Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen professori (alue: Digitalisaatio työelämässä) Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja vedän Digitaalinen Oppiminen ja Työ tutkimusryhmää. Tutkimusryhmä kuuluu Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksiköön (CRADLE), joka on osa tiedekunnan Oppiminen, Kulttuuri ja Interventiot asiantuntijaryhmää. Päätutkimusalueeni liikkuvat teknologian tukeman yhteisöllisen työn ja oppimisen sekä oppimisen filosofian (erityisesti siellä epistemologian ja metodologian) alueilla. Väitöskirjani (2006) koski abduktiivisia hypoteesien ja uusien ideoiden hakemisen menetelmiä. Muut julkaisuni ovat käsitelleet oppimisen ja kognition metaforia (tiedon hankinta, osallistuminen, tiedon luominen), trialogista lähestymistapaa yhteisölliseen oppimiseen sekä tietomallintamisen (engl. BIM) käyttöä rakennushankkeissa. Tutkimukseni keskittyy tietotyötä ja digitalisaatiota, käytäntöperusteisia tutkimusmetodologioita, ihmisen hajautettua kognitiota ja yhteisöllistä oppimista ja työtä koskeviin malleihin ja teorioihin.

Ks. myös: http://helsinki.academia.edu/SamiPaavola

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • 611 Filosofia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai