• PL 59 (Unioninkatu 38)

    00014

    Suomi

  • Suomi

20212024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen kognitiotieteilijä, joka tutkii kognitiota, puhetta ja kieltä. Olen kiinnostunut motoristen, sensoristen ja kognitiivisten aivomekanismejen yhteistoiminnasta ja kuinka tämä mahdollistaa kommunikaation ihmisten välillä. Käytän tutkimuksessani eri aivotutkimusmenetelmiä, erityisesti aivostimulaatiota yhdistettynä elektrofysiologisiin menetelmiin.

Ennen kuin aloitin professorina Helsingin yliopistossa vuonna 2021, työskentelin Nottinghamin yliopistossa apulaisprofessorina (2017-2021), Oxfordin ylopistossa tutkijana ja ryhmän johtajana (2007-2017) ja Teknillisessä korkeakoulussa väitöskirjatutkijana ja tutkijatohtorina (2000-2006).

Tieteenalat

  • 6162 Kognitiotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai