Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Raili Hildén työskentelee kielididaktiikan apulaisprofessorina Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kasvatustieteen osastossa. Hän on kielitaidon arvioinnin dosentti, jolla on laaja kokemus kansallisista ja kansainvälisistä kehittämishankkeista ja asiantuntijatehtävistä. Hän toimii mm. Ylioppilastutkintolautakunnassa kielivaliokunnan ja ruotsin jaoksen puheenjohtajatehtävissä.  

Hildénin tutkimus painottuu kielitaidon arviointiin ja sen merkitykseen palautteenantajana, eritasoisten päätösten perustana ja informaatio-ohjauksen välineenä. Arviointitietoa tarvitaan koulutusjärjestelmän eri tasoilla kertomaan, miten oppilaat saavuttavat opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet, miten opetusta tulee kehittää ja miten oppimistulokset heijastavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.   Hildén oli vahvasti mukana kielten opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa 2003-2004, jolloin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa sovellettiin suomalaiseen kielikoulutukseen edelläkävijänä koko maanosassa. Vuosina 2012- 2014 hän johti kielten oppimistulosten kansallista arviointihanketta, jonka tulosten pohjalle rakentuivat nyt voimassa olevat kielten opetussuunnitelmien perusteet. Hän osallistunut myös nykyisten opetussuunnitelmaperusteiden (POPS 2014, LOPS 2019) arviointiohjeiden ja päättöarvosanakriteerien laadintaan. Kriteerien toimivuutta tutkii meneillään oleva Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama PARVI-hanke, jossa Hilden on Helsingin yliopiston partnerina.

Hildénin tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöhankkeita, joista useimpia hän on johtanut tai koordinoinut. Hankkeet ovat liittyneet taitotasoasteikon soveltamiseen, opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja erityisesti suullisen kielitaidon opetukseen ja arviointiin, viime aikoina myös opettajien ja opettajaopiskelijoiden arviointiosaamiseen.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon kielikokeiden kehittäminen niiden digitaalistuessa on ajankohtainen haaste, jonka myötä myös puhumisen kokeen liittäminen tutkintoon on vähitellen mahdollista. Tämä on yksi Hildénin johtaman Suomen Akatemian rahoittaman DigiTala-hankkeen tavoitteista. Hankkeessa kehitetään automaattiseen puheentunnistukseen perustuvaa välinettä puhumisen arviointiin ja palautteen antoon.

Hildén osallistuu säännöllisesti arvioinnin, kasvatustieteen ja didaktiikan alan konferensseihin ja seminaareihin ja esittelee niissä tutkimustuloksiaan. Tieteellisten artikkelien lisäksi hän julkaisee myös yleistajuisia artikkeleita ja antaa haastatteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja erilaisissa medioissa.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Kielivaliokunnan pj., Ruotsin jaoksen pj., Finnish National Matriculation Examination Board

1 tammik. 201631 jouluk. 2021

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • kielipedagogiikka
  • kieltenopetus
  • kielitaidon arivointi
  • opettajatutkimus
  • opettajankoulutus
  • Suullisen kielitaidon arviointi
  • arvioinnin seuraukset
  • oppija-autonomia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai