Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimusintressit

 • Alkuperäiskansojen musiikki ja politiikka Pohjoismaissa, Grönlannissa ja Nepalissa
 • Nykypäivän filosofia ja musiikki
 • Länsimaisen taidemusiikin etnomusikologinen tutkimus
 • Feministinen etno/musikologia

Nykyiset tutkimusprojektit

 • Alkuperäiskansojen musiikki ja politiikka
 • Alkuperäiskansojen musiikki ja digitalisoituminen

Viimeaikaisia esitelmiä

 • Saamelaismusiikki ja itsenmurhien ehkäiseminen
 • Saamelaismusiikin dekolonialisointi
 • Alkuperäiskansojen musiikki kulttuuriperintönä
 • Arkipäivä ja musiikki
 • Suomenruotsalaisten musiikkielämäkertojen fenomenologia
 • Kaija Saariahon musiikki kahden kohtaamisena
 • Muuttuva nepalilainen äänimaisema ja soittimisto

Aikaisempia tutkimusprojekteja

 • Deleuze ja musiikintutkimus
 • Suomentruotsalaisuuden kontruoituminen musiikissa
 • Feministinen musiikintutkimus
 • Musiikki ja suomalainen kulttuuri-identiteetti
 • Musiikin kulttuurinen kognitio

Toimitus ja hallitustehtäviä

 • Ethnomusicology, Journal of the Society for Ethnomusicology, member of the editorial board, 2011-15
 • Royal Journal of Musicology, member of the editorial board, 2011-16
 • Women and Music, member of the editorial board, 2008-12

Koulutustiedot
Asemat yliopiston ulkopuolella

dosentti, Turun yliopisto

1995 → …

Tieteenalat

 • 613 Taiteiden tutkimus
 • Etnomusikologia
 • Musiikkitiede
 • Sukupuolen tutkimus
 • Kulttuurintutkimus