Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin elokuusta 2009 elokuuhun 2023 ruotsin kielen (kääntämisen ja tulkkauksen) yliopistonlehtorina. Sain käännöstieteen dosentin arvon vuonna 2013.

Väitöskirjani vuodelta 2008 oli käännöstieteen alalta, ja kokoavana teemana siinä olivat kääntämisen semioottiset tarkastelutavat. Olen myöhemminkin jatkanut sekä semioottiseen käännöstutkimukseen ja kääntämisen semiotiikkaan että yleiseen käännösteoriaan liittyvää tutkimusta. Tutkimuskohteitani ovat myös kääntämisen opettaminen ja kaksikieliselle Suomelle ominainen kansalliskielten välillä tapahtuva kulttuurinsisäinen kääntäminen. Kohteita ovat lisäksi selkokieli (selkosuomi ja selkoruotsi) sekä selkomukauttaminen ja selkokääntäminen kielensisäisenä ja kieltenvälisenä kääntämisenä.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • Käännöstiede
 • yleinen käännösteoria
 • semioottinen käännöstutkimus
 • kulttuurinsisäinen kääntäminen
 • kielensisäinen kääntäminen
 • selkokääntäminen
 • selkomukauttaminen
 • kääntäjänkoulutus
 • metodologia
 • ruotsin kieli
 • 616 Muut humanistiset tieteet
 • Semiotiikka
 • kääntämisen semiotiikka
 • Charles S. Peircen semeiotiikka
 • yleinen semiotiikka
 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • Käännöstiede
 • Semiotiikka