Valokuva Risto Marjomaa
1998 …2024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

ANSIOT TUTKIMUKSESSA                                  

Tutkija Suomen kulttuurirahaston rajoittamassa projektissa ”Maailmanhistorian käsikirja”, 2009–2010

 

Yleisen historian dosentti, Helsingin yliopisto, 2008–

 

Afrikan tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto, 2005–2007.

 

Tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa Åbo Akademin kansainvälisessä projektissa ”Comintern and African Nationalism, 1921–1935’, 2004–2006.

 

Tutkija valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Suomen sotasurmat 1914–1922 -projektissa, kevät 2003.

 

Tutkija Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella 2002.

 

Tutkija Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen kansainvälisessä ”State and Everyday life in Africa” -projektissa 1999–2001.

 

ANSIOT OPETUSTOIMINNASSA

Maailman kulttuurien laitos (ent. AAKKL),

Helsingin yliopisto:

– Afrikan tutkimuksen professori, 1.8.2005–31.12.2007

– Afrikan tutkimuksen lehtori, 1.8.2003–31.7.2004

– Tuntiopettaja, syksy 2004, syksy 2008 –

 

Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto:

– Dosentti, kevät 2009–

 

Erillisiä luentoja Helsingin yliopiston historian laitoksella, avoimessa yliopistossa sekä Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella 1996–

 

Luentoja Helsingin yliopiston European and Nordic Studies koulutusohjelmassa 2017-

 

Luentoja Suomen tullin koulutuspäivillä 2017-

 

Luentoja Ikäihmisten yliopistossa, opettajakoulutusseminaareissa, puolustusvoimien tilaisuuksissa sekä kouluissa 2003–.

 

 

APURAHAT

Suomen Kulttuurirahaston apuraha Maailmanhistorian käsikirjaa vasten, 2009, 7 000 €.

 

Suomen Tietokirjailijoiden apuraha lukion historiankirjan kirjoittamista varten, 2008, 2 000 €.

 

Suomen Kulttuurirahaston apuraha Komintern-projektia varten, vuosi 2003, 14 000 €.

 

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön apuraha artikkelin kirjoittamista varten, vuosi 2000, 30 000 mk.

 

Apurahoja väitöskirjan tekoon vuosina 1992–1996:

– 1992 ja 1993 Helsingin yliopiston nuoren tutkijan apuraha

– 1994 Väinö Tannerin säätiön apuraha

– 1995–1996 Helsingin yliopiston apuraha väitöskirjan loppuunsaattamiseksi.

 

ARVOINTITEHTÄVÄT

Referee-arvioija tieteellisessä aikakausilehdessä Nordic Journal of African Studies, 2005–.

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Historiallisen Yhdistyksen puheenjohtaja, 2003–.

Historiallisen Yhdistyksen hallituksen jäsen, 2001–.

 

KIELITAITO

Äidinkieli suomi.

Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito.

Englannin suullinen ja kirjallinen taito.

Saksan kirjallinen taito.

Ranskan kirjallinen taito.

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Afrikan historia, sodan ja konfliktien yleinen historia, globaali historia, imperialismin ajan historia, Lähi-idän historia, verkostoitumisen historia

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • 616 Muut humanistiset tieteet