toiminnassa

Mäkelä, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Huotilainen, M., lokakuuta 2016, Mielen salat. Ylikangas, M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 73-81 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2014

Internet ja sosiaalinen media käsityötieteen tutkimuksen lähteenä ja paikkana – aineistojen muodot ja analyysit

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Koskennurmi-Sivonen, R., 2014, Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 116-131 16 Sivumäärä (Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja; nro 33).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Näkökulmia kehittämistutkimukseen käsityötieteessä

Lahti, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2014, Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 89-101 13 Sivumäärä (Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja; nro 33).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi

Laamanen, T-K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2014, Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S. & Lahti, H. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 12-25 14 Sivumäärä (Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja; nro 36).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Interagency, collective creativity, and academic knowledge practices

Hakkarainen, K., Hytönen, K., Makkonen, J., Seitamaa-Hakkarainen, P. & White, H., 2013, Learning and collective creativity: Activity-theoretical and socio-cultural studies. Sannino, A. & Ellis, V. (toim.). New York: Routledge, s. 77-95 19 Sivumäärä (Routledge Research in Education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimisen ohjaaminen teknologia-intensiivisessä oppimisympäristössä

Viilo, M., Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K., 2013, Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 203-217 15 Sivumäärä (Oppaat ja käsikirjat; nro 2013:9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sociocultural perspectives on collaborative learning: Towards collaborative knowledge creation

Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2013, The International Handbook of Collaborative Learning. Hmelo-Silver, C. E., Chinn, C. A., Chan, C. K. K. & O’Donnell, A. M. (toim.). New York: Routledge, s. 57-73 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Infrastructures for technology-supported collective inquiry learning in science

Viilo, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 4 joulukuuta 2012, Orchestrating inquiry learning: Contemporary Perspectives on supporting scientific inquiry learning. Littleton, K., Scanlon, E. & Sharples, M. (toim.). London: Routledge, s. 128-145 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Searching New Values for Craft Education: Can Design Based Learning Be a Solution

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2010, In the spirit of Uno Cygnaeus – Pedagogical Questions of Today and Tomorrow: 200th Anniversary of the Birthday of Uno Cygnaeus: Symposium 12th-13th October, 2010. Rasinen, A. & Rissanen, T. (toim.). Jyväskylä: University of Jyväskylä, s. 71-89 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Craft design processes in virtual design studio

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2009, Proceedings of the Crafticulation & Education Conference. L. K. K. E. (toim.). [Helsinki]: NordFo Nordic Forum for Research and Development in Craft and Design, s. 213-225 13 Sivumäärä (Research in sloyd education and crafts science A).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Käsityönopetuksen tulevaisuutta etsimässä: oppimisympäristöjen ja teknologian haasteet ja mahdollisuudet

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2009, Näkökulmia käsityön ja käsityön opetuksen tutkimukseen: Pirkko Anttila 80-vuotta: syntymäpäiväseminaari 18.5.2009: puheenvuorojen tiivistelmät. Koskennurmi-Sivonen, R., Raunio, A-M. & Luutonen, M. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 10-12 3 Sivumäärä (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Pohdintoja käsityön kuvasta

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2009, Taide ja taito - kiinni elämässä!: TaiTai taide- ja taitokasvatus. T. O. T. J. T. A. A. A. M. H. M. H. H. J. E. K. H. K. M. M. M. P. P. S. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 63-75 13 Sivumäärä (Moniste / Opetushallitus).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Collaboration in computer supported textile designing

Lahti, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2008, Reinventing art of everyday making. T. T-G. . . (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 165-180 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Three orientations of weaving design

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2008, Reinventing art of everyday making. T. T-G. . . (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 183-198 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Virtuaalinen design studio oppimisympäristönä

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Lahti, H., 2008, Kulttuurinen välittyneisyys toiminnassa ja oppimisessa. T. R. E. J. J. V. (toim.). [Helsinki]: Helsingin yliopisto, s. 197-224 28 Sivumäärä (Technical reports / University of Helsinki, Department of Education, Center for Activity Theory and Developmental Work Research).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Asumiseen liittyvät opetushankkeet

Kivilehto, S., Malin, A., Huovinen, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hölttä, M., 2007, Kotitalousopettajankoulutuksen verkossa on muutakin kuin kalaa: KTY-kokemuksia kaikkien käyttöön. Aulanko, M. & Hölttä, M. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 53-55 3 Sivumäärä (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita; nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

CoDes - Facilitating Social Creativity through Collaborative Designing

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2007, Cultură, dezvoltare, identitate: perspective actuale: 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de Psihologie şi Sociologie la Universitatea din Oradea. Chipea, F., Cioară, I., Hatos, A., Marian, M. & Sas, C. (toim.). Bucureşti: Expert, s. 665-676 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suunnitteluprosessien ja asiantuntijuuden tutkimus

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2007, Käsityötieteen ja käsityömuotoilun sekä teknologiakasvatuksen tutkimusohjelma Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. Joensuu: Joensuun yliopisto, s. 22-25 4 Sivumäärä (Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia; nro 100).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Verkostoituneen asiantuntijuuden jalostaminen

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K., 2007, Oppimisympäristöistä innovaatioiden ekosysteemiin. Ala-Uotila, H., Frilander-Paavilainen, E-L., Lindeman, A. & Tulkki, P. (toim.). Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, KyAMK, s. 86-95 10 Sivumäärä (Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B ; nro 46).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhteisöllinen suunnittelu oppimisen kohteena ja kontekstina

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2007, Käsityötieteen ja käsityömuotoilun sekä teknologiakasvatuksen tutkimusohjelma Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. Joensuu: Joensuun yliopisto, s. 56-63 8 Sivumäärä (Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia; nro 100).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Käsityömuotoilun tulevaisuus

Seitamaa-Hakkarainen, P., 2006, Tekstejä ja kangastuksia: puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Kaukinen, L. & Collanus, M. (toim.). Hamina: Akatiimi, s. 186-196 11 Sivumäärä (Artefakta; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: "trialoginen" tiedonluomisen malli

Paavola, S., Hakkarainen, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2006, Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.). Porvoo: WSOY Oppimateriaalit, s. 147-166 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Esineet ennen, nyt ja tulevaisuudessa: verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen tiedonrakentamisen tukena

Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K., 2005, Opetus, opiskelu, oppiminen: tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 147-165 19 Sivumäärä (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kuinka tutkiva oppiminen toteutetaan? Kokemuksia esinehankkeesta

Bollström-Huttunen, M., Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K., 2005, Tutkiva oppiminen käytännössä: matkaopas opettajille. Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. (toim.). Helsinki: WSOY, s. 211-249 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2001

Conclusions - pedagogical guidelines for designing ITCOLE CSCL

Lakkala, M., Hakkarainen, K., Rahikainen, M. & Seitamaa-Hakkarainen, P., 2001, Perspectives of CSCL in Europe: A review . Lakkala, M., Rahikainen, M. & Hakkarainen, K. (toim.). 13 Sivumäärä (A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen